Čandra tranzīts zīmēs

Čandras un Čandra Raši nozīme

Muhurtas horoskopā Lagnu var salīdzināt ar ķermeni, Čandru – ar prānu, savukārt, pārējās grahas – ar cilvēku veidojošo materiālu (dhatu). Čandra ir kā pamats, uz kura muhurtā tiek veidota visu pārējo grahu struktūra. Ja prāna ir sagrauta, tad visi pārējie komponenti arī sabrūk. Šis salīdzinājums dod izskaidrojumu milzīgajai Čandras nozīmei muhurtā.

Muhurtu pirmām kārtām vērtē pēc Čandras izvietojuma un spēka, un tikai pēc tam apskata pārējos horoskopa rādītājus. Vienīgi Lagna pēc svarīguma tiek pielīdzināta Čandram (atsevišķos avotos Lagna pat tiek uzskatīta par prioritārāku). Tāpēc ir ļoti svarīgi precīzi noteikt, kurā no divpadsmit zvaigznājiem (raši) attiecīgajā laikā Čandra atrodas. Jo labvēlīgāks raši un spēcīgāks Čandra, jo labāk.


Šos Čandras stāvokļus apskata no Džanma Čandras jeb zvaigznāja, kurā cilvēka individuālajā dzimšanas horoskopā atrodas Čandra. Gočara jeb muhurtas horoskopa Čandra (skatoties no Džanma Čandras) dod izteikti pozitīvu rezultātu, atrodoties divās no trim upačaija mājām (3. un 11.mājā, bet ne 6.mājā) un kendrās (1.,4.,7.,un 10.māja) no Džanma Čandras. Pozitīvam gočaram pieskaita arī augoša mēness (Ch Šukla pakš) atrašanos 2.,5.un 9.mājā no Džanma Raši. Par Čandras labvēlīgumu 4.un 6.bhavā pastāv zināmas atrunas.

Čandras labvēlīgie stāvokļi no džanma Čandras

4.bhava ir mokša bhava, bet tā kā mokša bhavas ir vērstas uz atbrīvošanos no materiālās pasaules, tās neveicina ieguvumus tajā. Tomēr, uzskatīt Čandras atrašanos 4.bhavā par nelabvēlīgu nav pamata, un tā drīzāk ir pieskaitāma pozitīvām bhavām.

Savukārt, 6.bhava ir viena no nelabvēlīgajām dušthanām. Tomēr, vienlaicīgi būdama arī upačaja bhava, tā neļauj būtiski izpausties dušthanas negatīvajām ietekmēm, bet tanī pat laikā nepadara viņu arī par labvēlīgu. Līdz ar to, pie pozitīviem Čandras izvietojumiem to pieskaitīt nebūtu pareizi.

Čandras labvēlīguma svarīgums

Čandra muhurtas horoskopā ir jānovērtē ar īpašu rūpību. Čandras labvēlīguma noteikšanai ir jāņem vērā šajā un citās sadaļās (piemēram, “Tara bala” u.c.) aprakstītie ierobežojumi, kā arī jāpiemēro grahu analīzei dotās prasības (sīkāk sk.sadaļā “Grahas”). Tikai ar spēcīgu Čandras aštakavargu un labvēlīgu izvietojumu (papildinātu ar spēcīgu Lagnu un pārējiem atbilstošiem kritērijiem), ir iespējams piemeklēt atbilstošu muhurtas laiku, kas mums dos vēlamo rezultātu.

Čandra Gočara Raši / Mēness tranzīts zīmēs

Raši2020. gadsRaši2021. gads
Minatrešdiena 1.01.– 18:08 līdz sestd. 4.01.– 6:35Simhasestdiena 2.01.– 16:47 līdz pirmd. 4.01.– 21:34
Mešasestdiena 4.01.– 6:35 līdz pirmd. 6.01.– 17:06Kanjapirmdiena 4.01.– 21:34 līdz ceturtd. 7.01.– 0:59
Vrišabhapirmdiena 6.01.– 17:06 līdz ceturtd. 9.01.– 0:19Tulaceturtdiena 7.01.– 0:59 līdz sestd. 9.01.– 3:27
Mithunaceturtdiena 9.01.– 0:19 līdz sestd. 11.01.– 4:22Vriščikasestdiena 9.01.– 3:27 līdz pirmd. 11.01.– 5:39
Karkasestdiena 11.01.– 4:22 līdz pirmd. 13.01.– 6:25Dhanupirmdiena 11.01.– 5:39 līdz trešd. 13.01.– 8:35
Simhapirmdiena 13.01.– 6:25 līdz trešd. 15.01.– 7:58Makaratrešdiena 13.01.– 8:35 līdz piektd. 15.01.– 13:35
Kanjatrešdiena 15.01.– 7:58 līdz piektd. 17.01.– 10:19Kumbhapiektdiena 15.01.– 13:35 līdz svētd. 17.01.– 21:46
Tulapiektdiena 17.01.– 10:19 līdz svētd. 19.01.– 14:17Minasvētdiena 17.01.– 21:46 līdz trešd. 20.01.– 9:06
Vriščikasvētdiena 19.01.– 14:17 līdz otrd. 21.01.– 20:13Mešatrešdiena 20.01.– 9:06 līdz piektd. 22.01.– 21:54
Dhanuotrdiena 21.01.– 20:13 līdz piektd. 24.01.– 4:09Vrišabhapiektdiena 22.01.– 21:54 līdz pirmd. 25.01.– 9:32
Makarapiektdiena 24.01.– 4:09 līdz svētd. 26.01.– 14:09Mithunapirmdiena 25.01.– 9:32 līdz trešd. 27.01.– 18:13
Kumbhasvētdiena 26.01.– 14:09 līdz trešd. 29.01.– 1:59Karkatrešdiena 27.01.– 18:13 līdz piektd. 29.01.– 23:51
Minatrešdiena 29.01.– 1:59 līdz piektd. 31.01.– 14:39Simhapiektdiena 29.01.– 23:51 līdz pirmd. 1.02.– 3:28
Mešapiektdiena 31.01.– 14:39 līdz pirmd. 3.02.– 2:10Kanjapirmdiena 1.02.– 3:28 līdz trešd. 3.02.– 6:19
Vrišabhapirmdiena 3.02.– 2:10 līdz trešd. 5.02.– 10:30Tulatrešdiena 3.02.– 6:19 līdz piektd. 5.02.– 9:17
Mithunatrešdiena 5.02.– 10:30 līdz piektd. 7.02.– 14:54Vriščikapiektdiena 5.02.– 9:17 līdz svētd. 7.02.– 12:44
Karkapiektdiena 7.02.– 14:54 līdz svētd. 9.02.– 16:13Dhanusvētdiena 7.02.– 12:44 līdz otrd. 9.02.– 17:00
Simhasvētdiena 9.02.– 16:13 līdz otrd. 11.02.– 16:13Makaraotrdiena 9.02.– 17:00 līdz ceturtd. 11.02.– 22:40
Kanjaotrdiena 11.02.– 16:13 līdz ceturtd. 13.02.– 16:52Kumbhaceturtdiena 11.02.– 22:40 līdz svētd. 14.02.– 6:39
Tulaceturtdiena 13.02.– 16:52 līdz sestd. 15.02.– 19:48Minasvētdiena 14.02.– 6:39 līdz otrd. 16.02.– 17:26
Vriščikasestdiena 15.02.– 19:48 līdz otrd. 18.02.– 1:43Mešaotrdiena 16.02.– 17:26 līdz piektd. 19.02.– 6:10
Dhanuotrdiena 18.02.– 1:43 līdz ceturtd. 20.02.– 10:22Vrišabhapiektdiena 19.02.– 6:10 līdz svētd. 21.02.– 18:25
Makaraceturtdiena 20.02.– 10:22 līdz sestd. 22.02.– 20:59Mithunasvētdiena 21.02.– 18:25 līdz trešd. 24.02.– 3:40
Kumbhasestdiena 22.02.– 20:59 līdz otrd. 25.02.– 8:57Karkatrešdiena 24.02.– 3:40 līdz piektd. 26.02.– 9:05
Minaotrdiena 25.02.– 8:57 līdz ceturtd. 27.02.– 21:38Simhapiektdiena 26.02.– 9:05 līdz svētd. 28.02.– 11:37
Mešaceturtdiena 27.02.– 21:38 līdz svētd. 1.03.– 9:48Kanjasvētdiena 28.02.– 11:37 līdz otrd. 2.03.– 12:59
Vrišabhasvētdiena 1.03.– 9:48 līdz otrd. 3.03.– 19:33Tulaotrdiena 2.03.– 12:59 līdz ceturtd. 4.03.– 14:50
Mithunaotrdiena 3.03.– 19:33 līdz piektd. 6.03.– 1:25Vriščikaceturtdiena 4.03.– 14:50 līdz sestd. 6.03.– 18:08
Karkapiektdiena 6.03.– 1:25 līdz svētd. 8.03.– 3:22Dhanusestdiena 6.03.– 18:08 līdz pirmd. 8.03.– 23:08
Simhasvētdiena 8.03.– 3:22 līdz otrd. 10.03.– 2:52Makarapirmdiena 8.03.– 23:08 līdz ceturtd. 11.03.– 5:51
Kanjaotrdiena 10.03.– 2:52 līdz ceturtd. 12.03.– 2:05Kumbhaceturtdiena 11.03.– 5:51 līdz sestd. 13.03.– 14:26
Tulaceturtdiena 12.03.– 2:05 līdz sestd. 14.03.– 3:11Minasestdiena 13.03.– 14:26 līdz otrd. 16.03.– 1:13
Vriščikasestdiena 14.03.– 3:11 līdz pirmd. 16.03.– 7:42Mešaotrdiena 16.03.– 1:13 līdz ceturtd. 18.03.– 13:52
Dhanupirmdiena 16.03.– 7:42 līdz trešd. 18.03.– 15:55Vrišabhaceturtdiena 18.03.– 13:52 līdz svētd. 21.03.– 2:38
Makaratrešdiena 18.03.– 15:55 līdz sestd. 21.03.– 2:50Mithunasvētdiena 21.03.– 2:38 līdz otrd. 23.03.– 13:00
Kumbhasestdiena 21.03.– 2:50 līdz pirmd. 23.03.– 15:07Karkaotrdiena 23.03.– 13:00 līdz ceturtd. 25.03.– 19:18
Minapirmdiena 23.03.– 15:07 līdz ceturtd. 26.03.– 3:46Simhaceturtdiena 25.03.– 19:18 līdz sestd. 27.03.– 21:50
Mešaceturtdiena 26.03.– 3:46 līdz sestd. 28.03.– 16:00Kanjasestdiena 27.03.– 21:50 līdz pirmd. 29.03.– 23:12
Vrišabhasestdiena 28.03.– 16:00 līdz otrd. 31.03.– 3:35Tulapirmdiena 29.03.– 23:12 līdz trešd. 31.03.– 23:26
Mithunaotrdiena 31.03.– 3:35 līdz ceturtd. 2.04.– 11:03Vriščikatrešdiena 31.03.– 23:26 līdz sestd. 3.04.– 1:13
Karkaceturtdiena 2.04.– 11:03 līdz sestd. 4.04.– 14:38Dhanusestdiena 3.04.– 1:13 līdz pirmd. 5.04.– 5:32
Simhasestdiena 4.04.– 14:38 līdz pirmd. 6.04.– 15:02Makarapirmdiena 5.04.– 5:32 līdz trešd. 7.04.– 12:30
Kanjapirmdiena 6.04.– 15:02 līdz trešd. 8.04.– 14:03Kumbhatrešdiena 7.04.– 12:30 līdz piektd. 9.04.– 21:46
Tulatrešdiena 8.04.– 14:03 līdz piektd. 10.04.– 13:56Minapiektdiena 9.04.– 21:46 līdz pirmd. 12.04.– 8:59
Vriščikapiektdiena 10.04.– 13:56 līdz svētd. 12.04.– 16:42Mešapirmdiena 12.04.– 8:59 līdz trešd. 14.04.– 21:39
Dhanusvētdiena 12.04.– 16:42 līdz otrd. 14.04.– 23:27Vrišabhatrešdiena 14.04.– 21:39 līdz sestd. 17.04.– 10:39
Makaraotrdiena 14.04.– 23:27 līdz piektd. 17.04.– 9:47Mithunasestdiena 17.04.– 10:39 līdz pirmd. 19.04.– 21:58
Kumbhapiektdiena 17.04.– 9:47 līdz svētd. 19.04.– 22:07Karkapirmdiena 19.04.– 21:58 līdz ceturtd. 22.04.– 5:45
Minasvētdiena 19.04.– 22:07 līdz trešd. 22.04.– 10:47Simhaceturtdiena 22.04.– 5:45 līdz sestd. 24.04.– 9:25
Mešatrešdiena 22.04.– 10:47 līdz piektd. 24.04.– 22:45Kanjasestdiena 24.04.– 9:25 līdz pirmd. 26.04.– 10:01
Vrišabhapiektdiena 24.04.– 22:45 līdz pirmd. 27.04.– 9:16Tulapirmdiena 26.04.– 10:01 līdz trešd. 28.04.– 9:25
Mithunapirmdiena 27.04.– 9:16 līdz trešd. 29.04.– 17:27Vriščikatrešdiena 28.04.– 9:25 līdz piektd. 30.04.– 9:37
Karkatrešdiena 29.04.– 17:27 līdz piektd. 1.05.– 22:34Dhanupiektdiena 30.04.– 9:37 līdz svētd. 2.05.– 12:15
Simhapiektdiena 1.05.– 22:34 līdz pirmd. 4.05.– 0:38Makarasvētdiena 2.05.– 12:15 līdz otrd. 4.05.– 18:13
Kanjapirmdiena 4.05.– 0:38 līdz trešd. 6.05.– 0:45Kumbhaotrdiena 4.05.– 18:13 līdz piektd. 7.05.– 3:24
Tulatrešdiena 6.05.– 0:45 līdz piektd. 8.05.– 0:43Minapiektdiena 7.05.– 3:24 līdz svētd. 9.05.– 14:58
Vriščikapiektdiena 8.05.– 0:43 līdz svētd. 10.05.– 2:32Mešasvētdiena 9.05.– 14:58 līdz trešd. 12.05.– 3:48
Dhanusvētdiena 10.05.– 2:32 līdz otrd. 12.05.– 7:46Vrišabhatrešdiena 12.05.– 3:48 līdz piektd. 14.05.– 16:43
Makaraotrdiena 12.05.– 7:46 līdz ceturtd. 14.05.– 16:51Mithunapiektdiena 14.05.– 16:43 līdz pirmd. 17.05.– 4:22
Kumbhaceturtdiena 14.05.– 16:51 līdz svētd. 17.05.– 4:44Karkapirmdiena 17.05.– 4:22 līdz trešd. 19.05.– 13:18
Minasvētdiena 17.05.– 4:44 līdz otrd. 19.05.– 17:23Simhatrešdiena 19.05.– 13:18 līdz piektd. 21.05.– 18:36
Mešaotrdiena 19.05.– 17:23 līdz piektd. 22.05.– 5:07Kanjapiektdiena 21.05.– 18:36 līdz svētd. 23.05.– 20:33
Vrišabhapiektdiena 22.05.– 5:07 līdz svētd. 24.05.– 15:03Tulasvētdiena 23.05.– 20:33 līdz otrd. 25.05.– 20:25
Mithunasvētdiena 24.05.– 15:03 līdz otrd. 26.05.– 22:54Vriščikaotrdiena 25.05.– 20:25 līdz ceturtd. 27.05.– 19:59
Karkaotrdiena 26.05.– 22:54 līdz piektd. 29.05.– 4:28Dhanuceturtdiena 27.05.– 19:59 līdz sestd. 29.05.– 21:09
Simhapiektdiena 29.05.– 4:28 līdz svētd. 31.05.– 7:49Makarasestdiena 29.05.– 21:09 līdz otrd. 1.06.– 1:28
Kanjasvētdiena 31.05.– 7:49 līdz otrd. 2.06.– 9:29Kumbhaotrdiena 1.06.– 1:28 līdz ceturtd. 3.06.– 9:37
Tulaotrdiena 2.06.– 9:29 līdz ceturtd. 4.06.– 10:37Minaceturtdiena 3.06.– 9:37 līdz sestd. 5.06.– 20:57
Vriščikaceturtdiena 4.06.– 10:37 līdz sestd. 6.06.– 12:42Mešasestdiena 5.06.– 20:57 līdz otrd. 8.06.– 9:53
Dhanusestdiena 6.06.– 12:42 līdz pirmd. 8.06.– 17:14Vrišabhaotrdiena 8.06.– 9:53 līdz ceturtd. 10.06.– 22:39
Makarapirmdiena 8.06.– 17:14 līdz ceturtd. 11.06.– 1:11Mithunaceturtdiena 10.06.– 22:39 līdz svētd. 13.06.– 10:02
Kumbhaceturtdiena 11.06.– 1:11 līdz sestd. 13.06.– 12:15Karkasvētdiena 13.06.– 10:02 līdz otrd. 15.06.– 19:11
Minasestdiena 13.06.– 12:15 līdz otrd. 16.06.– 0:47Simhaotrdiena 15.06.– 19:11 līdz piektd. 18.06.– 1:37
Mešaotrdiena 16.06.– 0:47 līdz ceturtd. 18.06.– 12:33Kanjapiektdiena 18.06.– 1:37 līdz svētd. 20.06.– 5:12
Vrišabhaceturtdiena 18.06.– 12:33 līdz sestd. 20.06.– 22:05Tulasvētdiena 20.06.– 5:12 līdz otrd. 22.06.– 6:29
Mithunasestdiena 20.06.– 22:05 līdz otrd. 23.06.– 5:04Vriščikaotrdiena 22.06.– 6:29 līdz ceturtd. 24.06.– 6:40
Karkaotrdiena 23.06.– 5:04 līdz ceturtd. 25.06.– 9:56Dhanuceturtdiena 24.06.– 6:40 līdz sestd. 26.06.– 7:25
Simhaceturtdiena 25.06.– 9:56 līdz sestd. 27.06.– 13:20Makarasestdiena 26.06.– 7:25 līdz pirmd. 28.06.– 10:29
Kanjasestdiena 27.06.– 13:20 līdz pirmd. 29.06.– 15:56Kumbhapirmdiena 28.06.– 10:29 līdz trešd. 30.06.– 17:13
Tulapirmdiena 29.06.– 15:56 līdz trešd. 1.07.– 18:25Minatrešdiena 30.06.– 17:13 līdz sestd. 3.07.– 3:43
Vriščikatrešdiena 1.07.– 18:25 līdz piektd. 3.07.– 21:37Mešasestdiena 3.07.– 3:43 līdz pirmd. 5.07.– 16:29
Dhanupiektdiena 3.07.– 21:37 līdz pirmd. 6.07.– 2:31Vrišabhapirmdiena 5.07.– 16:29 līdz ceturtd. 8.07.– 5:11
Makarapirmdiena 6.07.– 2:31 līdz trešd. 8.07.– 10:01Mithunaceturtdiena 8.07.– 5:11 līdz sestd. 10.07.– 16:07
Kumbhatrešdiena 8.07.– 10:01 līdz piektd. 10.07.– 20:24Karkasestdiena 10.07.– 16:07 līdz otrd. 13.07.– 0:44
Minapiektdiena 10.07.– 20:24 līdz pirmd. 13.07.– 8:43Simhaotrdiena 13.07.– 0:44 līdz ceturtd. 15.07.– 7:09
Mešapirmdiena 13.07.– 8:43 līdz trešd. 15.07.– 20:48Kanjaceturtdiena 15.07.– 7:09 līdz sestd. 17.07.– 11:37
Vrišabhatrešdiena 15.07.– 20:48 līdz sestd. 18.07.– 6:30Tulasestdiena 17.07.– 11:37 līdz pirmd. 19.07.– 14:23
Mithunasestdiena 18.07.– 6:30 līdz pirmd. 20.07.– 12:58Vriščikapirmdiena 19.07.– 14:23 līdz trešd. 21.07.– 15:59
Karkapirmdiena 20.07.– 12:58 līdz trešd. 22.07.– 16:45Dhanutrešdiena 21.07.– 15:59 līdz piektd. 23.07.– 17:27
Simhatrešdiena 22.07.– 16:45 līdz piektd. 24.07.– 19:06Makarapiektdiena 23.07.– 17:27 līdz svētd. 25.07.– 20:17
Kanjapiektdiena 24.07.– 19:06 līdz svētd. 26.07.– 21:19Kumbhasvētdiena 25.07.– 20:17 līdz trešd. 28.07.– 2:03
Tulasvētdiena 26.07.– 21:19 līdz trešd. 29.07.– 0:18Minatrešdiena 28.07.– 2:03 līdz piektd. 30.07.– 11:32
Vriščikatrešdiena 29.07.– 0:18 līdz piektd. 31.07.– 4:35Mešapiektdiena 30.07.– 11:32 līdz svētd. 1.08.– 23:52
Dhanupiektdiena 31.07.– 4:35 līdz svētd. 2.08.– 10:26Vrišabhasvētdiena 1.08.– 23:52 līdz trešd. 4.08.– 12:37
Makarasvētdiena 2.08.– 10:26 līdz otrd. 4.08.– 18:17Mithunatrešdiena 4.08.– 12:37 līdz piektd. 6.08.– 23:24
Kumbhaotrdiena 4.08.– 18:17 līdz piektd. 7.08.– 4:27Karkapiektdiena 6.08.– 23:24 līdz pirmd. 9.08.– 7:19
Minapiektdiena 7.08.– 4:27 līdz svētd. 9.08.– 16:36Simhapirmdiena 9.08.– 7:19 līdz trešd. 11.08.– 12:53
Mešasvētdiena 9.08.– 16:36 līdz trešd. 12.08.– 5:06Kanjatrešdiena 11.08.– 12:53 līdz piektd. 13.08.– 16:58
Vrišabhatrešdiena 12.08.– 5:06 līdz piektd. 14.08.– 15:34Tulapiektdiena 13.08.– 16:58 līdz svētd. 15.08.– 20:15
Mithunapiektdiena 14.08.– 15:34 līdz svētd. 16.08.– 22:22Vriščikasvētdiena 15.08.– 20:15 līdz otrd. 17.08.– 23:05
Karkasvētdiena 16.08.– 22:22 līdz trešd. 19.08.– 1:38Dhanuotrdiena 17.08.– 23:05 līdz piektd. 20.08.– 1:51
Simhatrešdiena 19.08.– 1:38 līdz piektd. 21.08.– 2:45Makarapiektdiena 20.08.– 1:51 līdz svētd. 22.08.– 5:27
Kanjapiektdiena 21.08.– 2:45 līdz svētd. 23.08.– 3:36Kumbhasvētdiena 22.08.– 5:27 līdz otrd. 24.08.– 11:08
Tulasvētdiena 23.08.– 3:36 līdz otrd. 25.08.– 5:46Minaotrdiena 24.08.– 11:08 līdz ceturtd. 26.08.– 19:58
Vriščikaotrdiena 25.08.– 5:46 līdz ceturtd. 27.08.– 10:07Mešaceturtdiena 26.08.– 19:58 līdz svētd. 29.08.– 7:49
Dhanuceturtdiena 27.08.– 10:07 līdz sestd. 29.08.– 16:42Vrišabhasvētdiena 29.08.– 7:49 līdz otrd. 31.08.– 20:41
Makarasestdiena 29.08.– 16:42 līdz otrd. 1.09.– 1:18Mithunaotrdiena 31.08.– 20:41 līdz piektd. 3.09.– 7:49
Kumbhaotrdiena 1.09.– 1:18 līdz ceturtd. 3.09.– 11:44Karkapiektdiena 3.09.– 7:49 līdz svētd. 5.09.– 15:36
Minaceturtdiena 3.09.– 11:44 līdz sestd. 5.09.– 23:51Simhasvētdiena 5.09.– 15:36 līdz otrd. 7.09.– 20:19
Mešasestdiena 5.09.– 23:51 līdz otrd. 8.09.– 12:39Kanjaotrdiena 7.09.– 20:19 līdz ceturtd. 9.09.– 23:14
Vrišabhaotrdiena 8.09.– 12:39 līdz piektd. 11.09.– 0:07Tulaceturtdiena 9.09.– 23:14 līdz svētd. 12.09.– 1:42
Mithunapiektdiena 11.09.– 0:07 līdz svētd. 13.09.– 8:06Vriščikasvētdiena 12.09.– 1:42 līdz otrd. 14.09.– 4:34
Karkasvētdiena 13.09.– 8:06 līdz otrd. 15.09.– 11:55Dhanuotrdiena 14.09.– 4:34 līdz ceturtd. 16.09.– 8:12
Simhaotrdiena 15.09.– 11:55 līdz ceturtd. 17.09.– 12:37Makaraceturtdiena 16.09.– 8:12 līdz sestd. 18.09.– 12:55
Kanjaceturtdiena 17.09.– 12:37 līdz sestd. 19.09.– 12:12Kumbhasestdiena 18.09.– 12:55 līdz pirmd. 20.09.– 19:20
Tulasestdiena 19.09.– 12:12 līdz pirmd. 21.09.– 12:46Minapirmdiena 20.09.– 19:20 līdz ceturtd. 23.09.– 4:13
Vriščikapirmdiena 21.09.– 12:46 līdz trešd. 23.09.– 15:54Mešaceturtdiena 23.09.– 4:13 līdz sestd. 25.09.– 15:46
Dhanutrešdiena 23.09.– 15:54 līdz piektd. 25.09.– 22:11Vrišabhasestdiena 25.09.– 15:46 līdz otrd. 28.09.– 4:44
Makarapiektdiena 25.09.– 22:11 līdz pirmd. 28.09.– 7:11Mithunaotrdiena 28.09.– 4:44 līdz ceturtd. 30.09.– 16:34
Kumbhapirmdiena 28.09.– 7:11 līdz trešd. 30.09.– 18:06Karkaceturtdiena 30.09.– 16:34 līdz svētd. 3.10.– 1:04
Minatrešdiena 30.09.– 18:06 līdz sestd. 3.10.– 6:20Simhasvētdiena 3.10.– 1:04 līdz otrd. 5.10.– 5:46
Mešasestdiena 3.10.– 6:20 līdz pirmd. 5.10.– 19:11Kanjaotrdiena 5.10.– 5:46 līdz ceturtd. 7.10.– 7:47
Vrišabhapirmdiena 5.10.– 19:11 līdz ceturtd. 8.10.– 7:16Tulaceturtdiena 7.10.– 7:47 līdz sestd. 9.10.– 8:49
Mithunaceturtdiena 8.10.– 7:16 līdz sestd. 10.10.– 16:39Vriščikasestdiena 9.10.– 8:49 līdz pirmd. 11.10.– 10:25
Karkasestdiena 10.10.– 16:39 līdz pirmd. 12.10.– 21:59Dhanupirmdiena 11.10.– 10:25 līdz trešd. 13.10.– 13:35
Simhapirmdiena 12.10.– 21:59 līdz trešd. 14.10.– 23:32Makaratrešdiena 13.10.– 13:35 līdz piektd. 15.10.– 18:45
Kanjatrešdiena 14.10.– 23:32 līdz piektd. 16.10.– 22:54Kumbhapiektdiena 15.10.– 18:45 līdz pirmd. 18.10.– 2:02
Tulapiektdiena 16.10.– 22:54 līdz svētd. 18.10.– 22:16Minapirmdiena 18.10.– 2:02 līdz trešd. 20.10.– 11:31
Vriščikasvētdiena 18.10.– 22:16 līdz otrd. 20.10.– 23:42Mešatrešdiena 20.10.– 11:31 līdz piektd. 22.10.– 23:08
Dhanuotrdiena 20.10.– 23:42 līdz piektd. 23.10.– 4:31Vrišabhapiektdiena 22.10.– 23:08 līdz pirmd. 25.10.– 12:06
Makarapiektdiena 23.10.– 4:31 līdz svētd. 25.10.– 11:56Mithunapirmdiena 25.10.– 12:06 līdz ceturtd. 28.10.– 0:35
Kumbhasvētdiena 25.10.– 11:56 līdz otrd. 27.10.– 23:00Karkaceturtdiena 28.10.– 0:35 līdz sestd. 30.10.– 10:21
Minaotrdiena 27.10.– 23:00 līdz piektd. 30.10.– 11:27Simhasestdiena 30.10.– 10:21 līdz pirmd. 1.11.– 15:09
Mešapiektdiena 30.10.– 11:27 līdz pirmd. 2.11.– 0:10Kanjapirmdiena 1.11.– 15:09 līdz trešd. 3.11.– 17:23
Vrišabhapirmdiena 2.11.– 0:10 līdz trešd. 4.11.– 12:13Tulatrešdiena 3.11.– 17:23 līdz piektd. 5.11.– 17:34
Mithunatrešdiena 4.11.– 12:13 līdz piektd. 6.11.– 22:18Vriščikapiektdiena 5.11.– 17:34 līdz svētd. 7.11.– 17:34
Karkapiektdiena 6.11.– 22:18 līdz pirmd. 9.11.– 5:12Dhanusvētdiena 7.11.– 17:34 līdz otrd. 9.11.– 19:06
Simhapirmdiena 9.11.– 5:12 līdz trešd. 11.11.– 8:30Makaraotrdiena 9.11.– 19:06 līdz ceturtd. 11.11.– 23:21
Kanjatrešdiena 11.11.– 8:30 līdz piektd. 13.11.– 9:01Kumbhaceturtdiena 11.11.– 23:21 līdz svētd. 14.11.– 6:41
Tulapiektdiena 13.11.– 9:01 līdz svētd. 15.11.– 8:28Minasvētdiena 14.11.– 6:41 līdz otrd. 16.11.– 16:44
Vriščikasvētdiena 15.11.– 8:28 līdz otrd. 17.11.– 8:51Mešaotrdiena 16.11.– 16:44 līdz piektd. 19.11.– 4:43
Dhanuotrdiena 17.11.– 8:51 līdz ceturtd. 19.11.– 12:00Vrišabhapiektdiena 19.11.– 4:43 līdz svētd. 21.11.– 17:40
Makaraceturtdiena 19.11.– 12:00 līdz sestd. 21.11.– 18:55Mithunasvētdiena 21.11.– 17:40 līdz trešd. 24.11.– 6:19
Kumbhasestdiena 21.11.– 18:55 līdz otrd. 24.11.– 5:22Karkatrešdiena 24.11.– 6:19 līdz piektd. 26.11.– 17:06
Minaotrdiena 24.11.– 5:22 līdz ceturtd. 26.11.– 17:50Simhapiektdiena 26.11.– 17:06 līdz pirmd. 29.11.– 0:33
Mešaceturtdiena 26.11.– 17:50 līdz svētd. 29.11.– 6:31Kanjapirmdiena 29.11.– 0:33 līdz trešd. 1.12.– 4:14
Vrišabhasvētdiena 29.11.– 6:31 līdz otrd. 1.12.– 18:06Tulatrešdiena 1.12.– 4:14 līdz piektd. 3.12.– 4:56
Mithunaotrdiena 1.12.– 18:06 līdz piektd. 4.12.– 3:51Vriščikapiektdiena 3.12.– 4:56 līdz svētd. 5.12.– 4:17
Karkapiektdiena 4.12.– 3:51 līdz svētd. 6.12.– 11:15Dhanusvētdiena 5.12.– 4:17 līdz otrd. 7.12.– 4:14
Simhasvētdiena 6.12.– 11:15 līdz otrd. 8.12.– 16:01Makaraotrdiena 7.12.– 4:14 līdz ceturtd. 9.12.– 6:39
Kanjaotrdiena 8.12.– 16:01 līdz ceturtd. 10.12.– 18:21Kumbhaceturtdiena 9.12.– 6:39 līdz sestd. 11.12.– 12:46
Tulaceturtdiena 10.12.– 18:21 līdz sestd. 12.12.– 19:11Minasestdiena 11.12.– 12:46 līdz pirmd. 13.12.– 22:35
Vriščikasestdiena 12.12.– 19:11 līdz pirmd. 14.12.– 19:55Mešapirmdiena 13.12.– 22:35 līdz ceturtd. 16.12.– 10:50
Dhanupirmdiena 14.12.– 19:55 līdz trešd. 16.12.– 22:17Vrišabhaceturtdiena 16.12.– 10:50 līdz sestd. 18.12.– 23:51
Makaratrešdiena 16.12.– 22:17 līdz sestd. 19.12.– 3:46Mithunasestdiena 18.12.– 23:51 līdz otrd. 21.12.– 12:16
Kumbhasestdiena 19.12.– 3:46 līdz pirmd. 21.12.– 12:59Karkaotrdiena 21.12.– 12:16 līdz ceturtd. 23.12.– 23:11
Minapirmdiena 21.12.– 12:59 līdz ceturtd. 24.12.– 1:02Simhaceturtdiena 23.12.– 23:11 līdz svētd. 26.12.– 7:43
Mešaceturtdiena 24.12.– 1:02 līdz sestd. 26.12.– 13:48Kanjasvētdiena 26.12.– 7:43 līdz otrd. 28.12.– 13:13
Vrišabhasestdiena 26.12.– 13:48 līdz otrd. 29.12.– 1:09Tulaotrdiena 28.12.– 13:13 līdz ceturtd. 30.12.– 15:37
Mithunaotrdiena 29.12.– 1:09 līdz ceturtd. 31.12.– 10:08Vriščikaceturtdiena 30.12.– 15:37 līdz sestd. 1.01.– 15:47
Karkaceturtdiena 31.12.– 10:08 līdz sestd. 2.01.– 16:47  
Translate »