26-Uttarabhadrapada

Uttarabhadrapada 3˚20′  – 16˚40′ Mina (Zivis)

Debesīs:

Uttarabhadrapada Nakšatru, kas ir Šani (Saturna) enerģijas virsotne, debess jumā reprezentē divas spožas zvaigznes – viena atrodas Pegasus zvaigznājā, bet otra ir Andromedas zvaigznāja daļa. Vēdu laikos šīs divas zvaigznes asociēja ar gultas divām aizmugurējām kājām (dažreiz to sauca par mirēja gultu). Uzskatīja, ka abas zvaigznes kopā ar otras nakšatras – Purvabhadrapadas divām zvaigznēm veido tādu kā taisnstūra gultu jeb Square of Pegasus.

Mūsdienu astronomijā Uttarabhadrapadas zvaigznes sauc par Gamma-Pegasi (Algenib) un Alpha-Andromedae (Alpheratz). Tās var redzēt tieši virs Zivs zvaigznāja. Gamma Pegasi vizuālā spožuma koeficients ir 2.84, bet Alpha-Andromedae vizuālā spožuma koeficients ir 2.06. Abas zvaigznes var atpazīt, ja debesīs ierauga Andromedas zvaigznāju – vienu no pašiem spožākajiem.

Nosaukums:

Uttarabhadrapada tiek tulkots kā „pēdējais, kam ir laimīgas kājas“. Alternatīvais tulkojums ir Uttaraproshthapada un tas nozīmē „pēdējais (otrais), kam ir ķebļa kājas“. Vārdi un nosaukumi sakrīt ar nakšatras pārinieku – iepriekšējo nakšatru Purvabhadrapadu – bet neko daudz neizsaka par zvaigznāja raksturu.

Simbols:

Galvenais simbols ir bēru gultas aizmugurējā daļa. Bēres iezīmē mūsu aiziešanu no šīs pasaules. Savukārt astroloģijā šo aiziešanu reprezentē Pisces zvaigznājs un 12. horoskopa māja. Tā kā šī nakšatra veido Pisces zvaigznāja pašu „sirdi“, ir visai atbilstoši, ka Purvabhadrapada veido bēru gultas priekšējās kājas, bet Uttarabhadrapada – aizmugurējās kājas.

Zināmā mērā Uttarabhadrapada reprezentē mūsu sākotnējo stāvokli pēc nāves, kamēr Purvbahdrapada reprezentē pašu miršanas procesu. Par Uttarabhadrapadas simbolu var uzskatīt arī parastas gultas aizmugurējo daļu, jo 12. horoskopa māja attiecas arī uz gulēšanu kā tādu (kas ir kā īslaicīga nāve). Uttarabhadrapada asociējas ar dziļā miega stāvokli, kad sapņošanas aktivitāte ir savā minimumā un mēs iegrimstam zemapziņas dzīlēs. Nakšatra ir saistīta ar visa veida sapņiem un sapņainiem stāvokļiem.

Alternatīvais simbols ir čūska, saritinājusies divarpus gredzenos, un tā simbolizē kundalini – pirmatnējo enerģiju, kas bāzējas cilvēka mugurkaula pamatnē. Nakšatra norāda uz apgaismību caur visu septiņu vitālo centru atmodināšanu ar kundalini palīdzību. Kundalini pamodināšanas process patiesībā sākas Anuradha nakšatrā, kas ir zināmā asociācijā ar Uttarabhadrapadu, pateicoties Saturnam, kas pārvalda abas nakšatras. Anuradha ir procesa iniciators, bet Uttarabhadrapada ir procesa kulminācijas punkts.

Dievība :

Pārvaldošo dievību pazīst ar vārdu Ahir Bhudhanya un tā darbība, uzturot Uttrarabhadrapadas pamatenerģiju, ir ietīta mistikā. Dievības savādais vārds tiek tulkots kā Serpent of the Depths (dziļumu čūska) vai Serpent that lies beneath of the earth (čūska, kas mīt zem zemes virsmas). Vēdiskie teksti daudz neko par viņu nestāsta, ja nu vienīgi piemin, ka tā ir čūsku dievība, kas mīt pirmatnējos dziļumos. Arī rietumu kultūrā ir dažas mistiskas zemūdens būtnes, līdzīgi Skotijas Lohnesa briesmonim. Taču vēdiskie teksti ir pārpilni ar stāstiem par čūskveida būtnēm, kas mīt ezeru, upju un okeānu dzelmēs. Šīs būtnes dzīvo arī pazemes pasaulēs. Ahir Bhudhanya var uzskatīt par summu visām šīm čūskveida būtnēm, ko godināja senās kultūras.

Ahir Bhudhanya tika uzskatīta par dievību, kas nodrošina zemes auglīgumu. Gredzenā saritinājušās čūskas simbols, uzturot zemes struktūru un auglīgumu, visās senajās kultūrās tiek attēlots pie zemes kodola. Savukārt rietumu kultūrās līdzīgu funkciju veic planēta Plutons – pazemes valdnieks.

Ahir Bhudhanya ir gudrāka un līdzjūtīgāka dievība, ja salīdzina ar Purvabhadrapadas Aja Ekapada dievību. Tās pamatbūtība līdzinās rietumu kultūras Neptūnam, kas arī nav ieinteresēts savu mistiku atklāt. Līdzīgi kā Neptūns, Ahir Bhudhanya pārvalda dievišķos okeānus. Pat Vishnu, kas ir pasaules uzturētājs un saglabātājs dievu trijotnes vidū, satur līdzīgu simboliku, jo attēlos ir redzams atpūšoties čūsku ieskautā gultā virs dievišķo okeānu plašumiem.

Beigu beigās tieši Shiva, kas ir „iznīcinātājs“ kosmiskās trijotnes vidū, ir nakšatras pārvaldnieks, lai gan tās simbolika vairāk saistās ar Vishnu. Uttarabhadrapadai caur ārējo formu destrukciju (Shivas sfēra) piemīt zināms iznīcības spēju aspekts un tas slēpjas zem nāves, transformācijas un apgaismības maskas. Pie tam – arī Shiva ap kaklu ir aplicis čūsku.

Raksturs un darbība :

Vispirms ir jāatzīmē, ka ir visai grūti precīzi noteikt nakšatras raksturu. Tā var funkcionēt dažādos veidos un izpaust sevi saskaņā ar savām vajadzībām un apkārtējo vidi. Tā kā gudrība un viedums ir Uttarabhadrapadas atslēgas vārdi, tad indivīds, visdrīzākais, rīkosies saskaņā ar konkrētā brīža nepieciešamību, nevis atbilstoši kādam instinktīvam arhetipam.

Nakšatras patiesos motīvus vienmēr ir visai grūti saprast. Indivīdi, kas ir spēcīgā Uttarabhadrapadas ietekmē, ir tikpat izvairīgi kā dziļjūras būtnes. Tāpat kā okeāns satur milzīgu augu un radību dažādību, tāpat šī nakšatra ietver dažādas īpašības un izpausmes.

Par spīti savam acīmredzmajam lokanumam, tā ir stingra un noteikta nakšatra, kas ir orientēta sasniegt nospraustos mērķus. Elastība ir kā līdzeklis. Uttarabhadrapada ir kā vieds vīrs starp citām nakšatrām. Tā nekad nerīkojas steigā. Patiesībā tā bieži atliek darbības sev pašai par labu. Dažkārt tā vienkārši ir mazliet slinka – gan fiziski, gan mentāli.

Par Uttarabhadrapadu daudz ko var saprast, iedomājoties veca, gudra iedzimto cilšu vadoņa raksturu. Viņa gudrība ir uzkrāta, pateicoties pieredzei. Viņš ir aprēķinātājs, kad jāsasniedz savi mērķi. Uttarabhadrapadas indivīdi vienmēr patur prātā kopējo ainu, kad rada savus plānus un lēmumus. Nakšatrai patīk visu darīt kontrolētā veidā, lietojot rūpes un apvaldīšanos. Tās nodomi parasti ir labvēlīgi, ambīcijas nav domātas pašapmierinājumam, un tā izpauž empātiju, sapratni un simpātijas.

Uttarabhadrapadas indivīdi var būt labi padomdevēji. Kā zinām, tad ūdenim ir spēja nodzēst jebkuru uguni. Tieši tāpat nakšatras atvēsinošie ūdeņi nomierina dusmas, atriebības kāri, greizsirdību un tml. Visās senajās iedzimto ciltīs ikviens savās problēmās vērsās pie cilts vecākā un gudrākā cilvēka, lai iegūtu mierinājumu un redzētu dzīves turpmāko virzību. Indivīda līdzjūtības spēja, ko šī nakšatra sniedz, vienmēr ir atkarīga no dvēseles evolūcijas pakāpes.

Nakšatras kalkulatīvais, aprēķinošais aspekts saista to ar visām zinībām, kur jāsaprot Visuma darbības principi – ar astroloģiju, numeroloģiju, jogu, meditāciju, pareģošanu un citām.

Indivīdiem ar Uttarabhadrapadu ascendentā parasti ir mierīga sejas izteiksme un izskats. Viņi dara visu, kas ir viņu spēkos, lai saglabātu komfortablu sajūtu pat grūtos un traucējošos apstākļos. Uttarabhadrapadai ir tendence uz apjomīgu ķermeni ar platiem pleciem. Okeāni, kā zinām, ir visai plaši savos izmēros. Augums nav garš, ar tendenci uz svara uzkrāšanu vēlākos mūža gados. Uttarabhadrapada parasti rada izvairīgas, kautrīgas, pasīvas un negribīgas personības. Indivīdi parasti dzīvo bez steigas, un tas var novest pie slinkuma un tieksmes uz bezdarbību pat tad, kad darbība ir nepieciešama.

Lai saprastu, kā nakšatra izpaužas katrā atsevišķā indivīdā, daudz kas ir atkarīgs no Saturna novietojuma horoskopā. Dziļumu būtnes ir visai nekustīgas un inertas radības, un tām vajag kādu ārēju iedarbību, lai tās ierosinātu. Latentajai inercei palīdz tikt pāri tādas ugunīgi-optimistiskas planētas kā Marss, Saule un Jupiters, ja tās atrodas Uttarabhadrapadā. Patiesībā jebkuras planētas novietojums nakšatrā piešķir nakšatrai dinamiku.

Uttarabhadrapada var uzsākt arī destruktīvas un šķietami negatīvas darbības, bet atšķirībā no iepriekšējās – Purvabhadrapadas, tā veic darbību kāda saprātīga iemesla dēļ. Pat tad, kad nakšatra rada destrukciju, tā liek mazāku uzsvaru uz nežēlību vai izvirtību, salīdzinot ar iepriekšējo nakšatru. Uttarabhadrapadas dusmas ir drīzāk šķietami cēlas un cildenas, un darbības līdz ar to nav bezprātīgas.

Saprātīgums un mērenība ir nakšatras atslēgas vārds. Tā parasti nāk klajā ar labākiem iespējamiem risinājumiem, kas apmierina visas iesaistītās puses. Ir interesanti atzīmēt, ka parasti tā neko daudz neņem vērā citu vajadzības, tomēr beigu beigās gūst no citiem izdevīgumu. Indivīdi ar stipru nakšatras iespaidu gūst labumu no dāvanām, ziedojumiem, mantojuma un tml. Jāsaka, ka Uttarabhadrapada ir visai laimīga, kad var radīt naudu un rīkoties ar naudu.

Nakšatra ir saistīta ar Vana Prastha – dzīves trešo stadiju, kad atbilstoši vēdiskajiem tekstiem indivīdam būtu jāatbrīvojas no pasaulīgajām saitēm un jādodas uz mežu apgaismības meklējumos. Uttarabhadrapadā ir vērojamas noslēgtības un vientuļnieka tendences, kas atsevišķos gadījumos liek indivīdam pirms laika atsvabināties no pasaulīgajiem pienākumiem.

Vienalga, kādā evolucionārajā līmenī ir indivīda dvēsele, tai vienmēr piemitīs austākas apziņas meklējumu tieksmes. Universālajā lietu kārtībā Uttarabhadrapada ir saistīta ar “varshodyamana shakti“ – spēju izraisīt lietus līšanu. Simbolika nozīmē lietus mākoņus enerģijas augstākajā izpausmē un zaļojošus augus – zemākajā izpausmē.

Minētie tēli ir kas vairāk nekā tikai atsauksme uz auglīgumu. Lietus šeit nozīmē drīzāk remdējošas universālas vibrācijas, kas var uz mums iedarboties caur astrālajiem un kauzālajiem ķermeņiem, ja vien mēs sevi šai iedarbībai atveram. Šāda veida „garīgais lietus“ rodas no Visuma apziņas plašā okeāna, kad karstā saule jeb mūsu Atmans tam pieskaras.

Izpausmes veids:

Uzskata, ka Purvabhadrapada ir līdzsvarota nakšatra. Mēs jau redzējām, ka tā velta laiku pārdomām, pirms uzsāk kādu darbību. Ja tā ir labi izvietota horoskopā, tā var dot gudrību un viedumu, izvietojot lietas pareizajā perspektīvē. Ja tā ir kādā nebūt veidā traucēta, tad var padarīt indivīdu pārāk konservatīvu un pārāk bailīgu, lai viņš konfrontētos ar realitāti vai pievērstos transformācijai.

Varna (kasta) :

Nakšatra pieder karotāju (kshatriya) kastai. Ir dīvaini, ka tāda piesardzīga nakšatra tiek pieskaitīta karotāju kastai. Tas varētu būt, pateicoties saistībai ar Shivu. Uttarabhadrapada vienmēr ir kā karotājs, tomēr nekad tādā agresīvā, nežēlīgā veidā kā tās priekštece Purvabhadrapada. Nakšatra darbojas visai tipiskā karotāju manierē – izvirzot mērķus un sasniedzot tos.

Dzimte:

Uttarabhadrapada ir vīriešu dzimtes nakšatra. Jupitera pārvaldība piešķir tai vīrišķās īpašības. Arī abas pārvaldošās dievības ir vīriešu dzimtē.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija:

Uttarabhadrapada ir saistīta ar abiem ķermeņa sāniem, ieskaitot kājas, apakšstilbus un pēdas. Pamatā tā ir ugunīgā jeb Pitta nakšatra. Asociācija rodas no saistības ar zemes kodolu, kurš ir planētas karstākais punkts.

Virzieni:

Nakšatra ir saisatīta ar līniju no rietumiem uz ziemeļiem.

Padas (nakšatras ceturkšņi):

Pirmā pada jeb nakšatras ceturksnis 3˚20′ – 6˚40′ Pisces atbilst Leo Navamshai, ko pārvalda Saule. Tas atspoguļo nakšatras aktīvo, izgaismojošo, lepno, uz panākumiem orientēto aspektu. Tieši tāpat kā Saule virs horizonta saullēkta vai saulrieta brīdī, tā arī šis ceturksnis nes apkārtnei savas pieredzes „gaismu“.

Otrā pada jeb nakšatras ceturksnis 6˚40′ -10˚00′ Pisces atbilst Virgo Navamshai, ko pārvalda Merkurijs. Tas ir saistīts ar nakšatras analītisko, kalkulējošo un plānojošo aspektu. Tam ir tendence atrast viedumu nelielās lietās. Šeit izvietotās planētas, visdrīzākais, atklāsies kādās fona darbībās vai nomaļus esošās aktivitātēs.

Trešā pada jeb nakšatras ceturksnis 10˚00′ -13˚20′ Pisces atbilst Libra Navamshai, ko pārvalda Venēra. Tas ir saistīts ar pasīvo, līdzsvaru meklējošo nakšatras aspektu. Šeit izvietotās planētas meklē gudrību caur objektivitāti un balansu. Tomēr tās var kļūt pārlieku pasīvas un tām var pietrūkt enerģijas izpausmei.

Ceturtā pada jeb nakšatras ceturksnis 13˚20′ -16˚40′ Pisces atbilst Scorpio Navamshai, ko pārvalda Marss. Tas ir saistīts ar okulto, mistisko un apslēpto nakšatras aspektu. Tas var aizvest gan līdz dziļam apmulsumam, gan līdz dziļai gudrībai. Lai arī kā tas darbotos, tam vienmēr piemitīs spēja izpaust enerģiju ārēji kādā agresīvā veidā. Viss šeit notiek intensīvi un dažādas lietas var uzkrist kā drudzis – kādā sfērā tas notiek, tas atkarīgs no horoskopa mājas un planētas, ko šis nakšatras ceturksnis ietekmē.

Profesijas (nodarbošanās) :

Jogas un meditācijas speciālisti; visa veida padomnieki un terapeiti; šamaņi un dziednieki; tantras un citu okulto mācību praktizētāji; pareģotāji; mūki, askēti un vientuļnieki; žēlsirdības organizāciju darbinieki; pētnieki; filozofi; rakstnieki un dzejnieki; mākslinieki; mūziķi; profesijas, kur nepieciešamas ekstraordināras spējas (piem. pacietība, erudīcija, iedziļināšanās); mazkustīgas profesijas (piem.veikalnieki, naktssargi, vēsturnieki, bibliotekāri); cilvēki bez konkrētas nodarbošanās – tie, kas paļaujas uz mantojumu, novēlējumu, žēlsirdību.

Vietas:

Bibliotekas un muzeji; tempļi; svētvietas; drupas; vēsturiskas vietas; kalni; alas; ezotēriskās literatūras grāmatu veikali; meditāciju centri; žēlsirdības organizācijas; sociālās labklājības centri; psihiskās un garīgās izpētes centri; meži; neapdzīvotas vietas; ezeri un jūras.

Guna (esence) and Tattwa (elements) :

Uttarabhadrapadu uzskata par tamasisku nakšatru. Tās pamatīpašība ir inertums un saistība ar „izzušanu“ visos eksistences līmeņos. Šķiet, ka tādēļ vēdu laika rishi attiecināja uz to tamasiskās īpašības. Papildus tam – Shiva ir nakšatras pārvaldošā dievība un arī Tamo Gunas pārvaldnieks.

Pār nakšatru dominē ētera elements, līdzīgi kā pār dažām citām nakšatrām, sākot ar Dhanishtu. Saistību ar ētera elementu nodrošina nakšatrai piemītošā gudrība un visaptverošais raksturs.

Gana (tips):

Uttarabhadrapada ir manusha jeb cilvēciskā nakšatra. Tas norāda uz iesaistīšanos visās cilvēciskajās darbībās, lai arī nakšatra tikpat stipri ir saistīta arī ar smalkākiem eksistences līmeņiem. Nakšatra veido „tiltu“ starp astrālo, kauzālo un fizisko pasauli, ienesot cilvēka eksistences rāmjos kādas augstākas, universālas patiesības.

Orientācija un dispozīcija :

Pateicoties nakšatras ekspansīvajām īpašībām, Uttarabhadrapada ir augšup vērsta nakšatra. Darbības, ko uzsāk Uttarabhadrapadas ietekmē, ar laiku var pieaugst spēkā un izplesties plašumā.

Tā ir fiksētā nakšatra, pieskaņojoties pārvaldošajai dievībai Ahir Bhudanya. Tas ir visai stingrs un negrozāms raksturs, kurš izkustēsies tikai tad, kad tas būs absolūti nepieciešams.

Lunārais mēnesis un diena:

Nakšatra pārvalda Bhadrapada mēneša vidējās 9 dienas. Tās parasti iekrīt solārā kalendāra septembra mēnesī. Uttarabhadrapada ir saistīta ar navami (9. dienu vai tithi) katrā augoša vai dilstoša Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes:

Klusas un mierīgas darbības; pētījumi; meditācija; psihiskā un astrālā izpēte; nakšatra ir labvēlīga solījumiem, laulībām, galvojumiem, dokumentu iesniegšanai; būvniecības uzsākšanai; finansu darījumiem; darbībām, kas prasa atbalstu no citiem; mākslinieciskiem pasākumiem; slimību ārstēšanai; seksuālai aktivitātei; jauna mājokļa apdzīvošanai; vārda došanai; dārzkopībai un stādīšanai.

Nelabvēlīgās aktivitātes :

Nelabvēlīga ceļojumiem, tiesvedībai; darbībām pret ienaidnieku; ātrām, vieglām darbībām; spekulācijām un azartspēlēm; naudas aizdošanai; lielai fiziskai piepūlei un pārpūlei.

Planēta – pārvaldnieks :

Ar Uttarabhadrapadu ir saistīts Saturns, Jupiters, Neptūns un Ketu. Saturns ir planetārais pārvaldnieks. Patiesībā šī nakšatra reprezentē Saturna enerģijas kulmināciju. Tieši šeit Mežāža un Ūdensvīra zīmē gūtās Saturna mācībstundas tiek sintezētas un transformētas gudrībā un apgaismībā. Saturna loma šeit vairs nav tikvien kā grūto uzdevumu meistaram, bet drīzāk kā vecam, viedam skolotājam, kurš māca caur pacietību, neatlaidību un piemēru. Caur Uttarabhadrapadu izpaužas Saturna izsmalcinātās īpašības.

 

Dažreiz šī nakšatra var sniegt lielu materiālo labklājību, ja indivīds saņem iepriekšējās dzīvēs veiktā smagā darba augļus. Vairāk attīstītās dvēselēs labklājība tiek piešķirta kā rezultāts indivīda saskaņotai darbībai ar universālo gribu. Uttarabhadrapadā Saturns ir kļuvis par Shivu un to vairs nevar uzskatīt par ārpuskastām esošu, lēnu, apgrūtinošu, smagu un skumju dievību.

Savukārt Jupiters nakšatrai sniedz savu ekspansīvo dabu. Uttarabhadrapada netic robežām un satur sevī visas augstākās Jupitera labās īpašības – līdzjūtību, rūpes, jūtīgumu un dievišķās gribas akceptēšanu. Nakšatrai ir uzdevums līdzsvarot Saturna un Jupitera enerģijas. Tās ir planētas, ko astrologi parasti uzskata par nozīmīgākajām.

Toties Neptūns ir tieši saistīts ar dievišķo okeānu, kurš ietver sevī visu manifestēto Visumu. Saikni nodrošina nakšatras pārvaldošā dievība Ahir Bhudanya.

Uttarabhadrapada rada skatuvi dzīves drāmas uzvedumam. Zināmā mērā tā pat darbojas kā direktors filmā, ko sauc par dzīvi. Šī iemesla dēļ Uttarabhadrapadas ietekmē esoši indivīdi nereti nodarbojas ar filmu radīšanu un uzņemšanu, kas ir visai raksturīgi mūsdienu mediju varā esošajai sabiedrībai.

Ketu attiecas uz nakšatras garīguma/apgaimības/atsacīšanās aspektu. Detalizēti skatoties, Ketu atspoguļo veidu, kā nakšatra sasniedz garīgus mērķus. Uttarabhadrapada ir saistīta ar Raja Yogu, kas ietver kundalini shakti un septiņu sakrālo centru atmodināšanu. Ketu kā planēta ir tieši saistīta ar kundalini shakti un septīto čakru Sahasraru.

Aktīvās un dinamiskās planētas – Saule, Marss, Rahu – ir labvēlīgas, ja izvietotas Uttarabhadrapadā. Arī Saturns nav slikts, ja to aspektē aktīvās planētas – Marss vai Jupiters. Merkurijs un Venēra izpaužas visai labvēlīgi, ja vien ir asociācijā ar aktīvajām planētām.

Jupitera/Saturna, kā arī Ketu un Neptūna savienojumi ar Jupiteru un Saturnu ietver sevī enerģijas, kas ir līdzīgas Uttarabhadrapadai. Saturna/Ketu savienojums gan vairāk līdzinās Purvabhadrapadai.

Skaņas un burti:

Pirmais ceturksnis 3˚20′ – 6˚40′ Pisces ir saistīts ar skaņu “Du” līdzīgi kā vārdā “Durga”.

Otrais ceturksnis 6˚40′ to 10˚00′ Pisces ir saistīts ar skaņu “Tha” līdzīgi kā vārdā “Thatcher“.

Trešais ceturksnis 10˚00′ to 13˚20′ Pisces ir saistīts ar skaņu “Jha” līdzīgi kā vārdā “Jhanci“.

Ceturtais ceturksnis 13˚20′ to 16˚40′ Pisces ir saistīts ar skaņu “Na” līdzīgi kā vārdā “Natasha“.

Sanskrita alfabētā Uttarabhadrapada ir saistīta ar burtiem „Sha“, “Sa” un “Ha”, un attiecīgās mantras ir “Om Sham“, “Om Sam” un “Om Ham“.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             26-U.Bhadra       

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
26 U.Bhadra 8 Pušja 17 Anuradha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Šani Rīsi, dārzeņi
27 Revati 9 Ašleša 18 Džještha Sampat Bagātība, veiksme Labi Budha  
1 Ašvini – visa Nakš. 10 Magha – pirmās 8 st. 19 Mula – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Ketu palmu cukurs
2 Bharani 11 P.Phalguni 20 P.Ašadha Kšema Labklājība Labi Šukra  
3 Krittika – visa Nakš. 12 U.Phalguni – pēdējās 8 st. 21 U.Ašadha – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Sūrja sāls
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Čandra  
5 Mrigašira – visa Nakš. 14 Čitra – vidējās 8 st. 23 Dhaništa – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Mangal Sezams, zelts
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Mitra Draugs, labvēlis Labākā Rahu  
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Parama mitra Vislabākais draugs Labi Guru  

Seksuālais tips un saderība :

Nakšatrai atbilstošais dzīvnieks ir govs, kas norāda uz pasīvu un pakļāvīgu seksuālo dabu.Tā nav īpaši seksuāli aktīva nakšatra, tomēr no tantras skatu punkta varētu būt seksā ieinteresēta.

Ezotēriskais skaidrojums:

Nakšatra ir satikšanās punkts Vishnu (saglabātājs) un Shivam (iznīcinātājs) un tāpēc tai ir pavisam īpaša ietekme.Tā ir saistīta ar universālā prāta harmonizējošo aspektu, kas bieži lieto destrukciju kā īpašu saglabāšanas instrumentu. Pat Vishnu inkarnācija Krishna lietoja destrukcijas procesu, lai nostādītu lietas savās vietās.

Nakšatra ir saistīta ar Sahasrara čakru, kas ir augstākā no visām septiņām. Tas ir kundalini enerģijas augstākais izpausmes punkts galvvidū. Līdz ar to nakšatras simbolika ir saistīta ar ceļojumu, ko veic kundalini, lai paceltos līdz galvas virsmai jeb Sahasrarai.

Kreisais kanāls (Ida), labais kanāls (Pingala) un vidējais kanāls (Sushumna) saplūst kopā un kļūst par vienotu avotu trešās acs centrā. Trīs kanālus var nosaukt par Shivas, Brahmas un Vishnu trijotni. Līdz ar to Uttarabhadrapadai ir īpaša radniecība ar Agneya jeb trešās acs centru, kur var rasties perfekts līdzsvars starp dabas trijiem principiem (rajas, tamas, sattva). Tas ļauj indivīdam tiešā veidā uztvert universālā prāta darbības izpausmi.

Uttarabhadrapadā var tikt sasniegts viedums un tā rezultātā visas mentālās, intelektuālās un emocionālās slāpes var tikt dzesētas. Pēc trešās acs centra ir tikai viens kanāls, kas ved uz galvas augšējo čakru. Tas nozīmē, ka nakšatra sagatavo indivīdu apgaismībai, virzot viņu pa vienīgo īsto ceļu.

Dziļumu čūska nereti tiek pielīdzināta Piena Ceļa zvaigznājam. Ierosinot ceļojumu, kas ved indivīdu caur radīšanas tumšo daļu, čūskas tēls vienlaikus ir klātesošs visos eksistences līmeņos – kundalini enerģija mūsu ķermeņos, Piena ceļa zvaigznājs mūsu Galaktikā un Ahir Budhanya dievība dievišķajā okeānā.

Uttarabhadrapada ir kā neizmērojama un tumša telpa, kurā mājo materiālā pasaule. Tas ir tukšums, no kura viss rodas. Tā ir vieta, kur rodamas atbildes uz filozofu, zinātnieku un garīgā ceļa gājēju jautājumu par to, kā veidojās radīšanas spēle un kas bija pirms tam.

Gotra (dievišķā izcelsme):

Nakšatra ir saistīta ar Sage Pulahu, vienu no septiņiem Visuma dievišķajiem rishi, kas pārlūko notikumus mūsu Galaktikā. Viņa vārdu tulko kā „telpas apvienotājs“. Tas iegūst jēgu, ja iedomājamies, ka Uttarabhadrapada pārvalda telpas tumšo daļu, kas ietver radīšanas procesu.

Korekcija (dziedināšana):

Indivīdiem, kuriem horoskopā ir kādas nelabvēlīgas ietekmes uz Uttarabhadrapadas nakšatru, labākā dziedināšana ir Shivas, Vishnu vai Durgas godināšana. Nakšatras potenciāla izpausmei ir noderīga Raja Yoga prakse, kas ietver kundalini shakti virzīšanu cauri septiņiem ķermeņa sakrālajiem centriem.

Ciešanu mazināšanai un dzīves izgaismošanai ir labi 108 reizes atkārtot nakšatras saknes mantras „Om Sham“, „Om Sam“ un „Om Ham“ laikā, kad Mēness atrodas Uttarabhadrapada nakšatrā un ir atbilstošs lunārais mēnesis.

Personas, kurām Uttarabhadrapada ir labvēlīgā izvietojumā, var vairot arī pozitīvos efektus iepriekšminētajā veidā. Ir noderīgi valkāt zilas vai dzeltenas nokrāsas apģērbu.

Uttarabhadrapada tiek asociēta ar vārdu „psihodēlisks“. Līdz ar to viss, kam ir līdzīga izpausme, satur nakšatras enerģiju (tēli, krāsas un tml.).

Lai uzsāktu svarīgas darbības, jāievēro Uttarabhadrapadai raksturīgā debess puse, lunārais mēnesis un Mēness tranzīts caur nakšatru.

Piemērs :

Indiešu rakstniekam un mūziķim Rabindranatam Tagorem ascendents bija izvietots Uttarabhadrapadā. Viņa dzīve, darbība un imidžs izgaismo daudzas no nakšatrai piemītošajām īpašībām. Viņa darbi ir pilni ar līdzjūtību, cilvēcīgumu un jūtīgumu, tomēr viņam pietrūkst kādu neparastu, mistisku spēju, ko šī nakšatra dod vairāk attīstītām dvēselēm. Ir jāatzīst, ka Tagorem piemita viedā, bārdainā vīra – padomdevēja arhetips, ko parasti asociē ar Uttarabhadrapadu.

Papildinājumi :

Saskaņā ar Varahamihiru, Uttarabahadrapadā izvietots Mēness dod „patīkamu raksturu, indivīdiem parasti ir daudz bērnu un mazbērnu, viņi ir tikumīgi, kā arī pārliecinoši savā runā, viņi parasti pārspēj savus ienaidniekus“.

Translate »