Tithi

15 Tithi (neskatoties šukla vai krišana pakš) dalās piecās grupās katrā pa trim tithi. Iedalījums grupās sniedz apkopojošu Tithi raksturojumu. Taču katras grupas ietvaros arī katram Tithi ir savas individuālās īpašības un īpatnības.

Tithi iedalījums grupās

Nanda grupa (nozīmē – labs, laimīgs, prieka pilns) ietver 1-Pratipada, 6-Šašti, 11-Ekadaši lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Šukra (Sk) – Venēra. Nanda grupas tithi (1.,6.,11.) ir piemēroti izbaudīšanai, laimei un līksmībai: atpūtai, izklaidei, baudas un labumu gūšanai, tāpat kronēšanai, precībām un jebkādam citam priecīgam notikumam.

Bhadra  grupa (nozīmē – veiksme, viedais, svētīts, labvēlīgs, plaukstošs) ietver 2-Dvitija, 7-Saptami, 12-Dvadaši lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Budha (Bu) – Merkurs. Bhadra grupas tithi (2.,7.,12.) ir piemēroti ieguvumiem, veiksmei un bagātībai: darba vai biznesa uzsākšanai, tikšanās ar svarīgiem cilvēkiem utml., arī ziedošanai, kalpošanai citiem cilvēkiem vai Dievam.

Džaija grupa (nozīmē – uzvara, uzvarētājs) ietver 3-Tritija, 8-Aštami, 13-Trajodaši lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Mangala (Ma) – Marss. Džaja grupas tithi (3.,8.,13.) ir piemēroti šķēršļu pārvarēšanai, vai augsta līmeņa veiksmes sasniegšanai: sacensībām, eksāmeniem, tiesu procesiem, sasniegumiem, rekordiem, utml.

Rikta grupa (nozīmē – tukšs, tukšas rokas) ietver  4-Čaturthi, 9-Navami, 14-Čaturdaši lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Šani (Sa) – Saturns. Rikta grupas tithi (4.,9.,14.) ir piemēroti, lai kaut ko sagrautu vai atbrīvotos no liekā: ienaidnieka sagraušanai, parādu nomaksai, ķirurģiskām operācijām, tīrīšanai, attīrīšanai (mājas, ķermeņa u.c), ziedošanai, lietu vai attiecību izbeigšanai. Nelabvēlīgi pirts procedūrām.

Purna grupa (nozīmē – pilns, pilnība) ietver  5-Pančami, 10-Dašami, 15-Purnima lunārās dienas, un šīs grupas saimnieks ir Guru (Gu) – Jupiters. Purna grupas tithi (5.,10.,15.), izņemot 15.krišna pakša tithi – Amavasju, ir piemēroti pārpilnības, piepildītības radīšanai: izglītībai, labības ražai, bagātības iegūšanai utt. Amavasja ir piemērota iekšējām darbībām, sevis un Dieva izzināšanai.

Translate »