21 Uttara Ašadha

Uttara Ašadha – Divdesmit pirmā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Šakti – piešķirt neapstrīdamu uzvaru. Daba – fiksētā, pastāvīgā. Pārvaldošā graha – Sūrja, Sy. Tās deva – Dashavisvadeva.

Labvēlīgi: Darīt vīrišķīgus, drosmīgus darbus, varoņdarbiem, blefot, tēlot drosmi, lai iznīcinātu, seksam, veiksmei un laulībai, uzsākt plānu veidošanu, labvēlīgiem radošiem sākumiem, galīgā lēmuma pieņemšanai; darbības kurās izpaužas vara, parakstīt līgumus, dokumentus, vienošanās, biznesa aktivitātēm, kontaktiem ar varu, varas orgāniem, priekšniecību, juridiskai darbībai, tiesai, politiskām aktivitātēm, pārcelties uz jaunu dzīvesvietu;

Nelabvēlīgi: uzsākt ceļojumu (iziet no mājas), noziegumiem, rupjiem aizvainojumiem vai ”uzbraucieniem”.

TaraBala negatīva dzimušiem 15, 17, 19 Nakšatrā 24.st., 6 vidējās, 8 beigu, 10 sākuma 8 stundas.

Bērna vārda pirmā zilbe:  Bhei, Bho, Džā, Džī

Dashavisvadeva – 10 devas, Visuma dievi, visi pozitīvi, viņu vārdi ir: Labestība, Patiesība, Laiks, Gribasspēks, Prasme, Skaidrība, Stingrība un stabilitāte, Mantošana, Kama, u.c. Visi 10 ir ļoti labvēlīgi un labdarīgi Devas, atspoguļo sākotnējo radošo dzirksti. Aizstāv visu labo Visumā. Uttara Ašadha atspoguļo katru labo īpašību, kas minēta kā Visvadevu vārdi. Tās simbols – ziloņa ilknis.Ilknis saistīts ar Ganešu (devu ar ziloņa galvu). Ganeša tulkojumā nozīmē – „visu cilšu vadonis”. Tāpēc Uttara Ašadha ir tieši saistīta ar karaliskumu un visu atbildību, ko tie uzņemas. Tādejādi „atbildība” ir viens no Uttara Ašadhas atslēgas vārdiem. Ilkņus ziloņi izmanto kaujā, tāpēc arī Uttara Ašadha saistīta ar agresīvām darbībām kā kara pieteikšana (Ganeša arī cīnījās pret dēmoniem). Šakti – piešķir pilnīgu, permanentu un neapstrīdamu uzvaru. Taču uzvara nāk nevis caur personisko spēku, bet kolektīvo, caur apvienošanos ar augstākajiem spēkiem ar mērķi nodibināt taisnīgumu. Daba – Fiksētā jeb permanentā. Izteikti stabila nakšatra visās lietās. Tās pārvaldošā graha – Sy.

Plašāk par Uttara Ašadha

Translate »