15-Svati

Svati 6˚40′ – 20˚00′ Tula (Svari)

Debesīs:

Svati Nakšatru debesīs reprezentē viena pati zvaigzne. Tā ir iedzeltenā Arcturus (Alpha- Bootis) zvaigzne – centrālais spīdeklis zvaigznājā, ko sauc par Bootis. Tas it kā atrodas Virgo un Libra zvaigznājus savienojošā loka augšpusē. Taču patiesībā Arcturus zvaigzne izvietota pašā Libra zvaigznāja „sirdī“ un tai ar Virgo zvaigznāju nav nekāda sakara. Vizuālā spožuma koeficients tai ir 0.16 un tā ir viena no spožākajām zvaigznēm debesīs. To var ieraudzīt pat „piesārņotajās“ debesīs virs lielām pilsētām. Vēdu laika viedie vīri šo zvaigzni uzskatīja par visai nozīmīgu – tā ir mājvieta zināšanu dievietei Saraswati.

Nosaukums:

Swati, līdzīgi kā citi sanskrita vārdi, atspoguļo plašu anglisko vārdu un nozīmju klāstu-

self-going“, “good goer“, “independent”, “sword“, “self-blowing“, “delicate” and “tender“. Katrs no šiem vārdiem norāda uz kādu atsevišķu aspektu nakšatras dabā un darbībā.

Simbols:

Simbols ir jauna koka atvase, kas līgojas vējā. Vējš uzvedina uz domām par nakšatras dabu, kas ir līdzīga vējam – tas ir nemierīgums, pielāgošanās spējas, izveicība, klejošanas tendences. Jaunās atvases simbols savukārt liecina par jūtīgumu, izsmalcinātību, trauslumu. Tas ir iemesls, kāpēc Swati tiecas pēc spēka un neatkarības, līdzīgi kā jauns koks tiecas pēc brieduma. Swati ir gandrīz kā balansējošs zodiaka centrs, jo abās pusēs tai ir apmēram vienāds skaits nakšatru. Swati nakšatra reprezentē atmosfēras aspektu – tajā brīdi, kad nav bezvēja, nav vētras, bet pūš maigs vējš. Nakšatra norāda uz dzīves periodu, kad ir iespējama mierīga, rāma burāšana. Vēdiskajos tekstos vējš rosina ideju par spēku un spēju izkustināt lietas – līdzīgi kā tas izkustina mākoņus debesīs. Tas nozīmē, ka Swati ir spējīga pielietot spēku, kad vien nepieciešams – lai arī pamatos tā ir maiga nakšatra. Jauna, trausla atvase vienmēr tiecas augt, lai kļūtu par lielu, spēcīgu koku, kuram maz jāuztraucas par laika apstākļu vai dzīvnieku nodarījumiem, jeb citiem vārdiem – par dabas „spiedienu“.

Alternatīvais nakšatras simbols ir korallis. Korallis ir augs, kurš savus pēcnācējus rada pats no sava ķermeņa, līdzīgi kā to dara baktērijas un citi mikroorganismi. Tādā pašā veidā rodas Swati radošums – šķiroties no kādas daļas sevis paša. Ir zināms, ka koraļļi ir saistīti ar Marsu. Swati nakšatrai pašai nav īpašu saistību ar Marsu, bet korallis to veido. Tāpat kā vējš gūst impulsu kustībā starp siltumu un aukstumu, tāpat arī Swati iegūst savu īpašo kustīgumu, enerģiju un spēku no Marsa “sildošā” efekta.

Swati nakšatra izvietota kardinālajā, uz panākumiem orientētajā Libra zvaigznājā. Tas varētu būt iemesls, kāpēc viens no nakšatras simboliem ir zobens – rādot ugunīgo, griezīgo, aso rakstura pusi. Var teikt, ka Swati enerģija var transformēt jaunu koka atvasi par stipru, cietu, asu zobenu. Līdz ar to indivīdi ar izteiktu Swati nakšatru horoskopā ir “vēlu ziedošie” un viņu mūža otrā puse parasti ir spēcīgāka nekā pirmā puse.

Dievība:

Galvenā pārvaldošā dievība ir vēju dievība Vayu. Vayu ir viena no piecām galvenajām dievībām, kas valda debesu astrālajā plānā (Swarga). Šīs dievības ir atbildīgas un rūpējas par pieciem galvenajiem dabas elementiem – zemi, vēju, uguni, ūdeni un ēteri. Visas Vayu īpašības, īpaši tās, kas attiecas uz materiālo pasauli, manifestējas caur Hanumanu – Vayu dēlu un vienu no centrālajiem varoņiem vēdiskajā eposā Ramayana. Hanumana ārkārtīgais spēks, ētikas un morāles izjūta, mērenība, taisnīgums, atjautīgums, inteliģence, gudrība, lojalitāte, spēja kalpot bez ego iejaukšanās – tas viss attiecas uz Swati izpausmes augstāko aspektu.

Ramayanā stāstīts, ka Hanumans pats neapzinājās savas īpašās spējas, kamēr citi viņam to neatgādināja. Tādā pašā veidā Swati ir visai pieticīga savā dabā un tai ir jāatgādina par viņas potenciālu, lai tā varētu sevi izpaust. Šo īpašību var saistīt ar Swati planetāro pārvaldnieku Rahu. Rahu kā ēnas planēta reprezentē potenciālu, kas ir mums apslēpts un kurš šajā dzīvē ir jāatklāj.

Līdz pat šai dienai vēdiskajā domāšanas veidā cilvēki ciena un novērtē Hanumana ārkārtējo uzticību un lojalitāti Ramam – galvenajam Ramayana varonim. Tas ir visspēcīgākais piemērs no egoisma brīvai beznosacījumu kalpošanai. Nav brīnums, ka „kalpošanas“ planēta Saturns Swati nakšatrā ir savā eksaltācijā.

Viens no galvenajiem varoņiem Mahabharatā – Bheema – arī bija Vayu dēls, jo tajos laikos dievību un cilvēku sakari nereti beidzās ar jaunas dievības dzimšanu. Arī viņa raksturs bija līdzīgs Hanumanam, tomēr ne tik patiess. Tas arī ir saprotams, jo laikmets jau bija mainījies no Treta Yugas (Sudraba laikmets) uz Dwapara Yugu (Bronzas laikmets).

Savukārt Swati saistība ar Saraswati – mūzikas un zināšanu dievieti – atspoguļo nakšatras augstāko aspektu, kurš veicina visa veida zināšanu apguvi gan materiālajā, gan filozofiskajā un garīgajā jomā.Tieši tāpat kā Swati planetārajam pārvaldniekam Rahu, nakšatrai piemīt visai reta īpašība – alkas pēc mācīšanās.

Raksturs un darbība:

Atslēgas vārds Swati indivīdu dabai ir „līdzsvars“. Balanss ir kā abpusgriezīgs zobens, un ekstrēmajā tieksmē pēc harmonijas daudzi Swati indivīdi izvairās ieņemt jebkādu konkrētu pozīciju kādā lietā. Tikai īpaši attīstīti Swati indivīdi ir spējīgi uz izlēmīgu rīcību. Pārliecīga vilcināšanās ir viena no sliktākajām Swati nakšatras tendencēm. Neizlēmīga domāšana šajā nakšatrā ir vērojamā vairāk nekā jebkurā citā.

Swati atvērtība jaunām idejām un domām ir ideāla mācību procesam, tomēr tikai daži indivīdi sasniedz meistarību savā izvēlētajā jomā.

Savā zemākajā izpausmes aspektā Swati indivīdi ir visgaisīgākie no visiem. Viņiem apzināti ir jācenšas veidot sevī stabilāku centru, bet šis process prasa ilgu laiku. Swati vienmēr ir steidzīga savu mērķu sasniegšanā un tas ir iemesls, kāpēc Saturns šeit ir eksaltācijā. Uzsvars tātad ir uz plānošanu ilgākā perspektīvā. Lielākā daļa indivīdu ir visai veikli, lai „iesētu sēklas“ nākotnei, bet tikai nedaudzi piepūlas, lai pabarotu un koptu iesēto, kamēr izaug koks.

Swati indivīdiem parasti ir slaidi un labi proporcionēti ķermeņi. Cilvēku grupās viņus viegli var pamanīt, pateicoties viņu konstantajam smaidam. Swati nakšatras cilvēki ir dzimuši diplomāti, jo nakšatrā ir iedarbība gan no Venēras, gan Rahu enerģijām. Viņi ir zodiaka „sabiedrības pīlāri“. Viņi veiksmīgi pielāgojas valdošajiem kulturālajiem un sociālajiem standartiem. Viņi aizstāv uzvedības etiķetes, pieklājību un civilizētu uzvedību. Viņi lieto savu šarmu, lai pakāptos pa sociālajām kāpnēm. Viņu teiciens ir „ vai es esmu īstais, kas var pretoties vējam?“ Šī īpašība viņiem liek pazaudēt iekšējo centru un akli sekot masu tendencēm. Pat visai inteliģenti Swati tipi rīkojas līdzīgi, lai arī skaidri saprot, ka nav iespējams izpatikt visiem un visu laiku.

Swati tulko kā „neatkarīgais“ un“atsevišķi ejošais“. Nakšatra veicina individualitāti. Tomēr Swati individualitāte atšķiras no Saulei piemītošās individualitātes. Pie tam tieši Swati nakšatrā ir Saules neecha jeb maksimālās debilitācijas punkts. Swati individualitāte nav dvēseles individualitāte, bet gan mentālā un materiālā individualitāte, kas balstīta uz nakšatras prasmēm un talantiem. Daudzi no pasaules bagātajiem ļaudīm ir dzimuši ar Mēnesi vai citām nozīmīgām planētām Swati nakšatrā. Tomēr, ja Swati darbojas savā zemākajā izpausmes aspektā, tad cilvēks pārlieku izdabā savām vēlmēm, par morāli aizmirstot. Mīlestība, sekss un nauda ir galvenās vērtības, ko šis cilvēks ciena urbanizētajā pasaulē..

Izpausmes veids:

Swati tiek uzskatīta par pasīvu nakšatru. Tas acīmredzot ir saistīts ar tās dabiski izvairīgo un maigo dabu. Swati indivīds darbojas drīzāk „vēro un gaidi“ nekā „skrien un iegūsti“ manierē. Kā jau tika teikts, nakšatrai piemītošā enerģija ir pacietīga – tā visdrīzākais liks gaidīt, kamēr lietas pašas nostāsies savās vietā, nevis agresīvi piespiedīs tās nostāties vietās.

Varna (kasta):

Swati pieskaita Butcher (miesnieku) kastai. Ir grūti saprast, ko senatnes rishi vēlējās teikt ar šo klasifikāciju. Tas varētu būt saistīts ar Swati destruktīvo un cietsirdīgo pusi. Pat vējš spēj būt nežēlīgs, kad tas pieņem ciklona vai tornado formu. Swati arī var būt visai nežēlīga savā attieksmē, it īpaši, ja laika gaitā tā ir ieguvusi spēku un varu.

Dzimte:

Swati ir sievišķā nakšatra un atspoguļo sava planetārā pārvaldnieka Rahu sievišķo aspektu. Nakšatra ir tiešā veidā saistīta ar Saraswati – mūzikas un zināšanu dievieti.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija:

Swati ir saistīta ar krūšukurvi, kas uzsver nakšatras gaisa elementa klātbūtni un līdz ar to pašu elpošanas procesu. Astrālajā līmenī tas ir saistīts ar prānas jeb dzīves enerģijas plūsmu caur ķermeni. Swati nakšatra ir kapha jeb ūdens elementa konstitucionālais tips, jo visa nakšatra ietilpst Libra zodiaka zīmē, kas dominējoši ir kapha zīme.

Virzieni:

Nakšatra ir saistīta ar rietumiem, dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem.

Padas (nakšatras ceturkšņi):

Pirmā pada jeb nakšatras ceturksnis 6˚40“ – 10˚00“ Libra atbilst Sagittarius Navamsha, ko pārvalda Jupiters. Šis ceturksnis izpauž Swati nemierīgo un zinātkāro aspektu. Tas dod rakstniecības, komunikācijas talantu un veicina ceļojumus. Visas planētas šajā ceturksnī veicina ievērojami labvēlīgus rezultātus, pateicoties tā atvērtajai un dedzīgajai dabai.

Otrā pada jeb nakšatras ceturksnis 10˚00“ – 13˚20“ Libra atbilst Capricorn Navamsha, ko pārvalda Saturns. Šī pada iemieso Swati darbības materiālos aspektus. Tai ir visdziļākās saknes, salīdzinot ar pārējām četrām padām un līdz ar to tai nav raksturīgs Swati piemītošais trauslums. Darbība risinās ap stabilitātes un materiālās izaugsmes lietām. Indivīdus var saukt par egoistiskiem, kad runa iet par personīgajām ērtībām un materiālajām vērtībām. Šeit izvietotās planētas rada biznesam draudzīgas enerģijas.

Trešais ceturksnis 13˚20“-16˚40“ Libra atbilst Aquarius Navamsha, ko pārvalda Saturns. Šī ir visintelektuālākā no padām. Uzsvars ir uz mācībām, radošumu un kooperāciju. Šeit izvietotās planētas veicina grupu darbu, lai sasniegtu izvēlētos mērķus. Īpaši spēcīgs ir Merkurijs, Venēra un Saturns.

Ceturtais ceturksnis 16˚40“ – 20˚00“ Libra atbilst Pisces Navamsha, ko pārvalda Jupiters. Šī ir viselastīgākā no visām padām. Kā jau bija rakstīts, Swati sekmes slēpjas mākā iet valdošā vēja virzienā, un ceturtā pada tam ir vislabāk piemērota. Tā vienlaikus ir Pushkara Navamsha pada un tas sola panākumus caur darbu, atjautību, elastību un sabiedriskumu. Planētas šeit var būt nenoturīgas savā izpausmē, bet ir orientētas uz pakalpojumiem un darbu. Visas planētas, izņemot Merkuriju, te dod labus rezultātus.

Profesijas (nodarbošanās):

Biznesa cilvēki; cīkstoņi; sportisti tajās disciplīnās, kas balstās uz elpas kontroli; mūziķi (pūšamie instrumenti, ērģeles); pētnieki; tehnoloģiju eksperti; neatkarīgi uzņēmēji; valsts ierēdņi pakalpojumu nozarēs; aeronautikas speciālisti; piloti; aviācijas industrijas darbinieki; transporta sfēras speciālisti; augstu stāvoši cilvēki sabiedrības hierarhijā; darbinieki nozarēs, kas saistītas ar runu; datoru un programmatūras speciālisti; profesijas, kas prasa elastību un ātrus risinājumus; namu apsaimniekotāji un meistari; piedzīvojumu sporta speciālisti (gaisa baloni u.c. ar lidošanu saistīti veidi); skolotāji; pasniedzēji; juristi; tiesneši; politiķi; arodbiedrību un tml.organiozāciju līderi; diplomāti; viesu namu saimnieki.

Vietas:

Augstas klintis; vējainas vietas; lauksaimniecības zemes; koraļļu rifi; tirgus laukumi; biznesa centri; bankas; finansu institūcijas; sporta kompleksi; lidostas; izglītības iestādes; aeronautikas centri; institūcijas, kas saistītas ar datoriem un programmatūru; pētniecības iestādes; diplomātiskie centri – vēstniecības, konsulāti un tml; parlamenti; tiesu ēkas; transporta centri.

Guna (esence) un Tattwa (elements):

Rahu, kad tam ir saistība ar Venēru, ir visai materiālistisks, un tas padara Swati nakšatru materiāli aktīvu (rajasic). Šī ir vislabākā nakšatra biznesam un citām finansiāli izdevīgām lietām, jo indivīdi vienmēr izvirza savas intereses augstāk par citām.

Swati pieder uguns elementam. Tas atspoguļo pagaidam mazpazīstamu Rahu aspektu, kurš dominējoši tomēr ir gaisa un zemes planēta. Ugunīgums ir saistīts ar nakšatrai piemītošo iekšējo dedzību, motivāciju, kas liek tai tiekties no mācībām uz finansiālu sasniegumu iegūšanu un tālāk uz slavu vai atpazīstamību sabiedrībā.

Gana (tips):

Swati uzskata par deva jeb dievišķo nakšatru. Dievišķais aspekts radies, pateicoties nakšatras tendencei uz visa veida mācīšanos. Rahu, kas ir Swati pārvaldnieks, ir zināšanu signifikators, un šis aspekts rod izpausmi tieši caur Swati nakšatru.

Orientācija un dispozīcija:

Swati ir horizontāli vērsta nakšatra. Tādējādi tā „pārraida“ Rahu diplomātisko, patīkamo aspektu. Nakšatra izmanto kompromisu mākslu, lai sasniegtu savus mērķus. To var uzskatīt par Venēras un Rahu kombinēto enerģiju, kas izpauž Rahu darbības Venēras pusi. Līdz ar to nakšatra ir labvēlīga, piemēram, mūzikai.

Swati ir kustīga nakšatra. Kustīgā daba ir veidojusies, pateicoties nakšatras ciešajai saistībai ar gaisa planētām Rahu un Saturnu. Kā tika teikts iepriekš, pārvaldošā dievība Vayu attiecas uz vēju, kas pats par sevi dabā ir konstanti kustībā esošs elements.

Lunārais mēnesis un diena:

Swati ir saistīta ar lunārā Chaitra mēneša pēdējām 9 dienām, kas parasti ir solārā kalendāra aprīlī vai maija mēneša sākumā. Swati ir saistīta arī ar saptami tithi (septīto dienu) katrā augoša vai dilstoša Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes:

Labvēlīga biznesa aktivitātēm un tirdzniecībai; izglītības pasākumu uzsākšanai; mācību procesam kopumā; sociālajām aktivitātēm u n pasākumiem; sadarbībai ar publiku un masām; finansu darījumiem; visām aktivitātēm, kas prasa mierīgu un elastīgu attieksmi; darbībām, kam atslēgas vārds ir – doties kopā ar valdošo vēju; tāpat tā ir labvēlīga sevis kopšanai un greznumlietu nēsāšanai; pirkšanai un pārdošanai; aktivitātēm, kur nepieciešama diplomātija; mākslai un zinātnei.

Nelabvēlīgās aktivitātes:

Nav labvēlīga nežēlīgām vai karojošām aktivitātēm; agresīvai uzvedībai; ceļošanai (izņemot pirmo nakšatras ceturksni).

Planēta – pārvaldnieks:

Galvenais planetārais pārvaldnieks ir Rahu un tā gaisa īpašības caur Swati tiek labi izgaismotas. Kad Rahu manifestē savu enerģiju materiālajā plānā, indivīdam ir spēcīga vēlme pēc komforta un greznības. Zeme ir Rahu sekundārais elements. Tā kā Swati visā pilnībā iekļaujas Libra zvaigznājā, tad Venērai ar to ir visai cieša saistība. Rahu – Venēras kombinācija ir spēcīga enerģētika, kas liek izdabāt savām vēlmēm pēc ērtībām un greznības. Var novērot vēlmi pēc šova un pompozitātes, ja Rahu izpaužas savā zemākajā aspektā. Swati indivīdi novērtē dzīves smalkās un labās lietas un tiem piemīt zināms snobisms ģērbšanās un izturēšanās manierē, kā arī gaumē.

Primāri materiālistiskā Rahu –Venēras enerģētika veicina Swati sekmes biznesa darījumos, īpaši Venēras „lauciņā“. Savukārt zemākajā izpausmē indivīdi kļūst par vergiem savām vēlmēm un iegribām, un tos mērķu sasniegšanā vada alkatība un viltība.

Rahu piemīt visai diplomātiska daba, tāpat kā Venērai, un tas, līdzīgi Venērai, ir uz sabiedrību orientāta planēta, kam patīk kompānija. Swati līdz ar to spēj būt pati pretenciozākā no nakšatrām. Rahu var dot māksliniecisku temperamentu līdzīgi Venērai, bet kā vienmēr tas ir ar Rahu, tajā visā ir kaut kas dīvains. Tā Rahu daļa, kurā ir Venēras ietekme, horoskopā izgaismojas gadījumos, ja Rahu ir savienojumā ar Venēru, vai atrodas otrajā vai septītajā mājā, vai arī izvietots Taurus vai Libra zīmēs. Savā augstākajā aspektā Swati indivīdi izpauž tādas Venēras īpašības kā diplomātija, līdzjūtība un zināšanu slāpes. Tas var manifestēteis arī kā beznosacījumu mīlestība un tendence uz harmoniju.

Ja Swati nakšatrā ir izvietoti Rahu, Merkurijs, Venēra vai Saturns, tas ir labvēlīgi. Saule un Marss šajā nakšatrā nejūtas visai labi. Ketu enerģijas ar Swati ir nesavienojamas. Savukārt Jupiters un Mēness ir neitrāli pret Swati un dod rezultātus saskaņā ar citiem horoskopa faktoriem.

Skaņas un burti:

Pirmais nakšatras ceturksnis 6˚40“ – 10˚00“ Libra atbilst skaņai „Ru“ kā vārdā Ruth.

Otrais nakšatras ceturksnis 10˚00“ -13˚20“ Libra atbilst skaņai „Re“ kā vārdā Rex.

Trešais nakšatras ceturksnis 13˚20“ – 16˚40“ Libra atbilst skaņai „Ro“ kā vārdā Robin.

Ceturtais nakšatras ceturksnis 16˚40“ – 20˚00“ Libra atbilst skaņai „Ta“ kā vārdā Tanya.

Sanskrita alfabētā Swati atbilst skaņai „Da“ un līdz ar to attiecīgā mantra ir „Om Dam“.

Seksuālais tips un saderība:

Swati atbilstošais dzīvnieks ir bifelis. Tas padara nakšatru visai auglīgu un tai patīk dominējošā loma. Nakšatrai ir tieksme izmantot maigas un vieglas seksa formas arī biznesa virzīšanai. Swati nakšatrai ir raksturīgi drīzāk ķircināties nekā vienkārši atdoties vai „pārdoties“.

Ezotēriskais skaidrojums:

Swati reprezentē jebkuras lietas līdzsvara punktu. Tā simbolizē mūsu dzīves viduspunktu, kā arī Visuma un visa eksistējošā līdzsvara punktu. Vienlaikus tas ir viduspunkts ekspansijai un kontrakcijai. Tas ir punkts, kur Visums pārtrauc izplesties un sāk sarauties. Tas atrodas tieši iepretī Ashwini nakšatrai, kuru var saukt par „lielo sprādzienu“, kas radīja materiālo pasauli Visumā. Mūsu ķermeņos Swati ir saistīta ar piecām vitālajām prānām, kas veido saskaņu starp astrālo un ķermenisko izpausmi. Piecas prānas tiek identificētas kā dzīvības spēks mūsu ķermeņos.

Tāda garīgā prakse kā pranayama ir domāta, lai radītu līdzsvaru šo prānu darbībā un prāts būtu brīvs no „ņirbēšanas“ – līdz ar to sāktos reāls meditācijas process. Swati ir saistīta ar šo neizmērojamo potenciālu, kas pieļauj netraucētu meditāciju bezgalīgi ilgi, kā to darīja seno laikmetu viedie vīri.

Universālajā lietu kārtībā Swati ir saistīta ar Pradhvamsa shakti – spēju funkcionēt kā vējam un „iziet“ visam cauri. Augstākajā izpausmē tas nozīmē klejošanu, bet zemākajā izpausmē – formas izmaiņas. Šeit visspēcīgāk ir redzama Swati saistība ar gaisa elementu. Iluzorās maya pasaules klātbūtne ļauj nakšatrai piemēroties jebkurai situācijai, jebkuriem apstākļiem un nezaudēt savu būtību. Nakšatras vieglā, nepiesaistošā, vērojošā daba ļauj izklīdināt negatīvus veidojumus jebkurā eksistences līmenī. Swati ir tāds kā universāls „putekļu sūcējs“.

 

Gotra (dievišķā izcelsme):

Nakšatra ir saistīta ar viedo Marichi, vienu no septiņiem rishi, kas „pieskata“ notikumus mūsu galaktikā. Marichi vārdu tulko kā „gaisma“. Tādas rishi īpašības kā vieglums un ātrums, šķiet, visai labi saistās ar Swati nakšatru. Gaiss galu galā arī ir viegls elements.

Korekcija (dziedināšana):

Tiem, kuriem horoskopā ir kādas sliktas ietekmes uz Swati nakšatru, vislabākā dziedināšana ir dievietes Saraswati godināšana.

Ir lietderīgi veikt saknes mantru „Om Lam“, „Om Ksham“, „Om Am“ un „Om Aam“ atkārtošanu 108 reizes tajā laikā, kad Mēness šķērso Swati nakšatru un ir attiecīgais lunārais mēnesis.

Tādā pašā veidā var uzlabot pozitīvos efektus attiecībā pret Swati nakšatru. Swati indivīdiem ir labi valkāt visu gaišo, raibo toņu un pasteļkrāsas apģērbu. Svarīgu darbību uzsākšanai izmantot atbilstošās debess puses, lunāro mēnesi un dienas.

Piemērs:

Līdzīgi citām komerciāli veiksmīgām personām, Nelsonam Rokfelleram Mēness bija izvietots Swati nakšatrā. Viņa dzimšanas kartē Mēness ir vienpadsmitās mājas pārvaldnieks un atrodas otrajā mājā, līdz ar to ietekmē abas finansu jomas. Tikai Virgo ascendents, līdzīgi kā Nelsons, var piedzīvot Swati izteikti materiāli orientēto enerģiju, ko tā dod Mēnesim.

Marks Tvens piedzima ar ascendentu, Merkuriju un Saturnu Swati nakšatrā. Šajā gadījumā izpausmi rada Swati intelektuālais un izzinošais aspekts. Ir tā, ka Saraswati ietekmes izpausmei indivīda dzīvē ir vajadzīgs, lai Merkurijs un Swati būtu saistīti.

Papildinājumi:

Saskaņā ar Varahamihiru, indivīdi ar Mēness izvietojumu Swati nakšatrā ir „patīkami savā valodā, tiem ir paškontroles un līdzjūtības spējas. Tie ir tirgotāji ar saviem principiem.“

Translate »