Karana

Karana ir ½ Tithi (Mēness diena). Tā kā ir 30 Tithi, tad lunārajā mēnesī ir 60 Karanas. Taču 60 Karanas nav visas dažādas. Atšķirīgas ir tikai 11, kuras dažādās kombinācijās lunārajā mēnesī atkārtojas 60 reizes.

Karanas sāk skaitīt sākot no Pratipada Šukla Pakša (augoša Mēness) Tithi otrās daļas.

  • Sākas ar Čara (kustīgās) Karanām. Pirmā ir Bava (Šukla Pratipada 2.daļa), un turpinās visas Čara Karanas pēc kārtas līdz Višti, tad atkal nāk Bava. Tā Čara Karanas pa apli atkārtojas astoņas reizes. Kad 8-ais aplis beidzas ar Višti, tad seko Sthira Karanas.
  • Sthira (fiksētās) Karanas sākas no Krišna Čaturtdaši (14.Krišna) 2.daļas līdz Šukla Pratipada 1.daļai (1.šukla) ieskaitot. Tas ir tieši 4 Karanas, visas pēc kārtas. Tām atkal no Šukla Pratipada 2.daļas seko 8 apļi Čara Karanu.

Fiksētās atrodas vienmēr vienā vietā:

  • Šakuni 14 Krišna 2.daļa
  • Čatušpada 15 Krišna (Amavasja) 1.daļa
  • Naga 15 Krišna (Amavasja) 2.daļa
  • Kinstughna 1.Šukla 1.daļa
 

Karanas ietekme

Jēdziens ‘karana’ cēlies no sanskrita saknes „kri”,  ‘kar’ – darbība. No tā cēlušies arī vārdi ‘karma’ (darīt, rīcība) un ‘ahamkara’ (es daru).

No karanas ir atkarīgs – vai cilvēks rīkosies pareizi vai nepareizi, atbilstoši vai neatbilstoši situācijai. Protams, ka cilvēka rīcības pareizību pamatā izšķir viņa paša horoskops. Taču, ja horoskops nav viennozīmīgs, tad muhurtas karanai var būt arī visai liela ietekme.

Karana atbild par darbību pareizību, kas ir jāveic, lai iestātos vēlamais rezultāts, lai šāds rezultāts kā tāds būtu. Karana rāda cik darba un pūļu jāpieliek, lai realizētos plānotais pasākums vai darbība. Ja izvēlēta neatbilstoša karana, tad pūļu būs jāpieliek daudz vairāk, nekā ja izvēlēta atbilstoša.

Ja karana ir neatbilstoša vai vāja, tad cilvēkam neizdosies izdarīt pareizās darbības veiksmīgai notikuma norisei, jo ārējie apstākļi to neļaus izdarīt. Darot lietas neatbilstošā vai vājā karanā visi apstākļi veidosies neatbilstoši un pretēji vēlamajam, veidosies šķēršļi. Savukārt, ja ir izvēlēta atbilstoša un spēcīga karana, tad cilvēks veiks pareizās darbības, kas būs tieši atbilstošas notikuma veiksmīgai norisei.

Karanas ietekmes novērtēšanai skatās kā jūtas tās saimnieks. Ja saimnieks slikti jūtas, tad darbībai būs jāpieliek daudz pūļu un tiek veiktas nepareizas vai liekas darbības. Ja saimnieks labi jūtas, tad viss sakārtosies „pats par sevi”.

Translate »