12 Dvadaši

Bhadra (veiksme) – Budha (Merkurs). Daba – Jaša (slavinoša). Dievība – Savitri / Višnu.
Savitri – viens no Saules dieva Sy vārdiem. Reizēm to nošķir, reizēm asociē ar Sy. Viena no versijām, ka Saule pirms uzlēkšanas ir Savitar, pēc uzlēkšanas – Sy. Viena no nozīmēm – dzīvību dodošais, kas dod spēku, palīdzību. Savitar ir gan kustība, gan stabilitāte. Tas uztur dharmu. Savitar ir pozitīva, laba dievība. Savitri, Slavinoša, Bhadra Bu – reliģiskām ceremonijām, uguns rituāliem, savu pienākumu pildīšanai jebkurām citām dharmiskām darbībām, palīdzībai citiem, veikt jebkuras pozitīvas lietas, saziņa ar citiem cilvēkiem. Solījumu izpildīšana, visādas labvēlīgas darbības (izvairīties no eļļu vannām un ceļojumiem). Laulība vidēji labvēlīga.

Translate »