3-Krittika

Krittika 26˚40′ Meša (Auns) – 10˚00′ Vrišabha (Vērsis)

Debesīs

Krittika nakšatra ir solārās enerģijas pati esence un to pārstāv septiņu spožu zvaigžņu grupa, kuras ir sakopotas Pleiades zvaigznājā. Vēdu laika viedie uzskatīja, ka Krittika zvaigznāja forma atgādina kaklarotu un piešķīra nakšatrai milzīgu lomu visas galaktikas mērogā. Mūsdienās šīs septiņas zvaigznes pazīst ar nosaukumiem 27-Tauri (Atlas), Eta-Tauri (Alcyone), 23-Tauri (Merope), 17-Tauri (Electra), 28-Tauri (Pleione), 19-Tauri (Taygeta), 20-Tauri (Mala). Alcyone zvaigzne ir spožākā šajā grupā un tās vizuālā spožuma koeficients ir 2.88. Nakts debesīs minētās zvaigznes nav grūti atpazīt, jo tās atrodas savstarpēji ļoti tuvu. Patiesībā tieši šī iemesla dēļ zvaigznājs ir unikāls. Lai ieraudzītu Krittika nakšatru, ir jāskatās pa labi no spožās Aldebaran (Alpha-Tauri) zvaigznes, kas gan attiecas jau uz nākošo – Rohini nakšatru.

Nosaukums

Vārds Krittika tiek tulkots kā “tas, kurš griež” vai arī tas pats jēdziens daudzskaitlī. Vienkāršais un tiešais tulkojums visai daudz izsaka par nakšatras pamatbūtību. Griešanas darbība te vairāk saistīta ar sievišķo aspektu. Tālākajā tekstā uzzināsim, ka Krittika nakšatra ir saistīta ar septiņu rishi – galaktikas “pieskatītāju” – septiņām sievām.

Simbols

Galvenais simbols ir cirvis, bārdas nazis vai arī jebkurš cits instruments ar asmeni. Tas acīmredzami atbilst nakšatras nosaukumam, kas norāda uz griešanu vai kādu caururbjošu darbību. Kā zinām, jebkurš ass instruments var tikt lietots gan konstruktīvi, gan destruktīvi. Nazis arī var tikt lietots gan dārzeņu griešanai, gan cilvēku ievainošanai. Tādā pašā veidā Krittikas caururbjošais aspekts tiek izmantots, lai “pārgrieztu” mentālo un emocionālo aktivitāšu virsējo slāni. No otras puses – šo pašu spēju var izmantot, lai dusmās vai naidā nodarītu ļaunumu citiem. No universālā skatu punkta šī destruktīvā attieksme dažkārt ir visai lietderīga, it īpaši, ja asmens otrā pusē ir negodīgums vai ļaunums.

Cits Krittikas simbols ir liesma. Tas ir saistīts ar Agni – uguns elementu pārvaldošās dievības – klātbūtni.

Vēl trešais nakšatras simbols ir pāvs. Pāvu tēviņa krāšņi rotātās spalvas norāda uz nakšatras vīrišķās daļas pāri plūstošo kareivīgumu. Pāvs ir pārvietošanās līdzeklis (vahana) šīs nakšatras pārvaldošajai dievībai Karttikeya. Arī Krišna vienmēr nēsāja pāva spalvu kā galvasrotu. Krišnas agrā bērnība savu vecāku paspārnē ļoti labi atspoguļo Krittika nakšatras esenci.

Dievība

Karttikeya, visu debess dievišķo spēku “komandieris”, ir Krittika nakšatras pārvaldošā dievība. Viņs ir izcilākais no Shivas dēliem. Viņu izaudzināja jau minētās septiņu rishi sievas jeb Krittikas. Kā redzam, vārdiem Krittika un Karttikeya ir kopīga sakne un tas visai saprotami norāda, ka Krittikas ir audžumātes zēnam, kura vārds ir Karttikeya. Līdz ar to nakšatra ir saistīta ar audzināšanu, rūpēm un gādību visās tās formās.

Purānu tekstos ir minēti sekojoši Karttikeya dzimšanas apstākļi:

Senos laikos dievi kādu laiku bija zaudējuši varu savā debess valstībā un varu bija pārņēmuši dēmoni. Izmisumā dievi lūdza Shivam palīdzību. Shiva atteica, ka tiešā veidā viņs iejaukties šajā situācijā nav tiesīgs, bet apsolīja, ka radīs dēlu, kurš tiks galā ar problēmām. Ir daudzas versijas, tieši kādā veidā Karttikeya piedzima, bet visi teksti norāda uz faktu, ka šis zēns tika aizsūtīts pie rishi sievām Krittikām Pleiades zvaigznājā, lai to paslēptu no dēmoniem un izaudzinātu. Dēmoni, protams, uzzināja, ka ir piedzimis zēns, kurš viņus iznīcinās, un meklēja šo zēnu, lai pirmie viņu padarītu nekaitīgu – kamēr tas vēl ir mazs bērns. Paslēpušas no visu nelabvēļu acīm, septiņu rishi septiņas sievas izaudzināja Karttikeyu. Kad viņš sasniedza pusaudža gadus, viņš izpildīja savas dzimšanas uzdevumu, gūstot uzvaru pār dēmoniem un atjaunojot debesīs dievu varu.

Ja šo stāstu pareizi saprot, tad Krittikas raksturs un darbība ir viegli uztverama. Krittika ir saistīta ar pastāvīgas briesmu klātbūtnes sajūtu, kas var novest pie noslēgtības, vientulības un slēpšanās. Tā ir saistīta ar rūpēm un audzināšanu – vienalga, kāda tā būtu. Tas ir iemesls, kāpēc nakšatras otrajā ceturksnī Mēness ir maksimālajā eksaltācijā. Nakšatras aktivitātēs ir vērojamas arī Krittikas drošsirdīgās izpausmes.

Uguns dievība Agni ir otrs Krittikas pārvaldnieks. Uguns elements ir pilnīgi noteikti nepieciešams nakšatras kareivīgajām darbībām, ko pārstāv Karttikeya. Uguns elementu var interpretēt dažādos līmeņos. Fiziskajā ķermenī tā ir gremošanas uguns, kas pārvērš ēdienu noderīgā enerģijā. Līdz ar to Krittika ir enerģiska un fiziski aktīva nakšatra. Mentālajā līmenī uguns elements ir saistīts ar prāta spējām asimilēt jaunas zināšanas. Mentālā uguns nemitīgi meklē pieredzi un zināšanas, lai uzturētu degšanas procesu. Krittika ir saistīta ar zinātkāri un tieksmi pēc riska un pieredzes nezināmās jomās.

Astrālajā plānā un vēl smalkākos līmeņos Krittika ir saistīta ar dabas “attīrošo” principu. Tā sadedzina iepriekšējo dzīvju karmu tādā veidā, lai indivīds spētu sajust vienotību ar Visuma radošo spēku. Ezotēriskajā līmenī Krittika izpilda dvēseles attīrīšanas darbu, lietojot zināšanu un pieredzes “liesmas”.

Nedrīkst aizmirst septiņu rishi septiņas sievas, kuras reprezentē Krittikas zvaigznāja atsevišķās zvaigznes. Krittika ir daļēji mātišķa nakšatra un visas tai piemītošās mātišķās īpašības rodas no saistības ar minētajām septiņām sievietēm. Septiņas sievietes var simboliski uzskatīt par piecām sajūtām, pieskaitot klāt prātu un apziņu. Viņu izaudzinātais bērns Karttikeya tādējādi reprezentē neierobežotu uztveres spēju, kas piemīt “nevainīgam”, tīram prātam.

Pastāv dažādas leģendas par to, kā septiņas sievas tika šķirtas no viņu vīriem (jeb dievišķajiem rishi). Viena no tām tiks pieminēta ezotēriskajā sadaļā. Galvenais, kas jāatceras – septiņas sievietes apmācīja bērnu vārdā Kartikkeya, izmantojot dažādas zināšanu sistēmas. Tas atspoguļo Krittikas izglītošanās aspektu. Krittika nakšatra ir tādā kā “dievišķā izglītības iestāde”, kur indivīds iegūst dzīves mērķa piepildīšanai nepieciešamo apmācību.

Raksturs un darbība

Vārdam “kritisks” (critical) saknes katrā ziņā ir meklējamas sanskrita vārdā Krittika un tas pats par sevi jau “dod toni” nakšatras pamatbūtībai un darbībai. Krittikas caururbjošās īpašības sniedz pamatu cilvēka dabas kritiskajam, kļūdas meklējošam aspektam. Krittikas mērķis ir atrast katras darbības un situācijas saknes un līdz ar to tai nākas sastapties ar nepilnībām un trūkumiem, kas atrodas starp šķietamo un reālo. Krittikai nepatīk nepilnības, jo viņa redz tās kā šķēršļus savu apņēmīgi nosprausto mērķu sasniegšanai.

Planētas, kas atrodas Krittika nakšatrā, rada tendenci uz mērķtiecīgu darbību un ugunīgiem enerģijas uzplaiksnījumiem. Tās darbojas pēkšņā un eksplozīvā manierē.

Krittika indivīdiem ir tieša un atklāta pieeja lietām un tiem nepatīk runāt aplinkus. Viņiem parasti ir skarbas un asas manieres, kas nereti apvaino vai iebiedē apkārtējos. Taču jāatceras, ka Krittika indivīdiem tomēr izdodas radīt sociāli labdabīgu attieksmi pret sevi un viņu asā izturēšanās maniere nav pastāvīga. Tā rodas tikai kāda noteikta pamudinājuma rezultātā. Viņiem piemīt visai ekstrēmas un straujas rakstura izpausmes, kas gan neturpinās ilgāk par dažām sekundēm.

Krittika ilustrē drīzāk Saulei nevis Marsam raksturīgās dusmas. Saules ietekmē dusmas neturpinās visai ilgi, kamēr Marsa dusmām var būt raksturīga ilgstošas atriebības attieksme. Ir tā, ka valdniekam Saulei nav nepieciešamas ilgstošas dusmas, lai pieteiktu karu, kamēr karavīram Marsam, kas patiesībā izcīna kauju, ir jāuztur sevī pastāvīgs niknums, lai spētu cīnīties. Krittika indivīdi parasti apslēpj savu rūpīgo un gādīgo dabu zem stingras, nepielūdzamas ārienes.

Lai gan ugunij kā elementam ir bīstams un destruktīvs potenciāls, tā palīdz gatavot mūsu ēdienu, sasilda mūs un nodrošina lietas, kas nepieciešamas ērtai dzīvei. Citiem vārdiem sakot, uguns klātbūtne padara iespējamu civilizāciju. Ejot soli tālāk, varam teikt, ka Saules gaisma (uguns) padara iespējamu dzīvību uz mūsu Zemes. Tas ir iemesls, kāpēc Krittika indivīdi ir tādi kā dzīves enerģiju uzturošais elements savā sociālajā lokā.

Viņiem patīk apkārtējos atbalstīt ar savu siltumu, neatkarību un gribasspēku. Dažos gadījumos tā visa var būt pārāk daudz un tas līdzinās ēdienam, kurš ir pārāk sacepts. Krittika spēj atsvešināt cilvēkus pati no sevis, pateicoties savai asajai mēlei un raksturam, lai gan viņai pašai nav ne mazāko nelabvēlīgo nodomu.

Universālajā lietu kārtībā Krittika ir saistīta ar “dahana shakti” – astrālā ķermeņa spēku pārcirst saites ar fizisko ķermeni. Simboliski tas ir siltums augstākajā izpausmē un gaisma zemākajā izpausmē. Tas saista Krittiku ar visa veida uguns funkcijām – attīrīšanu, ēdiena gatavošanu, kausēšanu, veidošanu u.c. Uguns ir pamatā nakšatras radošajai funkcijai un tai ir zināmas asociācijas ar Mēness darbību. Šajā gadījumā Mēness reprezentē uztverošo kanālu, kur aklāties Saules enerģijai. Krittika darbojas tikai tad, ja tai ir kāds noteikts virziens, kur doties un līdz ar to indivīdiem ar spēcīgu Krittikas ietekmi horoskopā piemīt savādi enerģijas izvirdumi, kad Krittikas enerģija kārtējo reizi aktivizējas.

Garīgajā līmenī šī nakšatra nodrošina spēcīgu, intensīvu apziņu un sniedz spējas pakļaut sevi ekstrēmām attīrīšanās formām. Krittika ir uzticīga savam ceļam pretī patiesās iekšējās dabas atklāsmei un iznīcina jebkurus iekšējus vai ārējus šķēršļus, kas bloķē viņas ceļu. Ja Krittikas enerģija ir spēcīga, tas ir indikators pēkšņām transformācijām vai dzīves kāpumiem un kritumiem.

Izpausmes veids

Krittiku uzskata par aktīvu nakšatru. “Debess armiju komandieris” nevar būt citādāks kā aktīvs. Nav būtiski, no kuras puses uz Krittiku lūkojas – viss, ko var redzēt, ir nerimtīga aktivitāte – vai nu tā būtu vadības joma, audzināšana, gādība, izglītība vai cīņa.

Varna (kasta)

Krittika pieder priesteru jeb bramīnu kastai. Varētu gaidīt, ka nakšatru attiecina uz karotāju jeb kshatriya kastu – jo tās varonīgā, karotājam radniecīgā daba to norāda. Tomēr senatnes viedie nakšatru pieskatīja bramīnu kastai, pateicoties saistībai ar zināšanām, izglītību un mācīšanos. Tā ir dabīgi filozofiska, altruistiska un ieinteresēta skaidrībā un tīrībā (purity).

Dzimte

Krittika ir sieviešu dzimtes nakšatra, pateicoties tās mātišķajām īpašībām. Piemērs ir jau minētās septiņu rishi septiņas sievas.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija

Ar Krittiku ir saistītas tādas ķermeņa daļas kā gurni, kāju augšlieli un galvas virspuse.

Krittika primāri ir kapha (ūdens) nakšatra. Kaphas daba rodas no saistības ar Venēru, kas pati primāri ir kapha planēta. Tas, ka Mēnesim, kapha planētai, tieši Krittika nakšatrā ir maksimālā eksaltācija, atkārtoti uzsver kapha dabu. Tiek uzskatīts, ka nakšatru pārvaldošai dievībai Karttikeya bija “spožs, mirdzošs” ķermenis, ko parasti asociē ar kapha izpausmi.

Virzieni

Nakšatra ir saistīta ar loku, kas savieno austrumus, dienvidaustrumus un dienvidus.

Padas (nakšatras ceturkšņi)

Pirmā pada jeb nakšatras ceturksnis 26˚ 40′ – 30˚ 00′ Aries atbilst Sagittarius Navamsha, ko pārvalda Jupiters.Tas ir altruistisks, ētisks un augstsirdīgs ceturksnis. Tam piemīt kāda deva pārdrošnieka rakstura, kas indivīdu saista ar karojošām aktivitātēm vienā vai otrā veidā. Tas ir zodiaka pētnieks un atklājējs. Pirmajā ceturksnī izvietotās planētas dod daudz gribasspēka, izturības un spēka. Visspēcīgākās šeit ir Saule, Marss, Jupiters un Ketu.

Otrā pada jeb nakšatras ceturksnis 00˚ 00′ – 3˚ 20′ Taurus atbilst Capricorn Navamsa, ko pārvalda Saturns. Šim ceturksnim arī piemīt spēcīga ētikas izjūta, bet izpausme saistīta drīzāk ar materiālo sfēru, nevis ar mentālām un garīgām aktivitātēm. Pat indivīda garīgums tiek izteikts caur materiālu formu. Uzsvars ir uz materiālās pasaules organizāciju tādā formā, lai tā radītu rūpju un gādības apņemtu vidi. Tieši mātišķais aspekts te ir savā augstākajā izpausmē. Indivīdi ar šīs padas ietekmi horoskopā gan saņem, gan nodrošina iztiku tieši tad, kad tas ir visvairāk vajadzīgs. Mēness maksimālā eksaltācija ir tieši šajā padā. Labvēlīgs ir Saturna un Marsa izvietojums otrajā padā, tomēr Marss vairāk saistīts ar iztikas saņemšanu, nevis nodrošināšanu.

Trešā pada jeb nakšatras ceturksnis 3˚ 20′ – 6˚40′ Taurus atbilst Aquarius Navamsa, ko arī pārvalda Saturns. Šis ir humanitārs un altruistisks ceturksnis. Tas spēj kombinēt senas zināšanas ar futūristiskām vīzijām, pie tam – fiksētu principu ietvaros. Uzsvars te ir uz 10. horoskopa mājas nozīmi, īpaši uz kolektīvo pienākumu. Ceturksnis veicina visa veida mācības un tādējādi var tikt saukts par zodiaka universitāti. Tā kā Ūdensvīra zvaigznājā neviena planēta nav debilitācijā, tad jebkura no planētām 3. ceturksnī ir labvēlīga un izpaužas atbilstoši savai specifiskajai sfērai.

Ceturtā pada jeb nakšatras ceturksnis 6˚40′ -10˚00′ Taurus atbilst Pisces Navamsa, ko pārvalda Jupiters. Indivīdiem ir spējas manifestēt savu dziļo jūtīgumu materiālajā plānā. Ceturksnis veicina grupu darbu labvēlīgā, prieka pilnā formā. Šeit izvietotās planētas ir radošākas tieši grupu aktivitātēs. Šī ir Pushkara Navamsha pada un līdz ar to visas planētas ir spējīgas piešķirt labus rezultātus. Vislabākās izpausmes ir Jupiteram, Venērai un Ketu. Merkurijs ir mazāk labvēlīgs.

Profesijas (nodarbošanās)

Kritiķi; menedžeri; autoritatīvu pozīciju pārstāvji; tehnisku profesiju pārstāvji; skolotāji; lektori; profesori; juristi; advokāti; tiesneši; ķirurgi; paukotāji; šķēpmetēji; asu priekšmetu izgatavotāji; kalēji; radošas profesijas, kas izmanto uguni darba procesā; juvelieri, stikla pūtēji; visas militārās profesijas; policisti; ugunsdzēsēji; sprāgstvielu eksperti; darbinieki audzināšanas iestādēs un bāreņu namos; rehabilitācijas speciālisti (narkotiku, smēķēšanas, alkoholisma, svara problēmas), profesijas cilvēku pašizglītošanas veicināšanai; garīgie skolotāji; uguns rituālu meistari; frizieri; šuvēji; profesijas, kas izmanto adatas (vakcinācijai, izšūšanai); zeltrači; pavāri; keramiķi un māla apstrādes meistari; krāsns&kamīnu meistari; visas profesijas, kur izmanto uguni un asus priekšmetus.

Vietas

Vietas ar karstu klimatu; tuksneši; neauglīgas zemes; lauksaimnieciskas platības; liellopu rančo; pļavas; tropiskie meži; vulkāniski rajoni; militārās bāzes; valdības ēkas; universitātes; rehabilitācijas centri; bāreņu nami; raktuves; rūpnīcas, kur pārstrādes procesā izmanto uguni; pavardi; kurtuves; māju apkures sistēmas; visas vietas, kas ir saistītas ar augstāk minētajām profesijām.

Guna (esence) un Tattwa (elements)

Krittika ir aktīva (rajasic) nakšatra, pateicoties tās saistībai ar dinamiskām kvalitātēm – individualitāti, motivāciju, iniciatīvu, vadību, plānošanu.

Tā pieder zemes elementam, jo trīs ceturtdaļas no nakšatras atrodas Vērša zvaigznājā – zemes zīmē. Nakšatras ugunīgums manifestējas caur zemes elementu. Viens veids, kā to saprast, ir uztvert Krittiku kā “sagatavotu ēdienu”. Krittika reprezentē visa veida matēriju, kas ir padarīta lietderīga, pateicoties uguns līdzdalībai – gluži tāpat kā tas ir ar ēdiena gatavošanu pavardā.

Gana (tips)

Krittika ir dēmoniska (rakshasa) nakšatra. Tās demoniskās īpašības ir saistītas ar augstasinīgu un nesaudzīgu pieeju tādām lietām kā vardarbība vai nogalināšana. Nakšatras attieksme parasti ir nepiedodoša, tā darbojas “dots pret dotu” manierē.

Orientācija un dispozīcija

Krittika ir lejup vērsta nakšatra. Pateicoties savai caururbjošajai dabai, Krittika vienmēr ir vairāk ieinteresēta lietās, kas atrodas zem virskārtas. Piemēram, ja iedomājas mūsu planētu, tad Krittika ir saistīta ar planētas ugunīgo kodolu, kas “notur”planētas virsmu savā vietā. Personiskā līmenī Krittikas latentais ugunīgums parasti ir slēpts, kamēr to neizprovocē kādi ārēji faktori.

Krittika ir jaukta tipa nakštra – tā svārstās starp asu un maigu. Asās izpausmes piemērs ir Karttikeya – debess karapulku vadonis, kurš veica asas, karojošas darbības –uzbrukumus, karus un cīņas. Krittika parasti lieto savu skarbo dabu komandējošiem mērķiem. Savukārt maigā daba noder gādībai un audzināšanai, kā to izpauda septiņu rishi septiņas sievas.

Lunārais mēnesis un diena

Nakšatra ir saistīta ar lunārā Karttika mēneša pirmo pusi, kas solārajā kalendārā ir vēlā oktobrī un agrā novembrī. Krittika ir saistīta ar shashti jeb sesto dienu (tithi) katrā augoša un dilstoša Mēness fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes

Uguns godināšana; attīrīšanās rituāli; veco ieradumu atmešana; ātras izmaiņas vai pēkšņi nobeigumi; darbības, kas prasa iniciatīvu, drosmi, vadību un administratīvas spējas; svarīgu lēmumu pieņemšana; militāras aktivitātes un intereses; debates; sevis aizstāvība; ēdiena gatavošana; šūšana; griešana; visas darbības, kas ietver uguns un karstuma izmantošanu; audzinošas un gādīgas aktivitātes; izglītības uzsākšana; riskantu pasākumu uzsākšana; darbības, kas prasa godīgumu, izpratni, atklātību; bungu u.c. sitamo instrumentu spēle. Krittika ir labvēlīga ļoti daudzām aktivitātēm.

Nelabvēlīgās aktivitātes

Diplomātiskas aktivitātes; sabiedriska darbība (socializēšanās); atpūta un relaksācija; darbības, kas ir saistītas ar ūdeni.

Planēta – pārvaldnieks

Saule ir galvenais planetārais pārvaldnieks, dodot daudz enerģijas, neatkarības un varas. Saules ietekmē Krittikai rodas raksturīgās iedziļināšanās spējas, lepnums, ambīcijas, pašmotivācija. Tāpat kā Saule, Krittika sasniedz savu mērķi tieši, atklāti un nepielūdzami. Pirmo nakšatras ceturksni kopā ar Sauli pārvalda arī Marss. Abu “militāro” planētu klātbūtne padara nakšatras pieeju lietām visai skarbu. Tā var pārvarēt šķēršļus un nežēlīgā veidā uzvarēt ienaidniekus, kas uzrodas tās ceļā.

Pārējos nakšatras ceturkšņus kopā ar Sauli pārvalda Venēra. Saule un Venēra ir dabiski ienaidnieki, un tādējādi tai Krittikas daļai, kas atrodas Vērša zvaigznājā, ir drīzāk jāpievēršas Apolona un Dionīsija raksturīgo izdarību harmonizācijai nekā kādām asām, kareivīgām aktivitātēm. Ir jāsaprot, ka Krittikā tomēr Saules enerģija ir spēcīgāka nekā Venēras enerģija. Tas ir iemesls, kāpēc Mēness (jeb Saules otra puse) šeit ir eksaltācijā. Dinamiku starp Saules un Venēras enerģiju nav viegli saprast. Venēru planētu hierarhijā nereti sauc par Mēness slēpto “ministru”, līdz ar to Venēras attiecības ar Sauli jeb “valdnieku” ir visai neskaidras. Neskatoties uz to visu, Venēra ienes Krittikas skarbajā sfērā mīlestību, rūpes un harmoniju un padara nakšatru līdzsvarotāku. Gan Saule, gan Venēra abas ir radošas planētas, kuras tiecas pēc zināšanām un veido Krittikas darbības kodolu.

Tādi savienojumi vai kombinācijas horoskopos kā Saule/Venēra; Saule/Marss satur enerģijas, kas ir līdzīgas Krittikai. Saule, Marss un Venēra šajā nakšatrā dod spēcīgus rezultātus, tomēr daudz kas ir atkarīgs tieši no nakšatras ceturkšņa.

Skaņas un burti

Pirmais nakšatras ceturksnis 26˚ 40′ -30˚ 00′ Aries ir saistīts ar skaņu “A” līdzīgi kā vārdā Arden.

Otrais nakšatras ceturksnis 00˚ 00′ – 03˚20′ Taurus ir saistīts ar skaņu “Ee” līdzīgi kā vārdā Eagle.

Trešais nakšatras ceturksnis 3˚20′ – 6˚40′ Taurus ir saistīts ar skaņu “Oo” līdzīgi kā vārdā Uzbekistan.

Ceturtais nakšatras ceturksnis 6˚ 40′ – 10˚ 00′ Taurus ir saistīts ar skaņu “Ay” līdzīgi kā vārdā Elliott.

Sanskrita alfabētā Krittika ir saistīta ar skaņām “I”, “Oo” un “U” un līdz ar to attiecīgās saknes mantras ir “Om Im“, “Om Oo” un “Om U“.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             3-Krittika            

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
3 Krittika 12 U.Phalguni 21 U.Ašadha Džanma Bīstami ķermenim Slikti Sūrja Rīsi, dārzeņi
4 Rohini 13 Hasta 22 Šravana Sampat Bagātība, veiksme Labi Čandra  
5 Mrigašira – visa Nakš. 14 Čitra – pirmās 8 st. 23 Dhaništa – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Mangal palmu cukurs
6 Ardra 15 Svati 24 Šatabiša Kšema Labklājība Labi Rahu  
7 Punarvasu – visa Nakš. 16 Višaka – pēdējās 8 st. 25 P.Bhadra – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Guru sāls
8 Pušja 17 Anuradha 26 U.Bhadra Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Šani  
9 Ašleša – visa Nakš. 18 Džještha – vidējās 8 st. 27 Revati – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Budha Sezams, zelts
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Mitra Draugs, labvēlis Labākā Ketu  
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šukra  

Seksuālais tips un saderība

Krittikai atbilstošais dzīvnieks ir aita jeb kaza – dzīvnieki, kurus uzskata drīzāk par pasīvām radībām. Tomēr auns – Aries zvaigznāja simbols – var būt spējīgs uz visai lielu agresiju, ja tiek izaicināts.

Ezotēriskais skaidrojums

Ar Karttikeyas dzimšanu ir saistīti vairāki stāsti. Viens no tiem vēsta, ka Karttikeya ir dzimis no Shivas sēklas, kas nokritusi uz zemes. Shivu šeit var pielīdzināt Saulei un vīrišķajam principam Aries zīmes izskatā, kamēr zemi pielīdzina Taurus zīmei. Leģenda parāda abu enerģiju sajaukšanos. Krittika nakšatra, kā zinām, ir iniciators solārajai enerģijai, sasaistot Aries un Taurus zīmes. Krittika ir kā punkts radīšanas procesā, kur uguns elements pārveidojas zemes elementā.

Pleiades zvaigžņu “puduris”, kas debesīs reprezentē Krittika nakšatru, ir bijis godbijību izraisošs objekts kopš senseniem laikiem. Tā ir vieta, kur mitinās septiņu rishi (tās ir septiņas zvaigznes Lielā Lāča zvaigznājā) septiņas sievas (tās ir septiņas spožākās zvaigznes starp kopumā septiņpadsmit zvaigznēm Pleiades zvaigznājā).

Uzskata, ka septiņas sievas ir bijušas aukles Shivas jaunākajam dēlam Karttikeyam. Savukārt Karttikeya ir planētu Marsu pārvaldošā dievība. Tas padara Karttikeya par Marsa enerģijas vēstnesi – tādu kā kosmisko universitāti, kur apmāca dvēseles ar Marsa enerģiju kā dominējošo. Šādu uzskatu nostiprina fakts, ka Krittika sākas tieši Aries zvaigznājā, ko pārvalda Marss. Nakšatras pārējā daļa ir izvietota Taurus zvaigznājā, kas reprezentē zemi un pasaulīgās aktivitātes.

Daudzi senie teksti uzsver tiešu saistību starp Pleiades zvaigznāju un dzīvības evolūciju uz zemes. Līdz ar to nakšatras labvēlīgā daļa ir zemes dzīvības barotāja un veicinātāja. Tāpēc arī Mēness ir eksaltācijā pirmajos trijos Taurus zīmes grādos, ko pārvalda Krittika. Tas ir Marsa jeb Karttikeya aspekts. Pārējie nakšatras trīs ceturkšņi atspoguļo vairāk sievišķo principu, ko simbolizē minētās septiņas sievas.

Gotra (dievišķā izcelsme)

Nakšatra ir saistīta ar Sage Angiras – vienu no septiņiem dievišķajiem rishi, kas pieskata notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārdu tulko kā “ugunīgais”. Saistību ar Krittikas dabu ir viegli pamanīt.

Korekcija (dziedināšana)

Labākais dziedināšanas veids tiem indivīdiem, kuriem horoskopos ir kādas nelabvēlīgas iedarbības uz Krittika nakšatru, ir Karttikeya godināšana. Var palīdzēt arī Saules godināšana un Gayatri mantras skaitīšana. Vērojot Pleiades zvaigznāju debesīs, ir noderīgi ar cieņu atcerēties leģendārās septiņu rishi sievas.

Laikā, kad Mēness atrodas Krittika nakšatrā un ir atbilstošs lunārais mēnesis, ir lietderīgi 108 reizes atkārtot nakšatras saknes mantras – “Om Im“, “Om Oo” un “Om U“. Tas ienes zināmu apgaismību indivīda dzīvē un samazina spriedzi. Nakšatras labvēlīgo ietekmi var palielināt līdzīgā veidā. Ir labvēlīgi valkāt ugunīgi košu apģērbu – zeltītu, oranžu, sārtu, dzeltenu vai arī raibas krāsas – līdzīgas kā pāva astē. Svarīgu darbību uzsākšanai ir labi izmantot Krittikai atbilstošās debess puses, lunāro mēnesi un dienas, kad Mēness atrodas Krittika nakšatrā.

Piemērs

Ādolfa Hitlera draudzenei Evai Braunai septītās mājas pārvaldnieks Marss atradās Krittika nakšatrā, līdz ar to norādot, ka viņas partneris varētu būt ģenerālis.

Anglijas karalim Džeimsam II savukārt Mēness bija izvietots devītajā mājā Krittika nakšatrā. Šādi izvietots Mēness viņu nosargāja visus 16 gadus, kamēr viņš atradās trimdā ārzemēs. Eksaltācijā esošais Mēness bija viens no faktoriem, kas palīdzēja viņam atgūt troni vēlāk, kad pienāca atbilstošs planētu periods 32 gadu vecumā.

Papildinājumi

Saskaņā ar Varahamihiru, Krittikas nakšatrā izvietots Mēness rada “spožu ārieni, patiku uz citu cilvēku laulātajiem, ārkārtīgu apetīti un plaši atpazīstamu slavu”.

Translate »