A • B-C • D • E-F • G-H • I-J • K-L • M • N • O-P • R-S • T-U • V-Z • Raši un navamšu, Nakšatru un padu Čakra

B

Bala – spēks. Pastāv dažādas sistēmas, kas ataino grahu spēku, piemēram, Šadbala.

Balava – viena no 7 čara (kustīgajām) karanām. To pārvalda graha – Ch.

Bava – viena no 7 čara (kustīgajām) karanām. To pārvalda graha – Sy.

Bharani – otrā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Jama jeb Dharmaradž (nāves kontrolieris), Jama nosaka dvēseles ceļus pēc ķermeņa atstāšanas, tāpēc viņam labi jāpārzina karma un dharma. Jama novērtē cilvēka rīcību, lai piešķirtu jaunu dzīvi. Bharani tāpēc satur sevī pilnīgu sapratni par dzīvi, dzimšanu un nāvi. Izvērtēšana starp labo un slikto, pareizo un nepareizo, dievišķo un dēmonisko. Bharani tāpēc saistīta ar ekstrēmu, tā skaitās visekstremālākā nakšatra. Saistīta ar okulto potenciālu. Bharani simbols – vagīna, sievietes dzimumorgāns, dabas auglības simbols. Mātes miesās bērnu nēsā 9 mēneši, tad dzemdē. Bharani ļauj lietām nobriest smalkā plānā, un tad pēkšņi izpausties fiziskā pasaulē. Tāpēc Bharani ir neprognozējama. Aktivitāte – līdzsvarotā. Bharani ietver sevī un līdzsvaro ekstrēmās galējības kā dzimšana un nāve. Šakti – atdalīšana, virzīšanās uz nākamo pasauli. Noņemt netīrību. Daba – cietsirdīgā. Dzimšana un nāve dvēselei ir grūts un cietsirdīgs pārbaudījums. Tās pārvaldošā graha – Sk.

Bhadrapada – Sestais lunārais mēnesis.

Bhava – Bhava nozīmē horoskopa māja. Kopsummā džjotišā ir 12 bhavas (skaitot no 1.bhavas (Lagnas) līdz 12.bhavai). Pastāv dažādas bhavu skaitīšanas sistēmas – no Lagnas, no Ch, no citām grahām, vai no džanma nakšatras. Atskaiti sāk no attiecīgā punkta (Lagnas, grahas, nakšatras), ieskaitot arī pašu atskaites punktu, piemēram, 3.māja no Mešas (Auna) iekrīt Mithunā (Dvīņi), jo 1.māja ir pats Meša, 2.māja ir Vrišabha un 3.māja ir Mithuna. (3) bhavu iedalījums – kendras utt. Muhurtā parasti atskaite tiek veikta no Lagnas un džanma nakšatras.

Bhuta – elements. Visums veidots no pieciem elementiem – akašas jeb telpas, vaju jeb gaisa, agni jeb uguns, apasa jeb ūdens un prithvi jeb zemes. Tie ir smalkie elementi, no kuriem fiziskajā pasaulē izveidojas mums zināmie zeme, ūdens, uguns un gaiss. Bhuta ir smalkā matrice, kurai pašai par sevi nav fiziskās formas, tā ir enerģētiskā svārstība, no kuras veidojas fiziskās pasaules matērija.

Binaštaka varga – sk.Aštakavarga.

Brahma – Divdesmit piektā no 27 jogām (Čandra jogām). Tās pārvaldnieks – Ma. Pilnībā labvēlīga.

Brahma muhurta – Ļoti labvēlīgs laiks meditācijām un citām garīgajām praksēm, tas parasti ir neilgi pirms saules lēkta.

Brigu šataka – viena no 21 klasiskajām muhurtas došām. Šukra muhurtas horoskopa 6.bhavā no Lagnas. Jo īpaši jāuzmanās no šīs došas tajos gadījumos, kad Šukra spēlē būtisku lomu novērtējot muhurtu, piemēram, laulību gadījumā (jo Šukra ir mīlestības, laulības un arī ģimenes laimes karaka jeb apzīmētājs). Brigu šataka doša attiecas arī uz tiem gadījumiem, kad Šukra ir labvēlīgajā uča vai svakšetra stāvoklī.

Brihaspati – sk.Guru

Budha – viena no deviņām grahām, kuras fiziskais ķermenis ir planēta Merkurs. Budha pārvalda Mithuna un Kanja zvaigznājus. Muhurtā Budha uzskatāms par trešo spēcīgāko labvēli (aiz Guru un Šukras). Labvēlīgākais stāvoklis muhurtā Budham ir kendras un trikonas. Budha apzīmē mācīšanos, valodu, runasveidu, saziņu, tirdzniecību.

Budhavar – trešdiena. Šo dienu pārvalda graha – Bu.

C

Čaitra – Pirmais lunārais mēnesis.

Čaitra šukla pratipada – Vēdiskā jaunā gada sākums jeb pirmā lunārā diena. Tā vienmēr ir lunārajā mēnesī Čaitra, pirmajā augoša mēness dienā (pratipada tithi).

Čala nakšatra – sk. Nakšatru daba.

Čandra – svarīgākā graha muhurtā. Muhurtas viens no pamatlikumiem, ka Čandram jābūt labvēlīgam un labi izvietotam. Čandram nav labvēlīgi atrasties dušthanās no Lagnas, kā arī 8.un 12.bhavā no Džanma Čandras. Īpaši labvēlīgi ir atrasties kendrās, kā arī 3 un 11.bhavā no Džanma Čandras. Tomēr, attiecībā uz Čandras atrašanās labvēlīgumu ir daudz dažādu izņēmumu, tāpēc viennozīmīgi paļauties tikai uz šeit minētajām pozīcijām nedrīkst. Ļoti svarīgi, lai Čandra veidotu pozitīvu tarabalu un tai būtu spēcīga aštakavarga. Čandras fiziskais ķermenis ir Mēness.

Čandra Bala – Čandras spēks. Tā kā Ch ir muhurtas svarīgākā graha, tad tai vienmēr ir jābūt spēcīgai (labvēlīgai). Vāja Ch nav ieteicama muhurtas izvēlei.

Čandravar – pirmdiena. Šo dienu pārvalda graha – Ch.

Čara nakšatra – sk. Nakšatru daba.

Čara raši – dinamiskie zvaigznāji. Grahas šajos zvaigznājos iegūst lielāku dinamiskumu, aktivitāti. Čara raši ir katrs ceturtais zvaigznājs skaitot no Mešas: Meša, Karka, Tula un Makara.

Čaturdaši – 14.tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘rikta’ grupai, tās pārvaldošā graha – Sa.

Čaturthi – 4.tithi jeb lunārā diena. Pieder ‘rikta’ grupai, tās pārvaldošā graha – Sa.

Čatušpada – viena no 4 šthira (fiksētajām) karanām.

Čitra – četrpadsmitā no 27 nakšatrām (zvaigžņu kopām). Tās deva – Višvakarma – debesu arhitekts jeb radīšanas strādnieks, Majas (ilūzijas) adepts, viņš rada un maina iluzoro pasauli, viņš ir īsts radīšanas meistars. Čitra tāpēc arī ir prasmīga mākslās, arodos, dizainā, arhitektūrā, skaistuma lietās un proporcijās. Čitra ir arī ilūziju meistars. Višvakarma gan draugos ar visiem, bet ne ar vienu neiet aliancē. Tāpat arī Čitrai ir nenosakāma kategorija – ne laba, ne slikta, ne svēta, ne dēmoniska. Višvakarma rada, bet neatbild par tālākām sekām, ko dod viņa radītās mantas. Viņš uzbūvēja arī Pandavu pili, kas noveda pie kara starp Pandaviem un Kauraviem. Čitras simbols – 1) liels, spožs dārgakmens. Čitras dārgakmens ir veidojies miljoniem gadu, un tagad ir noslīpēts līdz perfektumam. Čitra nosaka kādai jāizskatās lietai galu galā – gan vismazākajam sīkumam, gan galaktikām. 2) pērle. Pērle rodas no austeres. Tāpēc Čitra saistīta ar mistisku esenci, kas balsta radošumu. Čitra var radīt brīnišķīgas lietas it kā no nekā. Čitra ļauj ieraudzīt arī zināšanu un garīgās pērles. Čitras šakti – Goda un nopelnu uzkrāšana. Tas notiek caur grūtu darbu un saskaņā ar visuma likumiem. Tās daba – maiga, tās pārvaldnieks – Ma.

Translate »