10-Magha

Magha 0˚00“ – 13˚20“ Simha (Lauva)

Debesīs:

Magha ir lielākā un spožākā no visām nakšatrām un to reprezentē zvaigžņu grupa Lauvas zvaigznāja sākumā. Spožākā no Maghas zvaigznēm ir Regulus vai Alpha-Leonis ar vizuālā spožuma koeficientu 1.41, un tā ir viena no spilgtākajām zvaigznēm nakts debesīs. To sauc arī par „mazo karali“ vai „mazo Sauli“. Tās apkārtnē ir izvietotas pārējās nakšatras zvaigznes, ko mūsdienu astronomijā pazīst kā Eta-Leonis (Al Jabhah), Zeta- Leonis (Adhafera), Mu-Leonis (Rasalas), Epsilon-Leonis, Lambda-Leonis (Alterf), Kappa-Leonis. Vēdiskajā kultūrā šo zvaigznāju uzskatīja par troni, bet citās kultūrās – par lauvu.

Nosaukums:

Vārds Magha tiek tulkots kā „varenais“, „labvēlīgais“, „lieliskais“, „krāšņais“, „vissvarīgākais“, „bagātīgais“, „devīgais“. Tulkojums momentā rada virkni asociāciju un turpmāk redzēsim, ka nakšatra tās pilnībā attaisno.

Simbols:

Maghas galvenais simbols ir tronis. Var pat teikt, ka tā ir karaliskā troņu zāle. Simbols uzbur iztēlē augstu statusu, varu, cieņu un tamlīdzīgas lietas, un visas šīs interpretācijas ir saistītas ar nozīmi, ko izpauž nakšatras nosaukums.Tomēr simbola pamatbūtību atspoguļo viens vārds – sasniegumi. Pēc iepriekšējās nakšatras Ashleshas cīņām un pārbaudījumiem Maghā ir nobriedis atalgojuma laiks. Materiālajā pasaulē atalgojums nāk caur varas, amata un autoritātes aspektiem, bet augstākajā izpausmē – caur indivīda zināšanām pašam par savu būtību.

Zināmā mērā cilvēka ķermenis nav nekas cita kā dvēseles tronis. Lielākā daļa no mums identificē sevi ar savu prātu un ķermeni. Magha ir pirmā nakšatra, kur sākas individualizācijas process. Tā reprezentē visu, ko mēs domājam, kad sakām vārdu ES. Dvēsele lieto ķermeni un prātu kā savu identitāti. Tomēr prātam un intelektam ir dots uzdevums saprast mūsu patieso identitāti – mēs esam mūžīgas dvēseles. Nevar būt vēl lielāks sasniegums par to, ja cilvēks sev to ir atklājis un izpratis.

Materiālajā pasaulē Magha var piešķirt visa veida cieņu un prestižu, parasti caur indivīda spējām kaut ko sasniegt tieši materiālās pasaules aktivitātēs. Daudzos gadījumos Magha dāvina šos sasniegumus kā pārmantotus vai kā pēctecīgus ieguvumus. Senākos laikos par nešaubīgu patiesību uzskatīja faktu, ka karaļa dēls būs karalis, bet bārddziņa dēls būs bārddzinis. Lai gan lietas mūsu laikos šķietami izskatās savādāk, tomēr kopējā „bildē“ raugoties, nekas nav mainījies. Maghas tronis apzīmē visu, ko esam mantojuši no senčiem – vai nu gēnus, vai dzimtas saknes, īpašumus, bagātību, zināšanas un statusu. Tādējādi Magha ir nakšatra, kas ir visciešākā veidā saistīta ar mūsu identitātes sajūtu, ar sajūtu par to, kas mēs esam un no kurienes nākam. 

Dievība:

Nakšatras galvenā pārvaldošā dievība ir Pitris (senči). Tas nešķiet pārsteidzoši, ka Maghu pārvalda senču pasaule. Mēs esam visai daudz pateicības parādā saviem priekštečiem attiecībā uz savu identitāti vai situāciju dzīvē, pat ja mēs to nezinām vai neapzināmies, kā tas ir mūsu laikos. Senču godināšana bija visām senajām civilizācijām kopēja lieta.

Mūsu priekšteči acīmredzot nebija nepateicīgi muļķi un uzskatīja par savu pienākumu uzturēt dzīvas zināšanas par savām saknēm, kā arī cienīt priekštečus gan šajā, gan citās pasaulēs. Indijas lauku vidē, piemēram, senču godināšana joprojām ir nopietna lieta. Patiesībā jau visas bēru ceremonijas satur rituālus, kas ir tiešā veidā saistīti ar senčiem. Daudzas bramīnu ģimenes Indijā var izsekot savu senču līnijai simtiem gadu senā pagātnē, līdz pat Brahmas radītajiem septiņiem rishi.

Modernajā ģenētikas zinātnē ir noskaidrots, ka liela daļa mūsu talantu, spēju un arī neizmantoto spēju ir atkarīgas no ģenētiskā koda, un tas savukārt ir kā dāvana no mūsu priekštečiem. Tieši tādā pašā veidā arī Magha enerģētiski sniedz atbalstu un labvēlību, neko negaidot pretī. Šī ir nakšatra, kam pamatos ir darīšana ar pagātni. Taču mums ir jāatceras, ka senči nav „sastingušas“ pagātnes paliekas, bet gan dzīvas būtnes kādā no citām Visuma valstībām.

Purānu teksti stāsta, ka pastāv kāda debesu valstība, ko sauc par Pitra Loka jeb senču pasauli. Tā ir vieta, uz kurieni dvēseles dodas pēc savas fiziskās nāves. Tā ir tāda kā „vidusstacija“, kur dvēseles satiekas ar saviem senčiem un atpūšas, pirms doties atpakaļ uz Zemi, lai iemiesotos kādā citā radībā vai arī lai dotos uz citām lokām (sfērām). Senajās kultūrās, īpaši Amerikas indiāņu un aborigēnu ciltīs, ir saglabājušies dzīvi apraksti par senču pasaulēm. Tiek uzskatīts, ka mirušo pasaule pārrauga notikumus mūsu fiziskajā pasaulē un dažos gadījumus veic tiešu intervenci vai komunikāciju. Magha nakšatra ir saistīta vienlaikus gan ar mūsu identitāti šajā dzīvē, gan ceļojumu pēcnāves dzīvē.

Raksturs un darbība:

Tādi angļu valodas vārdi kā “magnificent”, “manor”, “major”, “mayor”, “master”, “magic” un “magnanimous” satur tādu pašu vārda sakni kā Magha. Minēto vārdu nozīme zināmā mērā atspoguļo Magha nakšatras darbību.

Maghas aktivitāte ir tagadnes veidošana, izmantojot pagātni. Lai arī kur Magha parādītos indivīda dzimšanas kartē, viņš pieredzēs pagātnes karmas pozitīvos efektus. Tas var manifestēties kā labas iespējas vai kā labvēlība no augstākstāvošu personu puses. Labvēlība var izpausties ļoti negaidīti un impulsīvi.

Nakšatras dedzīgums ir saistīts ar Ketu nevaldāmo, kvēlo aspektu, kurš ir līdzīgs Saules izpausmei. Ketu ir viskvēlākā no planētām, tā var izpausties tikpat nežēlīgi kā vasaras vidus vai dienasvidus saule tuksnesī. Šī izpausme daļēji ir saistīta ar autoritatīvu pozīciju. Tā var veicināt gan augstsirdību, gan nežēlību un radīt tirānus, kurus padara aklus vara un autoritāte.

Magha ir cilvēciska nakšatra, kura izceļ visādā ziņā ezotēriski orientētā Ketu humāno aspektu. Nakšatra ir ieinteresēta pasaulīgos notikumos. Parasti Ketu tiek uzskatīta par planētu, kas „atdala“ indivīdu no pasaulīgām piesaistēm, tomēr caur Maghu Ketu cilvēku virza uz iesaistīšanos materiālajās lietās un pienākumu pildīšanā. Gaismā tiek iznests tas Ketu aspekts, kurš veicina pasaulīgo statusu, izcilību, ikdienas pienākumu pildīšanu.

Tās var būt kā lamatas, kas indivīdu padara pārāk ambiciozu materiālo sasniegumu gūšanā.Tomēr darbojoties caur savu augstāko izpausmes aspektu, Maghai piemīt liela ideālisma deva. Arī tad, kad tā ir pasaulīgo sasniegumu „ielenkumā“. Ketu ir ideālistu planēta, kad tā funkcionē savā solārajā aspektā. Ketu ir arī dabiski dumpinieciska planēta un līdz ar to Magha ir saistīta ar visa veida sacelšanos pret autoritātēm.

Nakšatrai ir darīšanas ar Dabas atbalstošo, uzturošo aspektu. Tās primārais impulss ir uzturēt iedibinātās tradīcijas, institūcijas un civilizāciju kopumā. Tas parasti attiecas uz indivīdiem varas pozīcijās, ko šis zvaigznājs pārstāv. Indivīdus ar Maghu ascendentā vai ar spēcīgu Maghas ietekmi horoskopā ir viegli atpazīt, jo tiem ir visai lieli deguni un majestātiska izturēšanās. Maghas cilvēkiem ir vidēja miesasbūve un lauvai līdzīga masīva ķermeņa augšdaļa. Viņiem piemīt diezgan augstprātīgas, uzpūtīgas manieres, kuru dēļ viņus bieži nesaprot. Viņu spēks ir savu vājību piesegšana ar rezervētu izturēšanos. Viņi parasti nostājas kopējā „ierindā“ ar savu senču līniju un ir visai lepni par piederības sajūtu. Viņi parasti ir labvēlīgi pret tiem, kuri atrodas zemākā pozīcijā. Sekošana morāliem un ētiskiem kodiem viņu prāta mieram ir ļoti svarīga. Magha indivīdiem ir nozīmīga ģimenes turpināšana caur saviem bērniem. Viņiem ir lielas cerības attiecībā uz pēcnācējiem un viņi vēlas, lai tie nestu ģimenei lepnumu un atpazīstamību.

Universālajā lietu kārtībā Magha ir saistīta ar “tyaga shepani shakti” – astrālā ķermeņa spēku pārcirst saites ar fizisko ķermeni. Simbolika ietver sērošanu augstākajā izpausmes līmenī un pašu nāves procesu zemākajā izpausmes līmenī. Tas saista nakšatru ar visa veida nobeigumiem, arī ar fizisko nāvi, kā arī ar jauniem sākumiem, kas rodas nobeiguma procesu rezultātā. Magha pēc indivīda nāves ved dvēseli uz Pitra Loku – senču pasauli. Tādējādi Magha ir uzskatāma par veicinātāju dažādām fiziskā stāvokļa izmaiņām.

Izpausmes veids:

Maghu uzskata par aktīvu nakšatru. Tās dabiski ugunīgā daba veicina aktivitāti un dinamiku. Nakšatras pūles un cenšanās pēc sasniegumiem un slavas liek tai sekot aktīvam dzīves ceļam.

Varna (kasta):

Ir diezgan dīvaini, ka karaliskā Magha nakšatra tiek pieskaitīta Shudra (kalpotāju) kastai. Šādu domāšanas veidu var izprast tikai tādējādi, ja pieņem, ka valdnieks galu galā nav nekas cits kā kalpotājs savai tautai. Maghas pienākums ir kalpot, un ir vienalga, uz cik augsta troņa tā sēž. To ļoti labi atspoguļo Boba Dilana vārsmas „You might be the devil or you might be the lord, but you gotta serve somebody!”

Dzimte:

Magha ir sievišķā nakšatra. Vēdiskajā kultūrā ir tradicionāli pieņemts uzskatīt labklājību, slavu, bagātību, laimi un līdzīgas lietas kā sievišķas. Materiālajā pasaulē vēlamie sasniegumi tiek attēloti kā dievišķas būtnes jeb īpaši spēki. Ir interesanti atzīmēt, ka pat tāds jēdziens kā iedomība ir dominējoši sievišķs netikums.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija:

Ar Maghu ir saistīts deguns, lūpas un zods. Var novērot, ka indivīdiem ar lielu Maghas ietekmi horoskopā ir arī lieli deguni. Nav grūti pamanīt, no kurienes nāk izteiciens „deguns debesīs“. Magha primāri ir kapha nakšatra. Maghai ir spējas apslēpt savas ambīcijas, motīvus un dedzīgumu zem mierīgas ārienes. Savukārt mierīgs ārējais izskats ir tas, ko parasti asociē ar ūdens jeb kaphas elementu.

Debess puses (virzieni):

Magha primāri ir saistīta ar austrumiem, dienvidiem, ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem.

Padas (nakšatras ceturkšņi):

Pirmais nakšatras ceturksnis 00˚00“ – 3˚20“ Leo atbilst Aries Navamsha, ko pārvalda Marss. Šis ceturksnis ir saistīts ar Maghas gribasspēka aspektu. Šī ir vieta, kur pēc daudzgalvainās čūskas Ashleshas uzvaras dvēsele ir ieguvusi troni. Tādas Maghas īpašības kā pašpārliecinātība, drosme un ideālisms te iegūst savu maksimālo izpausmi.

Otrais nakšatras ceturksnis 3˚20“ – 6˚40“ Leo atbilst Taurus Navamsa, ko pārvalda Venēra. Pēc kronēšanas valdniekam ir jānostiprina savas pozīcijas. Šī ir ļoti ambicioza pada, kur galvenais uzsvars ir uz imidžu, pienākumiem un materiālismu. Otrajā ceturksnī izvietotās planētas var atnest labvēlību vai labumu no augstākstāvošajiem.

Trešais nakšatras ceturksnis 6˚40“ -10˚00“ Leo atbilst Gemini Navamsa, ko pārvalda Merkurijs. Šis ceturksnis ir saistīts ar bieži ignorēto Maghas intelektuālo aspektu. Pēc tam, kad tronis ir drošs, valdnieks var atļauties nodoties literāri – mākslinieciskām aktivitātēm un diskursiem ar mācītiem vīriem. Uzsvars ir uz mentālo aktivitāti un alkām pēc zināšanām, kas mūsdienās ir uzskatāmas jau par senču zināšanām. Trešajā ceturksnī izvietotās planētas rada veiksmi grupu aktivitātēs, lai gan Maghas pamatbūtība ir ceļš vienatnē.

Ceturtais nakšatras ceturksnis 10˚00“ -13˚20“ Leo atbilst Cancer Navamsa, ko pārvalda Mēness. Šī pada ir saistīta ar Maghas mīlestību uz rituāliem, ceremonijām, senču godināšanu un ģimenes lepnumu. Valdnieks šeit ir koncentrējies uz savu padoto labklājību, uz ģimenes dzīvi un pēcnācējiem. Ceturtajā ceturksnī izvietotās planētas liek indivīdam gūt lepnumu no savas ģimenes, senčiem, kā arī no savas labdarības un devības. Šeit izvietotās planētas nav īpaši veicinošas materiālajiem sasniegumiem un var radīt apvērsumus vienā vai otrā formā, jo indivīds ir spējīgs „izputināt“ pats sevi.

Profesijas (nodarbošanās):

Administratori; menedžeri; cilvēki, kam ir saistība ar karaļa varu; indivīdi, kas saņem vai piešķir bruņinieka titulus; augsti stāvoši valdības ierēdņi; cilvēki, kas savā profesijā ir sasnieguši virsotni; birokrāti un oficiālas personas; aristokrāti; juristi; advokāti; tiesneši, miertiesneši un šķīrējtiesneši; politiķi; vēsturnieki; bibliotekāri; oratori; dramaturgi un izpildītāji; tradīciju uzturētāji; muzeju darbinieki; okulto sfēru un melnās maģijas speciālisti; astrologi; antīko lietu dīleri; arheologi; ģenētikas inženieri; seno zināšanu un pieminekļu pētnieki; dzimtas koku dokumentētāji.

Vietas:

Tuksneši; meži; galvaspilsētas; bibliotekas; muzeji; pilis; senas vietas un pieminekļi; valdības iestādes; augstu politiķu sanāksmju vietas; nacionālie pieminekļi; skatuves un uzstāšanās vietas; ceremoniju ēkas; krematoriji; vietas ar reliģisku un garīgu nozīmi.

Guna (esence) un Tattwa (elements):

Maghu uzskata par Tamasic (inertu) nakšatru. Vēdiskā kultūra uzskatīja, ka aktīvā Magha ir tamasiska tāpēc, ka tā vairumā gadījumu ir saistīta ar pagātni. Daudzkārt Magha vilcinās attiecībā uz jaunu attīstību, jo ir „iesprūdusi“ pagātnē. Magha satur sevī visu to inerci, kārdinājumus un lamatas, ko pagātnes ainas uzbur acu priekšā vai atsauc atmiņā.

Magha pieder ūdens elementam. Tā ir kā okeāns un reprezentē Ketu ekspansīvo pusi. Okeāns ir kā simbols plašumam un izcilībai, kas piemīt šai nakšatrai. Ūdens, kā zinām, ir Ketu raksturīgais elements, kas atspoguļo planētas emocionālo pusi un izpaužas kā līdzjūtība un labvēlīgums. Tas ir svarīgi varas pozīcijās esošajiem.

Gana (tips):

Maghu uzskata par dēmonisku jeb Rakshasa nakšatru. Līdz ar to senatnes viedie vīri mums dod signālu, ka senču pasaule nav absolūti dievišķa, maiga un labdabīga. Pastāv dažādas negatīvi raksturotas astrālas būtnes – bhootas, pretas, pishachas u.c.- kas ir saistītas ar Maghu. Vairums melnās maģijas darbību tiek veiktas ar šo būtņu palīdzību. Okultās prakses nereti tiek veiktas, lai sasniegtu Maghai tipiskus mērķus – varu, statusu, slavu, laimi, bagātību. Ir brīdinājums melnās maģijas praktizētājiem – katrai darbībai ir pretdarbība un visam ir sava cena.

Orientācijas un dispozīcija:

Magha ir lejup vērsta nakšatra. Pamatos tas ir saistīts ar Maghas asociāciju ar pagātni un zināmā mērā ar visu, kas ir „apakšā“. Magha var radīt arī ļoti konstruktīvu ietekmi, un tā ir loma, ko autoritātes spēlē mūsdienās. Ir interesanti atzīmēt, ka liela daļa pētījumu, kas attiecas uz pagātni, tiek veikti izrakumos, tātad „apakšā“, pazemē. Un tieši tas ir raksturīgs lejup vērstajām nakšatrām.

Magha ir Ugra jeb agresīvā un niknā nakšatra. Ir taču skaidrs, ka nevienu troni nevar iegūt bez šķēršļu pārvarēšanas un ienaidnieku sakāves. Maghas degošais lepnums un ambīcijas ir tās, kas nakšatru padara nežēlīgu. Maghas izpausmei nav robežu, kad aktivitāte ir saistīta ar mērķu sasniegšanu.

Lunārais mēnesis un diena:

Nakšatra ir saistīta ar lunārā Magha mēneša otro pusi, kas solārajā kalendārā parasti „iekrīt“ februāra mēnesī. Indijā šo laikaperiodu parasti velta senču godināšanai. Magha ir saistīta ar Amavasya jeb piecpadsmito Mēness dienu (jaunu Mēnesi) katrā Mēness augošajā un dilstošajā ciklā.

Labvēlīgās aktivitātes:

Visa veida ceremonijas (īpaši tās, kas prasa pompozitāti un grandiozumu); laulību ceremonijas; publiskas uzstāšanās (ietverot mūziku, drāmu, oratorus); publiskas skates un izstādes; kronēšana un citas karaliskas aktivitātes; parādes; balvu piešķiršanas ceremonijas; dzimtas koka pētījumi; viss, kas saistīts ar pagātni; vēsturiskas studijas un pētniecība; jauna vārda pieņemšana; paaugstinājums darbā; īpašumu vairošana un attīstība; karjeras stratēģiju izstrāde; dāvanu ziedojumi; senu zināšanu studijas; reliģiskas aktivitātes, īpaši senču godināšana; strīdu un konfliktu risināšana; augstākstāvošu personu labvēlības izmantošana.

Nelabvēlīgās aktivitātes:

Nakšatra nav labvēlīga naudas aizdošanai; ikdienišķām, parastām vai verdziskām darbībām; nelabvēlīga nākotnes plānošanai un futūristiskiem pētījumiem; darbībām ar jaunajām tehnoloģijām. 

Planēta – pārvaldnieks:

Ketu ir Maghas galvenais planetārais pārvaldnieks. Viens no Ketu simboliem ir karogs, kas vistiešakājā veidā ir saistīts ar autoritāti, izcilību un slavu. Dvēseles labvēlīgā pozīcija tagadējā dzīvē ir iegūta, pateicoties slavējamiem darbiem pagājušajās dzīvēs. Kā zinām, Ketu ir mūsu pagājušo dzīvju karmas sargātājs un Ketu „palaiž pasaulē“ tās karmas, kuras ir pietiekami nobriedušas, lai indivīds tās pieredzētu šajā dzīvē caur Magha nakšatru.

Maghā izpaužas Saules izpausmei līdzīgās Ketu aktivitātes – dziļa uztvere, caururbjoša iedziļināšanās un vērīgums, neatkarīgs gars. Saule, kā zinām, ir valdnieku planēta, tomēr Ketu dabā mēs to parasti nepamanām. Tieši Magha nakšatrā parādās Ketu karaliskais aspekts. Magha ir Saules un Ketu enerģiju kombinācija. Saule ir saistīta ar Maghu tāpēc, ka visa nakšatra ietilpst Saules pārvaldītajā Lauvas zvaigznājā.

Ketu ir planēta, kas saistīta ar ģenētiku – tā reprezentē vectēvu no tēva puses un vecmāmiņu no mātes puses indivīda horoskopā. Mūsu attiecībām ar senčiem ir daudz saistību ar pagājušām dzīvēm – un tā atkal ir Ketu darbības sfēra. Summā tas viss norāda, ka Maghai ir saistība ar Ketu kā ģenētiskā mantojuma nesēju.

Ketu ir atbildīgs arī par seno civilizāciju zināšanu atklāsmi un pielietojumu mūsdienās.

Saules –Ketu savienojumi indivīda horoskopā ir enerģētiski līdzīgi Maghas enerģijai. Ugunīgās un karaliskās planētas Saule un Marss parasti ir labvēlīgas, atrodoties Magha nakšatrā. Savukārt Saturns kā „kalpotāju“ planēta Maghā nejūtas labi.

Skaņas un burti:

Pirmais nakšatras cetruksnis 00˚00“ – 3˚20“ Leo ir saistīts ar skaņu “Ma” kā vārdā Magic vai Marilyn.

Otrais nakšatras ceturksnis 3˚20“ – 6˚40“ Leo ir saistīts ar skaņu “Mi” kā vārdā Mia.

Trešais nakšatras ceturksnis 6˚40“ -10˚00“ Leo ir saistīts ar skaņu “Mu” kā vārdā Mukti.

Ceturtais nakšatras ceturksnis 10˚00“ – 13˚20“ Leo ir saistīts ar skaņu “Me” kā vārdā Meryl.

Sanskrita alfabētā Magha ir saistīta ar skaņām “Gha” and “Nga”, un attiecīgās mantras tātad ir “Om Gham” un “Om Ngam”.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             10-Magha           

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Džanma Bīstami ķermenim Slikti Ketu Rīsi, dārzeņi
11 P.Phalguni 20 P.Ašadha 2 Bharani Sampat Bagātība, veiksme Labi Šukra  
12 U.Phalguni – visa Nakš. 21 U.Ašadha – pirmās 8 st. 3 Krittika – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Sūrja palmu cukurs
13 Hasta 22 Šravana 4 Rohini Kšema Labklājība Labi Čandra  
14 Čitra – visa Nakš. 23 Dhaništa – pēdējās 8 st. 5 Mrigašira – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Mangal sāls
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Rahu  
16 Višaka – visa Nakš. 25 P.Bhadra – vidējās 8 st. 7 Punarvasu – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Guru Sezams, zelts
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Mitra Draugs, labvēlis Labākā Šani  
18 Džještha 27 Revati 9 Ašleša Parama mitra Vislabākais draugs Labi Budha  

Seksuālais tips un saderība:

Maghai atbilstošais dzīvnieks ir Žurka. Ir interesanti, ka karaliskā un pompozā Magha gultā iegūst žurkas raksturojumu. Tiek uzskatīts, ka Maghai ir vājība uz pretējo dzimumu. Žurkas ir ļoti seksuāli dzīvnieki, kuri rada lielu vairumu pēcnācēju. Kā jau iepriekš minēts, Magha ir fiksēta uz dzimtas turpināšanu un tās nevaldāmā seksualitāte ir domāta gan radīšanai, gan izpriecai un laika kavēklim. Var teikt, ka seksualitātes joma ir vēl viens Maghas „šova“ aspekts, savukārt Magha pati ne vienmēr spēj piepildīt to, ko gaida partneris. Seksuāli Magha vislabāk sader ar Purva Phalguni nakšatru (kurai atbilstošais dzīvnieks arī ir žurka).

Ezotēriskais skaidrojums:

Magha ir desmitā nakšatra un līdz ar to tās garīgais aspekts, tāpat kā horoskopa desmitajai mājai, ir saistāms ar pienākumu pildīšanu. Regulus zvaigzne – galvenā nakšatras zvaigzne – visās senajās kultūrās tika godāta kā dievišķās varas sēdeklis. Maghas zvaigznājs atrodas līdzās Hydra zvaigznājam, kurš ir saistīts ar dēmoniskajiem čūskveida spēkiem un iepriekšējo nakšatru – Ashleshu. Tas vēlreiz uzsver, ka Maghas tronis var tikt nopelnīts tikai tad, kad esam tikuši galā ar pirmatnējiem negatīvajiem spēkiem mūsu pašu dabā, ko reprezentē Ashlesha.

Grieķu kultūrā, kas ir senās vēdiskās kultūras atzars, ir vairākas atsauces uz cīņām debesu sfērās starp čūskām un dieviem. Slavenākā no tām stāsta, kā Jupitera dēls Herkuless nonāvē jūras briesmoni ar deviņām galvām vārdā Hydra. Hydra ir vizuāli garākais zvaigznājs, aizņemot vislielāko debesu „apgabalu“. Astroloģiskās Vēža, Lauvas, Jaunavas un Svaru zīmes var redzēt Hydra zvaigznāja ziemeļu pusē. Lielais cīnītājs Herkuless arī pats ir zvaigzne ar tādu pašu vārdu un tā ir izvietota Vega zvaigznes tuvumā.

Cita leģenda ir par to, kā Vishnu inkarnācija Krishna nonāvēja čūsku ar vairākām galvām vārdā Kaliya. Šī leģenda ir ļoti līdzīga iepriekšminētajai grieķu leģendai. Tas ir pašsaprotami, ka uzvara pār negatīvajiem spēkiem ir nozīmīga daļa cīņā par troni un ietekmi uz masām. Viss Maghas darbības uzsvars ir uz to, lai spētu pacelties virs iepriekšējās – Vēža zodiaka zīmes raksturīgās masu mentalitātes un atrastu savu unikālo individualitāti.

Zināmais fakts, ka mūsu senči, kas dzīvoja Zelta, Sudraba un Bronzas laikmetā, bija augstāk attīstītas būtnes nekā mēs, liek uztvert senču pasauli kā vietu, no kuras mūsdienās smelties zināšanas un viedumu.

Senās iedzimto kultūras – Amerikas indiāņi un ziemeļnieki – vienmēr šo faktu ir zinājušas. Savukārt reālas izmaiņas mūsdienu bezcerības, apmulsuma un nabadzības situācijā var iestāties tikai tad, kad senās zināšanas tiks pareizi saprastas un apgūtas.

Gotra (dievišķā izcelsme):

Magha nakšatra ir saistīta ar Sage Angiras – vienu no septiņiem rishi, kas pārrauga notikumus mūsu galaktikā. Angiras vārds tiek tulkots kā „kvēlais,ugunīgais“. Ievērojot Maghas raksturojumu, tas nav pārsteigums. Jāpiebilst, ka Angiras ir saistīts arī ar ugunīgo Krittika nakšatru.

Korekcija (dziedināšana):

Vistiešākais veids, kā labvēlīgi noskaņot Maghas enerģijas, ir cieņa pret vecākiem cilvēkiem un pret senčiem. Attiecīgajā lunārajā mēnesī un dienā ieteicams izpildīt Shradha ceremoniju, kas veltīta mirušajiem. Nakšatras enerģijas var vadīt, godinot Kali vai Shivu.

Ir noderīgi atkārtot nakšatras saknes mantru “Om Gham” un “Om Ngam” 108 reizes laikā, kad Mēness šķērso Magha nakšatru un ir atbilstošais lunārais mēnesis. Tas nes zināmu apgaismību un atvieglojumu indivīda dzīvē.

Personas, kurām horoskopā ir labvēlīga Maghas iedarbība, iepriekšminētās darbības var veikt pozitīvo efektu vairošanai. Ir labi valkāt t.s.“karaliskās krāsas“ – zeltu, sarkano un dzelteno. Svarīgu darbību uzsākšanai ir jāizmanto atbilstošas debess puses, mēnesis un diena.

Piemērs:

Paramahamsa Yoganandam, vienam no pazīstamiem garīgajiem skolotājiem, kurš popularizēja kundalini yogu rietumos, Mēness un ascendents bija izvietots Magha nakšatrā. Gan viņa dzīve, gan darbi – kā lasāms Autobiography of a Yogi – atklāj daudzas lietas par Maghas enerģētiku attiecībā uz zināšanu pārmantojamību. Viņa garīgās autoritātes un viņa mācība bija mantojums no apgaismotiem meistariem – Yukteshwara, Lahira Mahashaya un mistiskā Babaji. 

Interesanti papildinājumi:

Saskaņā ar Varahamihiru, indivīdiem ar Mēnesi Maghas nakšatrā ir „daudz bagātības, kalpotāju, tie dzīvo greznu un prieka pilnu dzīvi un ir vienmēr ir uzticīgi dieviem un senčiem“. Mūsu piemērs tam atbilst visai labi.

 

Translate »