9-Ašleša

Ašleša 16˚40′ – 30˚00′ Karka (Vēzis)

Debesīs:

Budhas (Merkura) enerģijas nesēju Ašlešu debesīs reprezentē zvaigžņu aplis Hydra zvaigznājā. Mūsdienu astronomijā tās pazīst kā Epsilon-Hydrae, Delta-Hydrae, Mu-Hydrae, Rho-Hydrae, Sigma-Hydrae, Zeta Hydrae. Novērojot tumšās debesis no piemērotiem skatu punktiem, šīs zvaigznes ir viegli ieraugāmas, lai arī nav pārāk spožas. Spožākā no tām – Zeta Hydrae ir ar vizuālā spožuma koeficientu 3.12. Patiesībā viss Hydrae zvaigznājs var tikt uzskatīts par Ašleša nakšatras pārstāvi.

Nosaukums:

Ašlešu parasti asociē ar čūskas tēlu un to var tulkot kā „gredzenā savijusies“, „cieši pieķērusies“, „apķērusies“, „ietverošā“. Kā turpmākajā tekstā noskaidrosies, visi šie vārdi šādā vai tādā veidā stāsta par nakšatras darbību. Iespējams, ka nakšatras nosaukums ir radies no čūsku valdnieka Shesha vārda.

Simbols:

Saritinājusies čūska ir nakšatras galvenais simbols. Vienlaicīgi ar nosaukumu tas skaidri norāda, ka Ashleshas būtība ir saistīta ar čūsku – ar simbolu, kas ir sastopams jebkurā senajā kultūrā. Vairums pasaules kultūru redz čūskas kā noslēpumainus, bailes izraisošus, viltīgus, aukstasinīgus, maldinošus, nepatiesus, hipnotizējošus un indīgus radījumus. Visas šīs īpašības atrod izpausmi arī Ashleshas darbībā. No pozitīvās puses, čūskas uzskata par pus-dievišķiem radījumiem, kam ir saikne ar citām pasaulēm. Tām piedēvē milzīgu un pirmatnēju intuīciju, uztveri, vērīgumu, gudrību, aprēķinu, koncentrācijas spēju un seksualitāti.

Kad Ashlesha funkcionē savā augstākajā izpausmes formā, tā spēj parādīt visas šīs īpašības. Tomēr mūsu laikos, kad pasaulē rod izpausmi pārsvarā lietu negatīvās, zemākās šķautnes, arī Ashleshas raksturā vairāk dominē nepatīkamā daļa.

Zinātnieki ir fiksējuši cilvēka smadzeņu senāko daļu, ko sauc par „R kompleksu“ (reptiļu kompleksu). Tā ir tieši tā pati smadzeņu daļa, kas ir atbildīga par iepriekšējā rindkopā minētajām negatīvajām un instinktīvajām izpausmēm Ashleshas dabā. Caur „R kompleksu“ var atrast visai uzskatāmu saistību starp reptiļu, čūsku un cilvēku īpašībām.

Ir interesanti atzīmēt, ka ģenētiskā koda pamatvienībai DNA ir spirālveida forma, līdzīga kā saritinājusies čūska. Arī Ashleshai ir daudz kopīga ar ģenētisko mantojumu, iepriekšējo dzīvju karmu un pašreizējā dzīvē iespējamo izmaiņu vērienu.

Dievība:

Uzskata, ka Ashleshu pārvalda visa debess radījumu – čūsku valstība kopumā. Vēdiskajā mitoloģijā Nagas – puscilvēki/pusčūskas un citi čūskvaida radījumi ir pārpilnībā visās 14 lokās (eksistences sfērās). Dažās leģendās šie radījumi mīt gan uz zemes, gan ezeros, upēs un okeānos. Noslēpumainība ir viens no Ashleshas atribūtiem un nav brīnums, ka visi šie radījumi ir ietīti mistikā . Leģendas rāda, ka čūskveida būtnes un tām līdzīgi spēki ir nepieciešama sastāvdaļa Visuma spēku darbībā. Pat Vishnu inkarnācijām vienmēr līdzās ir čūskveida sargs Shesha. Kad Vishnu piedzima kā Rama, Shesha piedzima kā Lakshmana, kam ascendents bija Ashlesha nakšatrā. Vēdiskā leģenda „Ramayana“ atspoguļo daudzas no Ashleshas īpašībām.

Ir zināms, ka čūskveida būtņu negatīvie tipi ir jāapklusina un jāpārspēj, gluži tāpat kā ar zināšanu, vieduma un saprašanas palīdzību ir jāapklusina cilvēka dabas zemākie aspekti. To ilustrē Krishna, kas uzveic čūskveida radījumu vārdā Kaiya vēdiskajā leģendā „Mahabharata“ vai Herkuless, kas uzveic Delfu čūsku grieķu leģendā. Otra nakšatra, kas ir saistīta ar čūskas enerģiju, ir Uttarabhadrapada. Parasti tieši šajā nakšatrā redzami smalkākie šīs enerģijas aspekti, kamēr Ashleshā izpaužas pārsvarā pirmatnējie un instinktīvie aspekti.

Patala Loka – tā ir sfēra, ko pārvalda čūskveida radījumi un tā atrodas mazliet zem mūsu eksistences sfēras. To uzskata par vienkāršu, mutuļojošu un baudkāru izpriecu sfēru, kas domāta aizrautībai un apmierinājuma gūšanai. Līdzīgi arī Ashlesha bieži atspoguļo neremdināmas alkas pēc apmierinājuma gūšanas savā zemes dzīves laikā.

Raksturs un darbība:

Daži angļu valodas vārdi, kuros ir Ashleshas skaņas Da,Di, Do – demon, diabolical, darkness, debauchery, devouring, danger, deceit, deception, dastardly, dagger, decadence, degenerate, delinquent, destitute, defile, destruction, depression, damned, death, delusion, desperation, despotic, doom, devious, doctor – rāda kopsavilkumu Ashleshas dabai un darbībai.

Pēc šo jēdzienu būtības izpratnes neko vairāk arī nevajadzētu paskaidrot. Tie, protams, nerāda nakšatru labākajā gaismā. Ir fakts, ka Ashleshai ir ļoti grūti mūsdienu materiālajā pasaulē funkcionēt savā augstākajā izpausmes līmenī.

Iespējams, ka Ashlesha ir vissarežģītāka nakšatra, jo ir grūti tai piemītošās enerģijas vadīt un izmantot atbilstoši un pareizi. Pat senatnē bija visai maz jauku vārdu, ko teikt par Ashleshu. Tomēr tai ir sava okultā un ezotēriskā nozīme, par kuru tiks runāts nākamajās nodaļās.

Indivīdiem ar Ashlesha nakšatru ascendentā ir mazliet kantainas sejas, taisnas, paralēlas, šauras lūpas, nelielas, apaļas acis, dabiski piesardzīga izturēšanās maniere un bāla sejas krāsa. Lai gan seja var būt ne pārāk pievilcīga, indivīdiem ir seksuāli pievilcīgi ķermeņi. Viņu kustības ir plūstošas, kā čūskām. Viņi labi apzinās, kā viņi kustas un ka viņu kustības var radīt seksuālu interesi citos.

Viņi ir lietpratēji, lai izveidotu sociāli pieņamamas, laipnas un draudzīgas „fasādes“. Viņi lieto laipnību, lai glaimotu citiem. Viņu labā humora izjūt parasti neturpinās ilgi. Ja reiz mērķis ir sasniegts, viņi nekavējoties kļūst vēsi un pat cietsirdīgi.Viņi izmanto intrigas un shēmas, kad runa iet par pakāpšanos augstāk pa sociālajām kāpnēm. Ievērojot, ka viņi parasti darbojas diezgan virspusējā līmenī, Ashleshas hameleonam līdzīgā daba un maldināšanas spēles ir viegli redzamas ikvienam, kam uztveres spējas ir virs vidējā līmeņa. Ashleshas elements indivīdā vislabāk jūtams caur konstanto aizdomīgumu un neuzticēšanos personības fonā. Piesardzīgums un zināms bažīgums viņiem nepielūdzami seko.

No otras puses – indivīdu aizdomīguma pilnā daba padara viņus par labiem novērotājiem. Novērošanas spējas ir labā kombinācijā ar dabisko intuīciju. Taču Ashleshas intuīcija un psiholoģija vislabāk darbojas situācijās, kur ir klātesoša kāda bīstamība vai draudi. Indivīdi ātri sajūt briesmas un ātri reaģē. Negatīvajā aspektā šī īpašība var kļūt par paranoju, pat par slimību. Piemēram – paranoidā šizofrēnija ir slimība, kuras saknes meklējamas tieši Ashleshas enerģijās. Lai arī Ashleshas indivīdi spēj būt palīgi citiem psiholoģiskās atklāsmēs, viņiem piemīt tendence lietot savas uztveres spējas vairāk apkārtējo izmantošanai.

Tā ir Ashleshas enerģijas dominance, kas liek sabiedrībai dzīvot baiļu un aizdomīguma atmosfērā, aizslēgt durvis un neuzticēties kaimiņiem. Pateicoties mūžīgajai neuzticēšanās sajūtai, Ashleshas indivīdi paliek noslēpumā attiecībā pret savām patiesajām domām un sajūtām.

Viņi neveido ciešas, intīmas saites pat ar saviem ģimenes locekļiem un tuvāko draugu loku. Tomēr viņi ir ļoti sargājoši pret tuviniekiem un atvaira aizdomīgus, uzmācīgus cilvēkus sev raksturīgajā nežēlīgajā manierē. Attiecībā uz finansu lietām viņi ir visskopākie un sīkstulīgākie. Šāda izturēšanaās beigu beigās neatmaksājas, un viņi piedzīvo zaudējumus vienā vai otrā veidā. Ashleshas klātbūtne indivīdā darbojas divējādi: viņš var maldināt citus un var tikt maldināts no apkārtējo puses. Nereti Ashleshas indivīdi jūtas kā upuri, īpaši, ja Ashleshas nakšatrā izvietota Saule vai Jupiters.

Ashleshas indivīdiem ir liela interese par ēdienu un viņi spēj būt visai lieli rīmas. Viņiem patīk ēdiens, kas nepavisam nav satvisks. Ashelshas jūtas kā mājās hoteļos, bāros, restorānos un tml. vietās. Viņi nespēj sadzīvot ar izsalkuma sajūtu. Viņi ir lielākie „uzkrājēji“ visā zodiakā, tiem nepatīk neko aizmest prom. Tas var novest līdz ekstrēmām lietām. Ashleshai ir jāmācās uztvert materiālo pasauli tās īstajā perspektīvā.

Ashleshai ir dabiskas attiecības ir visa veida indēm.Viņai nav problēmu lietot drogas, medikamentus, antibiotikas. Viņai patīk biznesa aktivitātes, kas robežojas ar krāpniecību – viņa parasti nestrādā ar godīgām, tiešām un taisnīgām metodēm un tai ir nepieciešams, lai būtu klātesoša kāda nebūt maldināšana vai aplinkus gājieni. Viņai patīk mentālās spēles un stratēģijas. Viņa var gūt baudu no apkārtējo muļķošanas.

Visu šo īpašību kopums liek domāt par kaķiem un čūskām raksturīgām iezīmēm – tieši tas veido Ashleshas personību. Aprēķins, piesardzība, aukstasinība, viltība, zaglīgums – tās ir parastas lietas attiecībā uz šiem dzīvniekiem. Vienīgais, kā Ashleshas indivīdi var lietot vairumā negatīvās tendences kādā pozitīvā veidā, ir saskaņot savu darbību ar Visuma enerģijām. Atslēga visam ir atbrīvošanās no iedzimtās savtības un egoisma. Tādā veidā aizdomīgums var kļūt par apdomību, savukārt viltība – par viedumu. Ashlesha ir pirmais solis ceļā uz garīgu atmošanos.

Tas, kas dabā ir tumšs un apslēpts, ir atrodams Ashleshā. Indivīdam ir jāsastopas ar psiholoģijas tumšajiem dēmoniem, lai attīrītos un iegūtu personības mirdzumu. Ashleshas dabiskā tendence darboties zem redzamās zonas var tikt lietota, lai saprastu dabas apslēpto elementu funkcionēšanu.

Universālo lietu kārtībā Ashlesha ir saistīta ar „visasleshana shakti“ – spēju pielietot indi. Simbolika ietver čūsku, kas tuvojas, augstākajā izpausmes līmenī un trīcēšanu (baiļošanos) zemākajā izpausmes līmenī. Tas saista Ashleshu ar visa veida asām, niknām darbībām un izgaismo dabiski bīstamo potenciālu. 

Izpausmes veids:

Ashleshu uzskata par aktīvu nakšatru. Virspusēji skatoties, tā šķiet pasīva, bet tas ir tikai tādēļ, ka vairums darbību ir apslēptas. Pat tad, kad indivīds ir fiziski neaktīvs, tas mentālajā plānā „auž“ veselus tīklus. Ashleshas indivīdi ir „apakšzemes“ darboņi visos iespējamos veidos. Mūsu laikos, kad elites darbība notiek apslēptā veidā, prom no publikas acīm, arī varas gaiteņos dominē Ashleshas enerģijas.

Varna (kasta):

Ashlesha ir Mleccha jeb ārpuskastu nakšatra. Savā zemākajā izpausmes līmenī Ashlesha ir kā drauds sabiedrībai visos iespējamos veidos – kā apspiedēji, bandīti, krāpnieki, ekspluatatori un tml. Savukārt augstākajā izpausmes līmenī tā ir saistīta ar jogu, kur indivīds atsakās no pasaulīgās dzīves savas apgaismības meklējumos.

Abos izpausmes līmeņos Ashlesha, šķiet, neiederas civilizētās sabiedrības struktūrā.

Dzimte:

Ashlesha ir sievišķā nakšatra. Tā kā senie vēdu autori nav devuši tam nekādu skaidrojumu, tad varam secināt, ka intuitīvā, uztverošā, maldinošā Ashleshas daba ir vairāk saistīta ar dabas sievišķo pusi, nevis ar vīrišķo. Ir vērojams, ka pat Ashleshas indivīdi – vīrieši ar spēcīgu nakšatras ietekmi horoskopos zināmā mērā izpaužas kādos sievišķīgos veidos. 

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija:

Ar Ashleshu ir saistītas locītavas – elkoņi, pirkstu locītavas, ceļgali, arī pirkstu nagi un ausis.

Tā primāri ir Kapha (ūdens) nakšatra, pateicoties saistībai ar Vēža zodiaka zīmi. Lielākā daļa čūskveida būtņu tiek rādītas kā mazliet slinkas un saistītas ar stagnāciju un ļaušanos baudām.

Virzieni:

Ashlesha ir saistīta ar loku no ziemeļrietumiem līdz ziemeļiem. Kā jau čūskām raksturīgs, nakšatra ir stipra arī dienvidrietumos.

Padas (nakšatras ceturkšņi):

Pirmā pada jeb nakšatras ceturksnis 16˚40“ – 20˚00“ Cancer atbilst Sagittarius Navamsha, ko pārvalda Jupiters. Šis ceturksnis liek indivīdam nonākt visgrūtāko darbu ielenkumā. Tam ir daudz saistības ar naidīgumu, slimībām un citām horoskopa 6. māju raksturojošām lietām.

Otrā pada jeb nakšatras ceturksnis 20˚00“ – 23˚ 20“ Cancer atbilst Capricorn Navamsha, ko pārvalda Saturns. Indivīdi ir iesaistīti darījumos. Šis ir ļoti ambiciozs ceturksnis, kas ir disponēts izlietot visas Ashleshai piemītošās negatīvās tendences – arī maldināšanu un krāpšanos, lai panāktu vēlamo. Nespēja „atlaist vaļā“ savus ieguvumus arī ir visai unikāla šī ceturkšņa īpašība. Tā ir Ganda Mula pada un līdz ar to nelabvēlīga finansēm.

Trešā pada jeb nakšatras ceturksnis 23˚ 20“ – 26˚ 40“ Cancer atbilst Aquarius Navamsha, ko pārvalda Saturns. Atslēgas vārds ir noslēpumainība, īpaši saistībā ar nakšatras okulto izpausmi, kura tiks apspriesta turpmāk – ezotēriskajā sadaļā. Te indivīdiem ir tendence doties neparastos ceļos un izmanot jaunus piegājienus intrigām un plānošanai. Šajā ceturksnī izvietotās planētas nelabvēlīgi ietekmē indivīda māti.

Ceturtā pada jeb nakšatras ceturksnis 26˚ 40“ – 30˚ 00“ Cancer atbilst Pisces Navamsa, ko pārvalda Jupiters. Šis ceturksnis ir saistīts ar visa veida ilūzijām. Morālā cīņa ir savā kulminācijā. Tā ir vieta, kur „Ashleshas čūska“ tiek uzvarēta un cilvēki ar ceturtās padas stipru ietekmi drīzāk paši tiek apmānīti, nevis spēj maldināt citus.Indivīdi parasti uztur neizdibināmu ārējo izskatu un reti kad parāda savu īsto dabu. Te izvietotās planētas ir nelabvēlīgas indivīda tēvam.

Profesijas:

Visas profesijas, kam ir saistība ar indēm; naftas un ķīmijas industrijas speciālisti; cigarešu ražotāji; legāli un nelegāli medikamentu un narkotiku izplatītāji un uzņēmēji; politiķi; psihologi ; „aizkadra“ manipulatori; krāpnieki; pornogrāfijas industrijas darboņi; prostitūtas; čūsku dīdītāji; visas profesijas, kas saistītas ar reptiļiem; spiegi; ķirurgi un allopātiskie ārsti; kaķu un čūsku īpašnieki un audzētāji; malumednieki; slepenie aģenti; juristi; aizdevēji pret ķīlu (lombardos); fiziskās jogas skolotāji; tantriķi – iesācēji; hipnozes speciālisti; psihiatri; mediji; čanelinga speciālisti; kulta līderi un viltus guru; beisbola spēlētāji.

Vietas:

Visas vietas, kur dzīvo čūskas un reptiļi; slepenie dienesti; slimnīcas; juridiskās firmas; ražotnes, kas saistītas ar indīgajiem ķīmiskajiem procesiem; medikamentu/drogu veikali; lombardi; vietas, kur plaukst nelegālā prostitūcija un narkotiku tirdzniecība; nepatiesu&viltotu reliģisku institūciju un kultu vietas; vietas, kas saistītas ar iepriekšminētājām profesijām.

Guna (essence) and Tattwa (elements) :

Uzskata, ka Ashlesha ir satviska (līdzsvarota) nakšatra. Tas var apmulsināt lasītāju, tomēr senatnes viedie acīmredzot domāja tā: Ashlesha ir saistīta ar Kundalini shakti, kura ietver visas mūsu dzīves kodu un iepriekšējo dzīvju pieredzes. Kundalini shakti – tā ir kā mūsu sākotne un mūsu individuālais „nospiedums“ un tādējādi tā nevar būt citāda kā tikai satviska. Ashlesha pieder ūdens elementam. Tas neprasa īpašus paskaidrojumus, ja reiz tā dominējoši ir Kapha nakšatra.

Gana (tips):

Ashlesha ir dēmoniska (rakshasa) nakšatra. Tas nav pārsteigums, jo Hydra, Ashleshu reprezentējošais zvaigznājs, tiek uzskatīts par visbīstamāko dēmonisko radību mājvietu debesīs. Kā zinām, arī Ashlesha var būt visai cietsirdīga un grēcīga nakšatra, un tā reti kad finkcionē kādā nesavtīgā formā.

Orientācija un dispozīcija:

Ashlesha ir lejup vērsta nakšatra. Visiem zināms, ka čūskas nedzīvo zemes virspusē. Ashlesha ir ieinteresēta visās „pazemes“ lietās – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Planētas, kas atrodas Ashleshas nakšatrā, ir savā ziņā „apvaldītas“ vai nebrīvas un apspiestas, un tās darbojas tādā kā aizkulišu veidā. Ashlesha ir smaga, asa un draudoša nakšatra. Ievērojot visu tās negatīvo potenciālu, tas nešķiet pārsteidzoši.

Lunārais mēnesis un diena:

Ashlesha ir saistīta ar lunārā mēneša Magha pirmo pusi, ar laiku, kas atbilst janvāra mēnesim solārajā kalendārā. Ashlesha ir saistīta arī ar devīto tithi (dienu) katrā Mēness augošajā un dilstošajā ciklā.

Labvēlīgās aktivitātes:

Visas aktivitātes, kas prasa skarbas darbības, piemēram – darbības ar indēm; tiesvedības; plāni un intrigas, lai tiktu galā ar ienaidniekiem; arī seksuālas darbības; īstermiņa darbības ar nelielu risku; kundalini joga.

Nelabvēlīgās aktivitātes:

Kopumā šajā nakšatrā ir nelabvēlīgi visa veida sākumi; īpaši nelabvēlīga tā ir biznesam un ierasti t.s.“labvēlīgajām“ darbībām; aizņēmumiem un aizdevumiem; tas ir labs laiks, lai atrastos un darbotos „piezemētā“ situācijā.

Planēta – pārvaldnieks:

Mēness un Merkurijs ir divas planētas, kas ir saistītas ar Ashleshu. Merkurijs ir galvenais planetārais pārvaldnieks. Ashleshā izgaismojas pārsavarā Merkurija negatīvās tendences – izvairīgums, blēdīgums, aplinkus ceļu iešana. Ashlesha gan lieto arī Merkurija degsmi, uztverīgumu un izpratni, kā arī kalkulēšanas spējas (biežāk jau savu savtīgo interešu piepildīšanai). Tas ir tieši tas, kas notiek mūsdienās. Īstais Merkurija darbs tomēr Ashleshā ir kontrolēt prātu, ko reprezentē Mēness.

Ashlesha ir vieta, kur intelekts attīstās līdz spējai kontrolēt plašās prāta instinktivās un zemapziņas darbības. Mūsdienu pasaulē Merkurija spējas vadīt Mēnesi tiek lietotas, lai maldinātu un krāptu ļaužu masas (Mēness) caur masu medijiem (Merkurijs). Šāda Merkurija enerģijas negatīva lietošana padara Ashleshu par vienu no bīstamākajām nakšatrām Kali Yugas laikmetā. Tas īpaši redzams caur faktu, ka Merkurijs reprezentē vienu no dabas saglabājošiem spēkiem, un līdz ar Merkurija negatīvo darbību gan sabiedrība/civilizācija, gan daba ir zaudējuši līdzsvaru. Ashlesha ir kā kaujaslauks, kur cīnās intelekts ar emocijām, apziņa ar zemapziņu, pirmatnējība ar saprātīgumu. Nakšatras neapvaldītās enerģijas nereti virza indivīdu uz pagrimumu un nepareizā ceļa izvēli.

Mēness/Merkurija savienojumi horoskopā var dot Ashleshai līdzīgas enerģijas. Ketu Ashleshā var dot labus rezultātus tad, ja to aspektē Jupiters. Neviena cita planēta Ashleshā nav labvēlīga, ja nu vienīgais – labi izvietots Merkurijs var radīt vērīgu, gudru un manipulatīvu biznesmeni.

Skaņas un burti:

Pirmais nakšatras ceturksnis atbilst skaņai „Dee“ kā vārdā Deena.

Otrais nakšatras ceturksnis atbilst skaņai „Doo“ kā vārdā Dupont vai Dude.

Trešais nakšatras ceturksnis atbilst skaņai „Day“ kā vārdā David.

Ceturtais nakšatras ceturksnis atbilst skaņai „Don“ kā vārdā Dorothy vai Doctor.

Sanskrita alfabētā Ashlesha ir saistīta ar skaņām „Kha“ un „Gha“, attiecīgās mantras līdz ar to ir „Om Kham“ un „Om Gam“.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             9-Ašleša             

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
9 Ašleša 18 Džještha 27 Revati Džanma Bīstami ķermenim Slikti Budha Rīsi, dārzeņi
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Sampat Bagātība, veiksme Labi Ketu  
11 P.Phalguni – visa Nakš. 20 P.Ašadha – pirmās 8 st. 2 Bharani – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Šukra palmu cukurs
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Kšema Labklājība Labi Sūrja  
13 Hasta – visa Nakš. 22 Šravana – pēdējās 8 st. 4 Rohini – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Čandra sāls
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Mangal  
15 Svati – visa Nakš. 24 Šatabiša – vidējās 8 st. 6 Ardra – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Rahu Sezams, zelts
16 Višaka 25 P.Bhadra 7 Punarvasu Mitra Draugs, labvēlis Labākā Guru  
17 Anuradha 26 U.Bhadra 8 Pušja Parama mitra Vislabākais draugs Labi Šani  

Seksuālais tips un saderība:

Ashleshai atbilstošais dzīvnieks ir kaķis. Kaķis ir visai seksuāls radījums. Var pamanīt, ka nakšatras atslēgas vārdi – apvīšanās, pieķeršanās, apkampšanās, apķeršanās, saritināšanās – diezgan daudz attiecas uz seksuālām aktivitātēm. Mūsdienās nakšatras enerģijas lielā mērā ir atbildīgas arī par lielāko daļu seksuālās ekspluatācijas. Ashlesha vislabāk sader ar Punarvasu nakšatru

Ezotēriskais skaidrojums:

Mēs jau pieminējām saistību starp Ashleshu un Hydru – visai draudošo zvaigžņu „čūsku“ nakts debesīs. Grieķu leģendās Hydra ir čūska ar daudzām galvām, ko beigu beigās pieveic Herkuless. Ir interesanti pieminēt, ka t.s.“karaliskā“ Magha nakšatra atrodas tieši blakus Hydra zvaigznājam. Senās leģendas mēģina skaidrot, ka autoritāte un karaļa kronis, ko reprezentē Magha, var tikt iegūts tikai pēc tam, kad mūsu nevēlamās īpašības, ko reprezentē čūska, ir pakļautas un pieveiktas.

Mūsu zemākai dabai ir jātiek pāri, lai mēs varētu noskaņoties uz augstākām „stīgām“. Ashlesha tādējādi ir izšķirošais punkts kaujā starp ļauno un labo. Tā ir pēdējā nakšatra pirmajā nakšatru grupā. Nākamā grupa sākas ar Maghu.

Ashlesha ir saistīta ar kundalini shakti. Tā ir attēlota kā savijusies čūska – astrālās/kauzālās enerģijas spirāles, kas saritinājušās „guļ“ Muladhara čakrā mugurkaula pašā pamatnē. Ashleshas funkcija ir pamodināt un ierosināt kundalini shakti. Lielākā daļa Ashleshas darbību veidojas instinktīvajā, pirmatnējā Muladhara čakras izpausmes sfērā.

Kundalini shakti ierosināšana ir pirmais solis ceļā uz apgaismību. Tas vēlreiz uzsver, ka Ashlesha ir vieta, kur ir svarīga indivīda apzināta izvēle. Šī izvēle, protams, ir saistīta ar atteikšanos no mūsu raupjās materiālistu dabas, lai varētu uzsākt ceļojumu pie gudrības, sapratnes un gaismas. Kundalini „ceļojums“ sākas Ashleshā un sasniedz kulmināciju Uttarabhadrapadā.

Gotra (dievišķā izcelsme):

Šī nakšatra ir saistīta ar Sage Vashishta, vienu no septiņiem rishi, kas pārrauga notikumus mūsu galaktikā. Viņa vārdu tulko kā „bagātības īpašnieks“. Saskaņā ar vēdiskajiem tekstiem, čūskveida dievības sargā bagātības. Savukārt vēdiskajā mitoloģijā debesu dievības – čūskas parasti ir pasakaini bagātas. Šķiet piemēroti, ka rishi, kurš ir pārticības simbols, ir arī Ashleshas pārraugs.

Korekcija (dziedināšana):

Lai noskaņotu labvēlīgi nakšatrai piemītošās enerģijas, ir lietderīgi izrādīt cieņu un godbijību pret čūskām vai veikt kādus rituālus, kas saistīti ar čūskām, piemēram Sarpa Homa. Indijā pat ir īpaša diena šīm dabībām, ko sauc par Naga Panchami, kad tiek godinātas čūskveida dievības un čūskas tiek barotas ar pienu. Ar kundalini jogas vai raja jogas praksēm arī var pārvarēt nakšatrai piemītošās negatīvās tendences.

Laikā, kad Mēness šķērso Ashlesha nakšatru un ir attiecīgais lunārais mēnesis, ir ieteicams 108 reizes atkārtot nakšatras saknes mantras „Om Kham“ vai „Om Gam“, kas ienes gaismu indivīda dzīvē. Tādā pašā veidā var veicināt nakšatrai piemītošo pozitīvo enerģiju.

Ashleshas indivīdiem parasti patīk tumšie toņi. Nereti viņi valkā sarkanas vai melnas krāsas apģērbu. Ir ieteicams valkāt vairāk līdzsvarotus krāsu toņus, izmantot daudzkrāsainību.

Tomēr jāizvairās no spilgtām, kliedzošām krāsām.

Piemērs:

Indira Gandhi, pirmā sieviete –premjerministre Indijā, bija dzimusi ar Ashleshu ascendentā. Viņas galēji manipulatīvā, maldinošā un par krāpnieciskā daba tagad ir kļuvusi vispārzināma, īpaši Indijā. Viņas dzīve un darbība pilnībā atspoguļoja mūsu laiku izpausmi Ashleshas enerģijām. Viņas dzīvē bija viss – alkatība, viltība, krāpšana, traģēdija, nodevība, viltus guru un viltus propoganda.

Mahatma Gandhi bija dzimis ar Mēnesi Ashleshas nakšatrā. Lai gan viņš bija visai maldinošs cilvēks un viņa motīvi ne vienmēr bija nesavtīgi, tomēr Mēness izvietojums šajā nakšatrā deva viņam spējas muļķot publiku līdz pat iecelšanai svētu cilvēku kārtā.

Papildinājumi:

Saskaņā ar Varahamihiru, indivīdi ar Mēnesi Ashleshas nakšatrā ir nepatiesi, grēcīgi, nepateicīgi, izveicīgi, viltīgi un ēdelīgi, ņemot par labu visu, kas gadās ceļā.

Book of Nakshatras, Prash Trivedi

Tulkoja vēdiskā astroloģe Ingūna Birzniece

Translate »