Gotra (dievišķā izcelsme)

Izcelsme, dinastija, rase, dzimta, cilts, pēcnācēji. Gotra ir piederīga ar Sapta Rišajah vai septiņiem Riši, kas radās cilvēku civilizācijas pamatā un tie nodeva cilvēkiem visas dzīvei nepieciešamās zināšanas, kā arī atbild par visiem uz Zemes notiekošajiem procesiem un ne tikai to. Katrs no Riši kļuva par kādas ģenealoģiskās dzimtas pamatlicēju un tāpēc cilvēku dzimtas sākums ir kāds no tiem. Ja abi pāri pieder pie vienas Gotras, tas skaitās nelabvēlīgs rādītājs (ģenētiskā nesaderība). Gotra ļoti spēcīgi ietekmē pēcnācēju kvalitāti un citus cilvēka dzīves aspektus.

Gotra Kuta 

Ja vīrieša un sievietes Džanma Nakšatras (dzimšanas zvaigznājs) pieder pie viena un tā paša Riši pārvaldītās Nakšatras, tad tas ir nelabvēlīgs Gotras rādītājs.
(1) Marichi: 1-Ašvini, 8-Pušja, 15-Svati, Abhidžit
(2) Vasišta: 2-Bharani, 9-Ashlesha, 16-Višakha, 22-Šravana
(3) Angiras: 3-Krittika, 10-Magha, 17-Anuradha, 23-Dhaništha
(4) Atri: 4-Rohini, 11-Purvaphalguni, 18-Džjestha, 24-Šatabhišaka
(5) Pulastja: 5-Mrigašira, 12-Uttaraphalguni, 19-Mula, 25-Purva Bhadrapada
(6) Pulaha: 6-Arudra, 13-Hasta, 20-Purvašadha, 26-Uttarabhadrapada
(7) Kratu: 7-Punarvasu, 14-Čitra, 21-Uttarašadha, 27-Revati

1-Ašvini
Nakšatra ir saistīta ar Sage Marichi, kurš ir viens no septiņiem viedajiem, kuri seko notikumiem mūsu galaktikā. Sage Marichi vārds tiek tulkots kā „gaisma”. Tas nav pārsteigums, jo arī Ashwini ir gaišākā un vieglākā no visām 27 nakšatrām.

2-Bharani
Bharani
ir saistīta ar Sage Vashishta, vienu no septiņiem debess sfēras viedajiem rishi, kas seko notikumiem mūsu galaktikā. Viņa vārds nozīmē – ‘turības īpašnieks’. Tas ir Bharani pārziņā. Nakšatrai ir tendence būt finansiāli pārtikušai, kā to netieši norāda Sage Vashishta vārds. No otras puses – mēs varam secināt, ka šim pašam rishi ir pietiekami daudz rūpju saistībā ar dzīvības un nāves jautājumiem mūsu galaktikā.

3-Krittika
Nakšatra ir saistīta ar Sage Angiras – vienu no septiņiem dievišķajiem rishi, kas pieskata notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārdu tulko kā “ugunīgais”. Saistību ar Krittikas dabu ir viegli pamanīt.

4-Rohini
Rohini
ir saistīta ar Sage Atri, vienu no septiņiem dievišķajiem Visuma gudrajiem, kas seko notikumiem mūsu galaktikā. Viņa vārdu var tulkot kā „kāds, kurš izlieto“. Šķiet, ka Atri ir divas dabas. Tas valda pār divām radošajām nakšatrām un divām destruktīvajām nakšatrām. Rohini acīmredzot saistās ar viņa radošo pusi. No otras puses – Rohini var uzskatīt arī par iznīcinošu nakšatru, jo savā ziņā tā „patērē, apēd“ dvēseles caur savu pārliecīgo materiālismu.

5-Mrigašira
Mrigashira
ir saistīta ar vienu no septiņiem visuma gudrajiem (rishi) vārdā Pulasthya, kas tulkojumā nozīmē ‘kāds, kam ir gludi mati’. Tas attiecināms uz Mrigashira mierīgo, izsmalcināto aspektu.

6-Arudra
Nakšatra ir saistīta ar Sage Pulahu, kas ir viens no 7 Visuma gudrajiem, kas seko līdzi notikumiem mūsu galaktikā. Sage Pulahu ir tulkojams kā ‘telpas apvienotājs’ un Arudra līdz ar to ir pārņemta ar visu, kam ir kāda redzama , konkrēta izpausme telpā

7-Punarvasu
Nakšatra ir saistīta ar Sage Kratu, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kas seko līdzi notikumiem mūsu galaktikā. Sage Kratu vārdu tulko kā „iedvesmotājs“. Punarvasu, pateicoties saistībai ar Jupiteru, piemīt šāda iedvesmojoši-sludinoša daba. Punarvasu iedvesmo ar savas iekšēji maigās un lēnprātīgās esības piemēru.

8-Pušja
Pushya ir saistīta ar vienu no septiņiem rishi vārdā Marichi, kas seko līdzi notikumiem mūsu galaktikā. Marichi vārds nozīmē ‘gaisma’ un izskaidro nakšatras vieglo un ātro darbības aspektu. Nakšatru īpaši ietekmē Marichi veiklā daba.

9-Ashlesha
Šī nakšatra ir saistīta ar Sage Vashishta, vienu no septiņiem rishi, kas pārrauga notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārdu tulko kā „bagātības īpašnieks“. Saskaņā ar vēdiskajiem tekstiem, čūskveida dievības sargā bagātības. Savukārt vēdiskajā mitoloģijā debesu dievības – čūskas parasti ir pasakaini bagātas. Šķiet piemēroti, ka rishi, kurš ir pārticības simbols, ir arī Ashleshas pārraugs.

10-Magha
Magha nakšatra ir saistīta ar Sage Angiras – vienu no septiņiem rishi, kas pārrauga notikumus mūsu galaktikā. Angiras vārds tiek tulkots kā „kvēlais,ugunīgais“. Ievērojot Maghas raksturojumu, tas nav pārsteigums. Jāpiebilst, ka Angiras ir saistīts arī ar ugunīgo Krittika nakšatru.

11-Purvaphalguni
Nakšatra ir saistīta ar Sage Atri, vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem, kas pārlūko notikumus mūsu galaktikā. Sage Atri vārdu var tulkot kā „tas, kurš apēd“ vai „tas, kurš lieto“. Kā jau gadījumā ar Rohini nakšatru, ir saprotams, ka Atri piemīt divas pretējas tendences – radošā un izzudinošā. Gan Rohini, gan Purvaphalguni ir saistītas ar Sage Atri radošo aspektu.

12-Uttaraphalguni
UttaraPhalguni ir saistīta ar Pulasthya, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kas seko mūsu galaktikas lietām. Viņa vārdu tulko kā ‘tas, kuram ir gludi mati’. Šis izteiciens saistās ar dzīvesgudro, izsmalcināto, atjautīgo Pulasthya dabu kopumā, kas savukārt ietekmē nakšatras īpašības.

13-Hasta
Hasta ir saistīta ar Sage Pulahu, vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem, kurš ‘pieskata’ notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds nozīmē ‘telpas (kosmosa) savienotājs’. Varam iedomāties, ka telpas ‘apvienošana’ var būt visai detalizēts darbs. Interesanti atzīmēt, ka patiesībā jau tas ir laiks, kas savieno telpu. Hasta ir tieši saistīta ar laika ritumu caur savas podnieka ripas simboliku.

14-Čitra
Čitra ir saistīta ar Sage Kratu, vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem (rishi), kas ‘pieskata’ notikumus mūsu galaktikā. Sage Kratu vārds tiek tulkots kā ‘iedvesmotājs’. Tas ir pilnībā atbilstoši, ja radošais un iedvesmojošais rishi vada visradošāko no nakšatrām.

15-Svati
Nakšatra ir saistīta ar viedo Marichi, vienu no septiņiem rishi, kas „pieskata“ notikumus mūsu galaktikā. Marichi vārdu tulko kā „gaisma“. Tādas rishi īpašības kā vieglums un ātrums, šķiet, visai labi saistās ar Swati nakšatru. Gaiss galu galā arī ir viegls elements.

16-Višakha
Nakšatra ir saistīta ar Sage Vashishta – vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem, kas „pieskata“ notikumus mūsu galaktikā. Sage Vashishta tulko kā „bagātības īpašnieks“. Kā Vahara Mihira ir teicis – „tie, kam Mēness ir Vishakhas nakšatrā, ir spējīgi naudas lietās“.

17-Anuradha
Nakšatra ir saistīta ar viedo Angiras, vienu no septiņiem Visuma gudrajiem, kas pieskata notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārda tulkojums ir ‚ugunīgais‘. Asociācija ar Anuradhu nav visai manāma, ja nu vienīgi saistībā ar Skorpiona zīmi pārvaldošajām ugunīgajām planētām Marsu, Ketu un Plutonu.

18-Džjestha
Jyeshta ir saistīta ar Sage Atri, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kas „pieskata” notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds tiek tulkots kā „kāds, kurš kāri uztver”. Sekojot vārda nozīmei, šķiet, ka Atri ir piešķirta zināmā mērā „policejiska” loma mūsu galaktikā un tādējādi ir visai saprotams, ka viņš pārvalda arī Jyeshtai raksturīgo enerģiju.

19-Mula
Mula ir saistīta ar Sage Pulasthya – vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kas „pieskata” notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds tiek tulkots kā „kāds, kuram ir gludi mati”. Viņš šķietami ir viedais ar divām dabām. Viņa labvēlīgā un vieglā daba ir izpausta caur viņa saistību ar Mrigashiru un Uttaraphalguni, kamēr viņa saistība ar Mulu un Purvabhadrapadu atklāj destruktīvo aspektu.

20-Purvašadha
Nakšatra ir saistīta ar SagePulahu, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kuri „pieskata“ notikumus mūsu galaktikā. Pulahu vārdu tulko kā „telpas apvienotājs“. Purvashadhas gadījumā var uzskatīt, ka nakšatras enerģijai piemītošie „dzīvības ūdeņi“ ir tie, kas veic šo apvienojošo darbību (jo ūdens loma ķermenī ir tieši tāda). Un pat ūdens pilieni okeānā turas kopā, pateicoties līdzīga veida enerģijai.

21-Uttarašadha
Uttarashada ir saistīta ar Sage Kratu, vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem, kurš „pieskata” notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds tiek tulkots kā „iedvesmotājs”. Savā ziņā arī Uttarashadai viena no galvenajām funkcijām ir citu iedvesmošana, ja reiz viņas pašas dievība rāda piemēru, kam sekot. Tā kā Sage Kratu ir saistīts tikai ar labdabīgām nakšatrām, tad varam secināt, ka viņam ir tāda pati loma dievišķajās sfērās.

22-Šravana
Shravana ir saistīta ar Sage Vashishta, vienu no septiņiem debesu sfēras viedajiem rishi, kas pieskata notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds nozīmē –„bagātības īpašnieks”. Līdz ar to labklājības aspekts Sharvanai ir pietiekami svarīgs un tiek veicināts arī no šī skatu punkta.

23-Dhaništha
Nakšatra ir saistīta ar Sage Angiras, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kuri „pieskata notikumus“ mūsu Galaktikā. Sage Angiras vārdu var tulkot kā „ugunīgais“, kas ir saistīts ar Dhanishtas Marsa aspektu.

24-Šatabhišaka
Nakšatra ir saistīta ar Sage Atri, kurš ir viens no Visuma viedajiem, kurš pieskata notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārds nozīmē “kāds, kurš iznīcina”. Tas saistīts ar nakšatras savā būtībā dēmonisko dabu. Shatabhishai ir pazudinoša (dissoluting) daba un tas ir visai cieši ir saistīts ar Sage Atri vaicamo darbu.

25-Purva Bhadrapada
Nakšatra ir saistīta ar Sage Vashishta, vienu no septiņiem dievišķajiem rishi, kuri pārlūko notikumus mūsu galaktikā. Vārdu var tulkot kā “bagātības īpašnieks”. Tas šķiet piemēroti, ja ievēro, ka nakšatrai piemīt labas spējas bagātības iegūšanai, īpaši mūsdienu pasaulē, kur Purvabhadrapada, šķiet, pārņēmusi pilnīgu kontroli pār mūsu planētas resursiem. No otras puses, Vashishta ir pazīstams ar ekstrēmu askēzi, ko atspoguļo Purvabhadrapadas augstākās tendences.

26-Uttarabhadrapada
Nakšatra ir saistīta ar Sage Pulahu, vienu no septiņiem Visuma dievišķajiem rishi, kas pārlūko notikumus mūsu Galaktikā. Viņa vārdu tulko kā „telpas apvienotājs“. Tas iegūst jēgu, ja iedomājamies, ka Uttarabhadrapada pārvalda telpas tumšo daļu, kas ietver radīšanas procesu.

27-Revati
Revati nakšatra ir saistīta ar Sage Kratu, – vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem, kurš „pieskata” notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārdu tulko kā „iedvesmotājs”, kas pilnībā harmonē ar faktu, ka Revati pati par sevi ir viena no nakšatrām, kam optimisms un spēja iedvesmot piemīt vislielākajā mērā.

Abhidžit
Abhjit vairāk vai mazāk atrodas tieši Uttarashadas pēdējos 10 grādos. Uttarashada ir saistīta ar Sage Kratu, vienu no septiņiem dievišķajiem viedajiem, kurš „pieskata” notikumus mūsu galaktikā. Kā zinām, tad tieši Uttarashada nakšatrā notika dievu izšķirošais triumfs. Līdz ar to Abhijit nakšatru var uzskatīt par Uttarashada nakšatras specifisku daļu, kur no Visuma skatu viedokļa iespējama visu labo spēku absolūta dominēšana.

Translate »