Muhurta

Kas patiesībā ir muhurta

Muhurta burtiski tulkojot ir laika posms 48 minūšu garumā. Taču vārdu muhurta attiecina arī uz laiku plašākā nozīmē. Tāpat par muhurtu sauc arī izvēles astroloģiju jeb vēdiskās astroloģijas atzaru labvēlīga laika piemeklēšanai.

Muhurtas nozīmi nedrīkst novērtēt par zemu, jo tās patiesā būtība ir daudz dziļāka nekā tas sākotnēji var izskatīties. Muhurta saistāma ne tikai ar katru mūsu izdarīto izvēli, bet faktiski ar katru mirkli, ko mēs dzīvojam šajā pasaulē.
Visu savas dzīves laiku mēs esam pakļauti izvēlei. Mēs izdarām izvēli par labu vienai vai otrai lietai, pieejai, darbībai. Mēs izdarām izvēli arī brīžos, kad to pat nenojaušam. Katra darbība vai atturēšanās no tās, ir izvēle. Nav svarīgi vai mēs to darām apzināti vai neapzināti.

Katru reizi veicot kādu darbību, mēs saskaramies ar noteiktu Visuma enerģijas plūsmu. Neapzināti mēs tiecamies pieskaņoties šai plūsmai. Jo dabiskāk mēs uztveram lietas, jo vieglāk mums ir pieskaņoties Visuma vibrācijām. Faktiski mūsu daba mums vienmēr liek meklēt harmoniju ar Visuma enerģiju, tikai ne vienmēr to apzināmies. Diemžēl esam spiesti atzīt, ka mūsdienu dzīve arvien vairāk mūs attālina no dabiskiem ritmiem. Tas mums liek meklēt iespējas kā harmonizēt savu un Visuma enerģijas. Tas, savukārt, noved pie nepieciešamības apzināti izdarīt savas izvēles, turklāt, enerģētiski tam piemērotā laikā.

Muhurta mums ļauj pieskaņot savu dzīvi dabiskiem ritmiem, sākot dienu ar saullēktu, izejot cauri dažādiem dienas enerģētiskiem cikliem, un beidzot ar saulrietu un dabiskā miera periodu. Tāpat, muhurta mums dod iespēju, dienas laikā saskatīt arī tieši individuāli sev atbilstošākos kāpuma un krituma brīžus. Muhurta ir atslēga uz dienas enerģētiskā tīklojuma atšifrējumu visdažādākos līmeņos. Turklāt, jāņem vērā, ka muhurta nav vis kā luksofora sarkanā un zaļā gaisma, bet tā ir visu toņu palete, kurā toņi pārklājas un mijas, papildinot viens otru un veidojot arvien jaunas iespējas.

Muhurtas izvēle

Atbilstoša laika izvēles pamatprincips: Labvēlīgi apstākļi un apkārtējā vide – līdzsvarots un harmonisks prāta stāvoklis – darbības uzsākšana, labvēlīgs rezultāts un sekas.
Muhurta – laika posms 48 minūtes. Viena muhurta sastāv no diviem Ghati (viens ghati ir 24 minūtes). Par Muhurtu sauc arī izvēles astroloģiju jeb vēdiskās astroloģijas atzaru labvēlīga laika piemeklēšanai.
Plašākā nozīmē ar jēdzienu ‘muhurta’ apzīmē selektīvo (izvēles) astroloģiju, kas ir džjotiša (vēdiskās astroloģijas) sastāvdaļa, kas apskata labvēlīga laika izvēli noteiktu darbu veikšanai. Ar muhurtas palīdzību tiek noteikts labvēlīgs laiks ne tikai sadzīvisku un sabiedrisku, bet arī visu rituālo darbību veikšanai. Muhurta var tikt piemērota labvēlīga laika noteikšanai notikumiem pat pirms cilvēka dzīves sākuma – nosakot labvēlīgu laiku bērna ieņemšanai, tā arī pēc dzimšanas – gan vārda piešķiršana (nama karana), gan pirmā barošana ar rīsu, gan pirmā matu griešana, apmācības sākšana utt.

Īpaša uzmanība muhurtā ir pievērsta laulībai, kas cilvēka dzīvē pēc dzimšanas un nāves ir uzskatāma par nākamo galveno notikumu. Taču muhurta tāpat ir piemērojama arī vienkāršākām ikdienišķām lietām, sākot ar ķermeņa kopšanu, medicīniskiem jautājumiem un beidzot ar lietu iegādi, piemēram, transporta, dzīvestelpas, dārglietu utt.

Reliģiskie rituāli un svētki indiešu dzīvē tiek strikti veikti pieturoties pie muhurtas, piemēram, Ganeš čaturthi, Maha Šivaratri, Čaitra Šukla Pratipad (vēdiskais jaunais gads) utt. Tāpat Muhurta apskata ne tikai individuālus un sociālus, bet arī valstiskus jautājumus – pilsētu celtniecība, karaļa kronēšanu (mūsdienās – valsts galvas iecelšanu), kara uzsākšanu u.c. Muhurtas būtiskākā sastāvdaļa ir Pančanga (sk.pančanga).

Tabulā vizualizēta Muhurtas – atbilstoša laika izvēles secība.

Muhurtas tulkošana

Muhurtas tulkošana – praktiskie soļi

Sākumā muhurtas horoskopā ir jāpiemeklē dienas, kurās konkrētajam cilvēkam Čandra ir ar spēcīgu aštakavargu. Visērtāk to darīt ir Raši čakrā svītrojot zvaigznājus ar vāju Čandras aštakavargu, atstājot apskatei tikai zvaigznājus ar spēcīgu paša zvaigznāja un Čandras aštakavargu. Tālāk atrodam nakšatras ar labvēlīgu tarabalu. Šādā veidā mēs iegūstam labvēlīgo dienu sarakstu (labvēlīgus Čandra stāvokļus), no kura jau varam izvēlēties vispiemērotāko dienu.

Konkrētas darbības (attīstība, sagraušana utt) noteikšanai svarīgākā pozīcija ir nakšatra. Tāpēc, no atlasītajām pozitīvajām dienām izvēlamies tās dienas, kuru nakšatras atbilst attiecīgās darbības raksturam. Tanī pat laikā atceramies, ka Čandras labvēlīgums ir svarīgāks faktors par nakšatras raksturu jeb dabu. Tātad, piemeklējot darbībai piemērotu nakšatru, izvēles priekšroka dodama spēcīgam, labvēlīgam Čandram, nevis nakšatrai. Piemēram, esam nolēmuši doties ceļojumā, un piemeklējam tam labvēlīgu laiku. Kustīgā nakšatra Dhaništha pēc sava rakstura ir ļoti piemērota ceļojumam. Taču, ja Čandra Dhaništa nakšatrā ir vāja un vēl tās tarabala negatīva, tad Dhaništha nedos vēlamo rezultātu un ir noraidāma gan ceļojuma, gan citu darbību izvēlei. Tāpēc, gadījumā, ja no atlasītajām labvēlīgajām nakšatrām neviena pēc rakstura jeb dabas nav piemērota attiecīgās darbības veikšanai, tad ir pieļaujams izvēlēties arī darbībai neatbilstošu nakšatru, taču ar spēcīgu aštakavargu un labvēlīgu tarabalu.

Tad jāpārliecinās vai atlikušajām labvēlīgajām dienām pārējās pančangas pozīcijas (vara jeb diena, tithi, karana, Ch joga) apstiprina šo dienu labvēlīgumu. Ja kādas no šīm pozīcijām ir labvēlīgas, bet kādas nelabvēlīgas (veidojot pančanga došu), tad ir jāskatās vai ir šo došu neitralizējošie elementi. Novērtējot pančangas pozīciju spēku, noteikti ir jāvērtē cik spēcīgs ir attiecīgās pozīcijas saimnieks jeb pārvaldošā graha. Cita starpā, lietderīgi pievērst uzmanību tam vai šīs pozīcijas saimnieks atrodas pozitīvajos puškaram vai negatīvajos mritju bhaga grādos.

Tālāk jānovērtē tā saucamās vara-tithi-nakšatra jogas jeb kombinācijas, ko dažādos salikumos veido trīs pančangas elementi: vara, tithi un nakšatras. Vara-tithi-nakšatra kombinācija ir prioritāra pār atsevišķām šīm pančangas pozīcijām. Tāpēc, pat, ja ir nelabvēlīga gan vara, gan tithi, gan nakšatra, bet kopā tie veido labvēlīgu kombināciju, tad šīs pozīcijas attiecīgajā muhurtā uzskatāmas par pozitīvām. Pēc kombināciju analīzes, visdrīzākais jau būs izkristalizējusies viena vislabvēlīgākā diena.

Kad ir izvēlēta labvēlīgākā diena, tad tās ietvaros tiek piemeklēta atbilstoša Lagna. Atceramies, ka Lagna ir ļoti būtisks muhurtas kritērijs, kuram jāpieiet ar vislielāko rūpību. Labvēlīga Lagna ne tikai parāda precīzu darbības sākšanas brīdi, bet arī neitralizē vairumu došu, un negatīvu pančangu var padarīt par pozitīvu vai vismaz neitrālu.

Reizēm var rasties sarežģījumi, izvēloties piemērotāko Lagnu, piemēram, gadījumā, kad neviena Lagna nav īsti labvēlīga tajos laika ietvaros, kuros iespējams veikt plānoto darbību. Laiku pa laikam mēdz būt situācijas, kad praktiski visa darba diena iekrīt tikai trīs Lagnu laikos, piemēram, Mithuna, Karka un Simha, un tieši šie trīs pieejamie Lagnas zvaigznāji cieš no smagām došām. Šādā gadījumā vislabāk plānoto darbību atlikt uz citu laiku. Taču, reizēm mēdz būt situācijas, kad atlikšana nav iespējama. Tad ņemam palīgā dienas dalījumu dažādos posmos – izpētam dienas īpašos posmus (Puškara navamša, Mritju bhaga, Abhidžit u.c), kā arī horu un tithi kšanu. Skatāmies, kuras Lagnas ietvaros ir vislabvēlīgākie īpašie posmi, horas un tithi kšanas, un izvēlamies šo Lagnu (ja ir pretrunas starp horu un kšanu, tad horai dodama priekšroka).

Kā redzams, Čandra un pančangas pozīcijas palīdz izvēlēties darbībai piemērotu dienu, savukārt, Lagna – īsto brīdi. Visiem šiem parametriem ir jābūt spēcīgiem, jo īpaši – Čandram un Lagnai. Bez spēcīga Čandras un Lagnas, labvēlīga muhurta nav iespējama.

Visbiežāk pieļautās kļūdas muhurtas izvēlē

Tehniska saskaitīšana
Reizēm iesācēji vienkārši tehniski saskaita plusus un mīnusus, pieņemot, ka pozitīvā pozīcija dod „+1”, bet negatīvā dod „-1”. Nosakot muhurtu, ir jāizvērtē pozīciju prioritātes, pirmkārt, izvērtējot Čandras un Lagnas spēku, un tikai pēc tam pārējās pozīcijas. Ja visas pozīcijas ir pozitīvas, bet Čandra ir negatīva, tad šāda muhurta ir noraidāma.

Pozīciju nozīme
Katrai pančangas pozīcijai (vara, tithi, karana, joga, nakšatra) ir sava nozīme un funkcijas. Nav pieļaujams visas pozīcijas apskatīt kā vienlīdzīgas un pēc tā izspriest vai vairums parametru ir pozitīvi vai negatīvi. Katras pančangas pozīcijas nozīme un funkcijas ir apskatītas grāmatā „Pančanga. Rokasgrāmata”.

Vispārīgā un personiskā muhurta
Muhurta ir jāvērtē katram cilvēkam individuāli. Apskatot vispārīgās pančangas pozīcijas, mēs iegūstam vispārīgu ainu par attiecīgo dienu, bet nevaram novērtēt cik tā ir atbilstoša konkrētam cilvēkam. Novērtējot nopietnus jautājumus kā, piemēram, auto vai mājas iegāde, nerunājot nemaz par laulību, personiskās muhurtas padziļināta analīze ir vienkārši obligāta! Ir jāizvērtē gan tarabala, gan aštakavarga.

Došu (nelabvēlīgo ietekmju) glorificēšana
Pārlieka aizraušanās ar muhurtas došu meklēšanu un to ietekmes pārspīlēšana. Ar došām, nenoliedzami ir jārēķinās un tās ir jāzina, taču svarīgākais ir zināt nevis visas došas, bet gan to neitralizējošos līdzekļus. Piemēram, Gu Lagnā neitralizē lielu daļu muhurtas došu. Līdz ar to, nav nepieciešams zināt visas došas, pietiek zināt kā tās neitralizēt.

Ieslīgšana liekās detaļās
Reizēm iesācēji mēdz ieslīgt pārāk lielās detaļās, aizmirstot par galveno mērķi, ko vēlas sasniegt ar muhurtu. Rezultātā var nonākt pie atzinuma, ka labvēlīga laika muhurtā vispār nav. Atceramies, ka svarīgākie parametri muhurtā ir spēcīgi Čandra un Lagna. Jebkura cita parametra nostādīšana vienādā līmenī ar tiem, novedīs pie kļūdainas muhurtas izvēles.

Sašaurināts laika posms
Ļoti bieži muhurtā nākas sastapties ar situāciju, kad dienas laikā nav piemērotu labvēlīgu muhurtas laiku (piemēram, labvēlīgas lagnas iekrīt tikai naktī). Meklējot muhurtu, ir jārēķinās, ka labvēlīgais laika posms var būt tikai pēc mēneša vai pat pusgada. Tiem, kam interesē atrast laiku ‘tūlīt un tagad’, iespējams, nemaz muhurta nav svarīga. Ja notikums tiešām ir svarīgs un ir vēlme atrast patiešām piemērotu muhurtu, piemēram, laulībai, jārēķinās, ka vēlamais notikums iespējams jāatliek pat uz daudziem mēnešiem.

Jautājumi un atbildes

(1)   Kas ir svarīgāks tithi vai nakšatra? Kas ir svarīgāks nakšatra vai Čandra joga? – A: Ir jāsaprot, ko vēlas noskaidrot. Katra pozīcija ir svarīga, jo katrai ir sava nozīme. Piemēram, nakšatra norāda darbības virzienu, tithi norāda cilvēka emocionālo attieksmi pret rezultātu utt.

(2)   Kura ir svarīgākā pozīcija muhurtā? – A: muhurtā divas vissvarīgākās pozīcijas ir Čandra un Lagna. Tām abām ir jābūt spēcīgām muhurtas horoskopā.

(3)   Kā lai es zinu, ka pareizi sastādu muhurtu? – A: Rūpīgi izstudējiet grāmatas „Pančanga. Rokasgrāmata” I.daļu, kurā ir soli pa solim aprakstīta muhurtas sastādīšanas kārtība. Cits risinājums – šo jautājumu pārrunājiet ar džjotiša speciālistu, kuram jūs uzticaties.

(4)   Vai muhurta var padarīt manu laulību par laimīgu? – A: Nē, laulību, tāpat kā visus pārējos dzīves notikumus pamatā nosaka jūsu prarabdhakarma, kas redzama jūsu dzimšanas horoskopā. Taču, muhurta spēj ietekmēt to dzīves daļu, kura saskaras ar brīvo gribu. Pareiza muhurta noteikti uzlabos situāciju, bet tā nav brīnumlīdzeklis pret visām kaitēm. Muhurta drīzāk parāda kā harmonizēt mūsu enerģijas plūsmu, nevis padara mūs laimīgus noteiktā dzīves sfērā.

(5)   Kāpēc aštakavarga ir tik svarīga? – A: aštakavarga parāda grahas labvēlības spēku. Jo spēcīgāka šī graha, jo labvēlīgāku ietekmi tā dos. Turklāt, aštakavarga ļauj noteikt personisko muhurtu, kas attiecas tieši uz konkrēto cilvēku.

(6)   Vai muhurtas piemeklēšanai pietiek ar Pančangas kalendāru? – A: šobrīd kalendārs ir attīstījies tik tālu, ka praktiski spēj aizstāt astroloģijas datorprogrammas. Tomēr, kalendārā nav redzama aštakavarga, kas ir izteikti individuāls rādītājs. Tāpēc, lai pilnībā varētu skatīties muhurtu, papildus kalendāram, ir nepieciešama arī Aštakavargas čakra.

Muhurta un karma

Strādājot ar muhurtu, ir jāņem vērā kāds ļoti būtisks apsvērums – tā ir karma. Karma ir gan pagātnes, gan šī brīža rīcība, kas rada sekas. Šīsdienas notikumi ir pagātnes rīcības (karmas) sekas. Savukārt, šodienas rīcība veido mūsu nākotni. Muhurtu ierobežo pagātnes karmas sekas, tanī pat laikā, muhurta (izvēle rīcībai) šodien sēj sēklu dzīvei rītdien.

Tieši karmiskās sekas ir tās, kas ļauj vai neļauj mums piepildīt savas ieceres, kā arī nonākt līdz domai par kādu rīcību. Tā ir tā saucamā prarabdha karma – pagātnes rīcības sekas, kuras ir nobriedušas, lai izpaustos tieši šajā dzīvē (to mēs redzam savā dzimšanas horoskopā). Atkarībā no praprabdha karmas intensitātes, to iedala negrozāmā karmā (dridha karma), grūti maināmā karmā (dridha-adridha karma) un īsti nenoteiktā jeb relatīvi viegli maināmā karmā (adridha karma).

Tieši adridha (īsti nenoteiktās jeb viegli maināmās) karmas laukā mums ir visvairāk izvēles iespēju, kur mēs ikdienā arī pieņemam lēmumus gan par visparastākajām, gan nopietnām lietām. Te mums paveras bezgalīgs ikdienas izvēles jeb muhurtas lauks. Tā ir mūsu iespēja apzināties Visuma enerģētiskās prasības, un mūsu rīcības atbilstību tām. Katra mūsu ideja un rīcība var būt vērsta uz harmoniju ar Visuma enerģiju vai prom no tās.

Šodienas muhurta jeb rīcības izvēle (agami karma) veido mūsu rītdienas (nākamo dzīvju) prarabdha karmu, kura izpaudīsies atbilstoši mūsu šīsdienas izvēlei un veiktajai rīcībai. Tieši tāpat, šodienas prarabdha karma ir mūsu iepriekšējās agami karmas (rīcības izvēles) un krijaman karmas (izdarītās rīcības) rezultāts. Prarabdha karma nerodas pati no sevis, tā ir tikai un vienīgi mūsu pašu rīcības rezultāts. Tas, kas jau ir izdarīts pagātnē, tas ir fakts, ko nevaram izmainīt. Taču, mēs varam mainīt izdarītā sekas un varam izvēlēties kādu prarabdha karmu nākotnē mēs saņemsim. Tas ir atkarīgs no mūsu šī brīža rīcības. Ar to mēs varam gan uzlabot pagātnē radīto situāciju, gan izveidot labvēlīgu savas nākotnes enerģētisko modeli. Izmainot šodien to vidi, kurā jārealizējas pagātnē radītajai prarabdha karmai, mēs vienlaicīgi izmainām arī pašas prarabdha karmas izpausmi. Nonākot citā enerģētiskā vidē, prarabdha karma ir spiesta tai pielāgoties.

Tas, vai mēs šodien mainām to vidi, kurā ienākt un izpausties pagātnes prarabdha karmai, ir tikai mūsu pašu rokās. Kādu izvēli mēs izdarām ik mirkli, tādu enerģētisko savas dzīves vidi mēs arī veidojam. Tas ir ļoti grūts darbs – mainīt vidi, jo prarabdha karma liek mums rīkoties pēc noteikta uzvedības modeļa un arī iegroza mūsu dzīves apstākļus tā, lai pašai prarabdha karmai būtu ērtāk realizēties. Taču arī prarabdha karma var būt dažāda un tās ietekme ir atkarīga no tai piemītošā enerģijas daudzuma.

Ja pastāvētu tikai dridha prarabdha karma (negrozāmās karmiskās sekas), tad arī cilvēkam nebūtu praktiski nekādas izvēles iespējas, un tad tādām astroloģijas nozarēm kā prašana un muhurta, nebūtu nozīmes. Taču, ne visa karma ir nemaināma (dridha karma). Mūsu likteņa ietvaros mums ir arī noteikts izvēles diapazons (adridha karma). To mēs redzam no sava dzimšanas horoskopa. Jo vairāk spēcīgu norāžu horoskopā uz kādu konkrētu notikumu dzīvē, jo mazāk paliek izvēles iespēju to mainīt. Jo vājākas vai nenoteiktākas ir norādes dzimšanas horoskopā, jo tajā ir vairāk adridha karmas (viegli maināms liktenis). Tieši šeit arī parādās muhurtas jeb izvēles darbības lauks.

Translate »