Vašja

Vašja norāda partneru pakļaušanās, pienākumu pildīšanas un savstarpējās sajušanās plānu. Tā nosaka partneru savstarpējo garīgo ietekmi. Ja sievietei ar viņas vīru ir saderība pēc Vašjas, tad viņa gūs laimi, nesot labumu vīram.

Translate »