7-Punarvasu

Punarvasu 20˚00′ Mithuna (Dvīņi) – 3˚20′ Karka (Vēzis)

Debesīs:

Punarvasu nakšatra, kas ir kā Jupitera enerģijas sakne, sastāv no divām spožām zvaigznēm Dvīņu zvaigznājā. Astronomijā tās pazīst ar nosaukumiem Castor (Alpha-Geminorium) un Pollux (Beta-Geminorium). Abas zvaigznes ir viegli ieraugāmas naksnīgajās debesīs – kreisajā pusē virs Oriona zvaignāja. To vizuālā spožuma koeficienti ir 1.58 un 1.22. Vairumā seno kultūru abas zvaigznes sauca par brāļiem (vai pat mīlniekiem). Tomēr vēdiskajā kultūrā šo zvaigznāju redzēja kā stopu (maku) ar strēlnieka bultām.

Nosaukums:

Punarvasu tiek tulkots kā „atkal bagāts“, „atkal prasmīgs“ vai „redzamā bezgalība“. Dievības, ko sauc par Vasus (tās pārvalda 23. nakšatru Dhanishtu), ietver daudzas vēlamās īpašības – krietnumu, labsirdību, izturību, labklājību. Fakts, ka nakšatras nosaukums Punarvasu tiešā tulkojumā nozīmē „atkal kļūt par Vasu“, atspoguļo nosaukuma būtību. Rodas iespaids par pozitīvu transformāciju no tumsas uz gaismu. Punarvasu esence ir pretmetu dualitāte un saspēle. Pēdējais nosaukums „redzamā bezgalība“ ir dziļāks un vairāk attiecas uz nakšatru pārvaldošo dievību.

Simbols:

Vispārpieņemtais Punarvasu simbols ir „bultu maks pilns ar bultām“. Dažreiz par simbolu tiek pieņemta viena pati bulta, bet jebkurā gadījumā dominējošais simbols ir saistīts ar bultu.

Bulta tradicionāli ir bijusi saistīta ar dažādiem cilvēka dabas aspektiem – vai nu vēlmes“bulta“, vai ambīciju „bulta“, un nedrīkst aizmirst arī laika „bultu“. Visos gadījumos bulta tiek saistīta ar noteikta veida kustību, pūlēm vai mērķi. Punarvasu bultas nav parastas bultas. Tās uzskata par dievišķiem ieročiem (divine astras), ko lietoja senatnē un kuras mistiskā veidā atgriezās pēc mērķa sasniegšanas.

Bultas sevī satur ideju par atjaunotni, reģenerāciju un nebeidzamiem sākumiem.

Punarvasu „bultu maks“ savos pamatos reprezentē indivīdam pieejamos resursus un enerģiju. Cilvēka paša ziņā ir izvēlēties mērķi un laiku šo bultu izlietošanai.Tā ir Punarvasu īpatnība – droši atgriezties no jebkuras uzsāktās misijas. Misija var būt vienkārša veikala apmeklēšana kaimiņu kvartālā un misija var būt uzkāpšana Everestā. Misija var tikt izpildīta tikpat labi mentālajā, kā fiziskajā, emocionālajā, astrālajā vai kauzālajā plānā. Tieši Punarvasu pārziņā ir droši atgriezties sākuma punktā. Nav brīnums, ka Punarvasu viedo vīru acīs ir kļuvusi par simbolu drošībai (bez riska).

Alternatīvais simbols – „māja“ vēlreiz atkārto ideju par drošību.

No iepriekšminētā var secināt, ka Punarvasu ir daudz saistības ar jebkura veida ierosmi, kustību, meklējumiem. Visas īpašības, ko parasti saista ar Strēlnieka zīmi (kuras simbols ir bulta), var tikt pielietotas arī Punarvasu gadījumā. Fakts, ka ceļojums parasti atved atpakaļ sākuma punktā, rada domu par riņķi. Laiks un realitāte ir cikliski, nevis lineāri, kā vairums mūsdienu pasaulē uzskata. Darvina teorija pieņem, ka cilvēku rase atrodas nemitīgā attīstībā, ko rada dabiskās izlases process. Tas ir opozīcijā visu seno civilizāciju uzskatam par to, ka laiks ir ciklisks, un daba atjaunojas caur pastāvīgu atkārtošanos. Atkārtojumiem ir spirālveida raksturs (līdzīgi DNS spirālei, kas satur ģenētisko kodu), nevis riņķveida raksturs. Tomēr aplis tiek lietots arī tēlainībai, lai norādītu uz kustības mūžīgumu. Shatabhisha un Punarvasu ir divas nakšatras, kuras atklāj šo Visuma procesu.

Pārvaldošā dievība:

Punarvasu galvenā pārvaldošā dievība ir Aditi, kas ir 12 solāro dievību Adityas māte. Aditi tulko kā „neaprobežots, bezgalīgs“. Viņa tiek uzskatīta par pārpilnības dievieti. Aditi ir debesu iemītniece, gluži kā māte visām dievišķajām būtnēm Visumā. Zināmā mērā viņa ir saistīta ar telpu kā tādu. Izpaustais Visums, kā zināms, ir telpas un laika radīta manifestācija. Telpai tāpat kā laikam piemīt mūžīguma kvalitāte un jebkurā gadījumā tos abus var uztvert kā bezgalīgus.Līdz ar to Punarvasu tulkojumam „redzamā bezgalība“ rodas zināms pamats un jēga.

Tomēr realitātē telpai un laikam ir ierobežojumi, ko rada dabas atjaunotnes cirkulārais aspekts. Aditi jeb telpa ir priekšnoteikums jebkurai kustībai. Ja nav telpas, nav arī kustības. Līdz ar to pat nevar rasties koncepts par eksistenci. Telpa vienmēr bijusi kā uztverošais, sievišķais princips iepretim laikam, kas ir drīzāk vīrišķais princips. Domājot šādā veidā, Aditi varētu būt sākotne visam, kas eksistē, ja vien nebūtu viņas māsas Diti (ierobežotā telpa). Diti savukārt ir māte Visumā pastāvošajām dēmoniskajām būtnēm.

Diti var uzskatīt pat tumšu telpu, kas, tāpat kā nakts, ietver dabas mistisko, tumšo, dēmonisko pusi. Savukārt Aditi saistāma ar telpu, kura ir pilna gaismas, gluži kā diena, un ir vēstnese dabas labvēlīgajam aspektam. Aditi pārvaldība dod nakšatrai mātišķo, jūtīgo, gādīgo, saprātīgo, piemēroties spējīgo attieksmi. Gluži kā telpa, kas visu spēj ietvert, tāpat arī Punarvasu spēj piemēroties cilvēkiem, situācijām, apstākļiem un enerģijām.

Raksturs un dabība:

Universālajā lietu kārtībā Punarvasu saistās ar „vastuva prapana shakti“ – spēju iegūt vai atgūt mērķus vai objektus.Galvenā ideja ir – triumfējoša atgriešanās un atjaunošanās. Tā bulta, kura sasniedza mērķi iepriekšējā nakšatrā Ardra, tagad atgriežas atpakaļ. Simbols savā augstākajā izpausmē ir vējš, kurš nes mākoņus. Savā zemākajā izpausmē – lietus, kas liek atdzimt augiem. Gluži tāpat kā lietus, Punarvasu nes atjaunotni. Cits veids, kā uz to paskatīties – vējš nes mākoņus uz turieni, kur tiem jānonāk, kad lietus ir beidzies.

Punarvasu rakstura un darbības esenci var ietver divos vārdos – „barošana, audzināšana“ un „harmonija“. Tā kā nakšatra attēlo pirmos gaismas starus pēc vētras, tad tā reprezentē dabas harmonisko stāvokli. Pēc vētras daba ir tās pilnbriedā un putnu dziesmas un zemes smaržas rada gaisā sanēšanu, vibrāciju. Līdzīgi arī Punarvasu reprezentē dzīves labvēlīgos apstākļus, lai varētu rasties uzplaukums dažādās sfērās. Nakšatrai piemītošais miers rada dzīves apmierinājuma sajūtu indivīdos, kuri ir spēcīgā Punarvasu ietekmē. Viņi tic vienkāršai, garīgi orientētai dzīvei un visai daudz nopūlas, lai atbrīvotos no negatīvām enerģijām, jūtām un domām, kas kavē viņu evolūcijas procesu.

Punarvasu nakšatrā mentālais ar emocionālo plānu sadarbojas visfascinējošākajā veidā, jo abiem ir vienāds spēks. Iepriekšējā nakšatrā Ardrā mentālais aspekts ir daudz spēcīgāks, bet emocionālais tikai veidojas. Tas kopums, kas veidojas no mentālā un emocionālā plāna līdzsvara, var tikt nosaukts par saprātīgumu. Punarvasu reprezentē dzīves posmu, kad bērns ir izaudzis no vētrainās nerātnības un iegūst zināmu saprātīgumu, kas ļauj rēķināties ar citu vajadzībām. Tas parasti notiek vecumā starp 9 un 14 gadiem. Bērni šajā vecumā ir spējīgi dzīvot pašreizējā momentā un būt draudzīgi un labvēlīgi. Šāda spēja piemīt arī Punarvasu indivīdiem. Tieši vecums no 9 līdz 14 gadiem ir vispiemērotākais, lai bērnus ieinteresētu garīgajās mācībās un filozofijā, jo viņi ir gatavi to uztvert nopietni. Arī Punarvasu indivīdi ir saistīti ar visa veida garīgajām praksēm, kas veicina pašattīstību un apgaismību. Mentālā un emocionālā plāna saspēle rada ļoti aktīvu, dziļu un iedvesmotu iztēli. Indivīdi ir veiksmīgi tādās mākslās kā rakstniecība un dzeja.

Punarvasu ascendentā rada īsu vai vidēju augumu, mierīgu, rāmu sejas izteiksmi, labvēlīgu izpausmes manieri. Tas atgādina Vishnu inkarnāciju Rama – šī Punarvasu pašizpausme (īpaši tā nakšatras daļa, kas atrodas Cancer zīmē). Tādi vārdi kā kluss, pacietīgs, patiess, sirsnīgs, atturīgs, mērens, draudzīgs, elastīgs, saprotošs, cēls, pretstatus vienojošs veido Punarvasu darbības un rakstura būtību. Punarvasu augstsirdība un devība ir nosacīta un balstās uz proncipa „dod un ņem“. Šī īpašība sniedz drošību mūsdienu satrauktajā laikā.

Punarvasu indivīdiem parasti pietrūkst Ardras spēcīgās mentālās kapacitātes un tiem ir vienkāršāka pieeja dzīvei. Viņiem šad un tad pietrūkst tālredzības, kas ieved tos dažādās komplikācijās. Tomēr viņiem parasti veicas izkļūt no tām neskartiem. Patiesībā vārds „drošība“ ir viens no nakšatras atslēgas vārdiem. Var diezgan viegli izslēgt kādas nopietnas nelaimes saistībā ar Punarvasu ietekmēm. Piemēram, ja ascendenta pārvaldnieks ir izvietots Punarvasu nakšatrā, var izslēgt nopietnas slimības, negadījumus, ķermeņa disfunkcijas u.t.t. Kopumā ņemot, Punarvasu indivīdiem ir visai komfortablas dzīves, kas piepildītas ar neregulāriem piedzīvojumiem un apvērsumiem. Viņi ir pieķērušies savai mājai, tajā pašā laikā ir gatavi ceļojumam, ja nepieciešams. Dažos negatīvos gadījumos Punarvasu indivīdi izvairās no ceļojumiem pavisam. Tas noved pie dzīves apjukuma un ilūziju sagrāves, jo līdz ar to viņi neseko savai dabiskajai tendencei. Punarvasu indivīdiem vienmēr jāsargājas no stagnācijas. Viņu iekšēji vērstā orientācija dažreiz noved pie jaunu fokusu un aktivitātes iztrūkuma, lai varētu sasniegt mērķus. Viņi lieto izteicienus „kāda tam jēga?“, „par ko satraukties?“ un tml, lai savu pasivitāti padarītu filozofiskāku. Savā augstākajā izpausmes līmenī Punarvasu ietekme ļauj sasniegt mērķi neatkarīgi no mērķa sarežģītības vai izaicinājuma. Gluži kā bulta, ko raida labs strēlnieks, Punarvasu sasniedz savu.

Punarvasu dīvainā iezīme ir tā, ka mērķi netiek sasniegti ar pirmo reizi, savukārt otrais mēginājums parasti ir sekmīgs. Tas ir saistīts ar Punarvasu veidojošā zvaigznāja divu zvaigžņu – Castor & Pollux – divējādo, opozicināro dabu. Šīs zvaigznes ir kā dvīņu brāļi, no kuriem viens – Castor – ir nežēlīgs un nerātns, bet otrs – Pollux – ir gudrs un augstsirdīgs. Pirmā tendence dominē darbības pirmajā fāzē, bet otrā tendence – darbības otrajā fāzē.

Castor ir tas, kas rada zaudējumus, bet Pollux atgūst to, kas ir zaudēts. Tādējādi Punarvasu ar savu tiešo tulkojumu „atkal bagāts“ ir saistīta ar visa veida atkārtojumiem. Savā negatīvajā aspektā Punarvasu indivīdiem ir problēmas atmest kā nederīgas vecās lietas, jo viņi domā, ka tās kādudien var atkal noderēt. Vairāk attīstītajām dvēselēm tomēr pietiek sapratnes, kad „atlaist“ lietas, kuras ir zaudējušas lietderību.

Tādu pierastu angļu vārdu saknes kā „punitive“(ar sodu sasitīts), „punctual“(precīzs), „pun“(vārdu rotaļa), „puny“(mazs,vārgs) šķietami ir veidojušās no vārda Punarvasu. Savukārt šo vārdu nozīmes tā vai citādi ir saistītas ar nakšatras darbības veidu.

Izpausmes veids:

Uzskata, ka Punarvasu ir pasīva nakšatra. Telpai jeb izplatījumam pašam par sevi ir visai pasīva būtība. Kamēr vien nav kāds ārējs ierosinājums, Punarvasu filozofija ir vienkārši „būt“,“eksistēt“. Tas prasa zināmu drosmi turēties pie savas dzīves ceļa un tikt galā ar savas dzīves uzdevumu. Punarvasu ir svētīta ar kustīgumu tieši šiem mērķiem. Dažkārt indivīdiem var neizdoties uzsākt „ceļojumu“ dzīves piepildījuma virzienā zināmas vilcināšanās, pārmērīga ideālisma vai vienkārša slinkuma dēļ. Bultai nav problēmu kustēties uz priekšu, ja vien tā ir izšauta no loka. Dažreiz strēlniekam pašam pietrūkst spēka vai apņēmības pietiekami spēcīgi uzvilkt loka stiegru. Tas it tieši tas,kas notika ar Arjunu no vēdiskā eposa Mahabharata pašā episkā kara sākuma posmā. Arjuna atteicās uzvilkt loka stiegru, jo bija pārpilns ar idealizētu līdzjūtību pret saviem radiem.

Varna (kasta):

Punarvasu pieder Vaishya vai tirgotāju kastai. Tas tā ir, pateicoties ciešajai saistībai ar Merkuriju. Tomēr visa Punarvasu augstsirdība un laipnība ir saprātīguma ietverta. Punarvasu strādā saskaņā ar savstarpējas apmaiņas principu, jo mūsdienu pasulē ar augstsirdību ir jābūt uzmanīgam. Cilvēkiem ir tendence gūt no šādiem indivīdiem pārmērīgu labumu.Iespējams, ka šādā lietu kārtībā iemesls ir sekošana tirgotāju mentalitātei, līdz ar to Punarvasu parasti „neapdedzinās“. Tā tiek uzskatīta par vienu no drošākajām nakšatrām.

Dzimte:

Punarvasu ir vīrišķā nakšatra, pateicoties spēcīgajai saiknei ar vīrišķo planētu Jupiteru. Nakšatrai piemīt arī sievišķā būtība Aditi personā, kas darbojas kā „uzraugs“. Tomēr kopumā Punarvasu ir vīrišķa nakšatra – to galu galā ilustrē strēlnieks ar bultu maku un bultām.

Ķermeņa ajūrvēdiskā konstitūcija:

Ar Punarvasu ir saistīti pirksti un deguns. Mūsdienu ģitāras spēles meistars Džimijs Hendrikss, kura ascendenta pārvaldnieks Jupiters bija izvietots Punarvasu nakšatrā, dziedāja – „feeling, sweet feeling, drops from my fingers, my fingers…“

Primāri Punarvasu ir Vata (gaisa) tipa nakšatra. Tas ir pateicoties saistībai ar Vata planētu Merkuriju. Punarvasu reprezentē telpu un Vata ir princips, kas visciešāk saistīts ar telpas un izplatījuma būtību.

Debess puses (virzieni):

Punarvasu primāri ir saistīta ar rietumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem.

Padas (nakšatras ceturkšņi):

1.Pirmā pada jeb nakšatras ceturksnis 20˚00“ -23˚20“ Gemini atbilst Aries Navamsha, ko pārvalda Marss. Šis ceturksnis ir saistīts ar Punarvasu kustīgo, pirmatklājēja un piedzīvojumu meklētāja garu. Fokuss tiek likts uz draudzību, mērķiem un grupas darbu.

2. Otrā pada jeb nakšatras ceturksnis 23˚20“ -26˚40“Gemini atbilst Taurus Navamsha, ko pārvalda Venēra. Šis cetruksnis ir saistīts ar Punarvasu materiālistisko, fiksēto un piezemēto aspektu. Labvēlīgs tūrisma, hoteļu, importa un eksporta industrijai.

3. Trešā pada jeb nakšatras ceturksnis 26˚40“-30˚00“ Gemini atbilst Gemini Navamsha, ko pārvalda Merkurijs. Te ir fokuss uz mentālajām aktivitātēm, iztēli un zinātnēm. Tā kā šī ir Vargottama pada, tad šeit izvietotās planētas dod spēcīgus rezultātus, īpaši mentālajā un intelektuālajā jomā.

4. Ceturtā pada jeb nakšatras ceturksnis 00˚00“- 3˚20“ Cancer atbilst Cancer Navamsha, ko pārvalda Mēness. Šī pada ir viena no spēcīgākajām un labvēlīgākajām visā zodiakā. Šeit izvietotās planētas vienlaikus ir gan Vargottama, gan Pushkara Navamsha vienlaicīgi. Šis nakšatras ceturksnis ir ekspansīvs, sargājošs un audzinošs un tas īpaši izceļ Punarvasu „mātišķīgās“ īpašības. Jupiters šajā ceturksnī ir savā eksaltācija.

Profesijas:

Visa veida tirdzniecības darbinieki; amatnieki; pasaku grāmatu, ezotērisku&astroloģisku grāmatu rakstnieki; fantasti; visas profesijas, kas ietver ceļošanu&tūrismu; resursu otrreizējas izmantošanas eksperti; hoteļu un restorānu bizness; transporta darbinieki; būvkompāniju speciālisti; arhitekti; zinātnieki; inženieri; skolotāji un mācību spēki augstskolās; psihologi; filozofi; priesteri, mūki un garīgie skolotāji; sludinātāji; imoprta &eksporta speciālisti; vēsturnieki; antīko priekšmetu eksperti; fermeri; visas profesijas, kas prasa inovatīvu pieeju; komunikāciju speciālisti; kurjeri; pasta darbinieki; avīžu&žurnālu darbinieki; zemes īpašnieki; reliģisku ēku/vietu pārvaldītāji; ēku apsaimniekotāji; aviatori; astronauti; sportisti (īpaši mērķa šaušanā u.c.sporta viedos, kur izmanto rokas).

Vietas:

Dzimtā zeme; teritorijas pie ezeriem, upēm un dīķiem; lauksaimniecības zemes; svētceļojumu vietas; mazas pilsētas un ciemi; pasta nodaļas; transporta mezgli (autoostas, vilcienu stacijas, lidostas, kosmiskās stacijas); renovētas ēkas; parki; hoteļi un viesu mājas; restorāni, tempļi; rehabilitācijas centri; tirgi; misijas; izglītības centri; publisko un politisko sanāksmju vietas; zinātnes muzeji; ceļi; antīko priekšmetu veikali; lokālie sabiedriskie centri.

Guna (esence) un Tattwa (elements):

Punarvasu uzskata par satvisku (līdzsvarotu) nakšatru. Klasifikācijas pamatā ir ciešā saistība ar Jupiteru – satvisko planētu. Tās pašas īpašības, kas padara Punarvasu dievišķu, tās pašas padara to satvisku. Pamatbūtība ir viena – Punarvasu dabā nekad nav vēlmes nodarīt ļaunu kādam citam.

Punarvasu pieder ūdens elementam. Tas atkal, pateicoties Jupiteram. Ūdens elementa darbība izpaužas nakšatras audzinošajās un gādīgajās īpašībās, kas to saista tieši ar šo elementu.

Gana (tips):

Punarvasu ir dievišķā jeb Deva nakšatra. No raksturīgo īpašību klāsta ir skaidrs, ka tā ir labvēlīga, devīga, laipna un līdzjūtīga nakšatra. Senajos vēdiskajos tekstos visas šīs kvalitātes bija dievišķas. Pirmie saules stari pēc vētras acīmredzami ir saistāmi ar dabas un radības dievišķo izpausmi.

Orientācija un dispozīcija:

Punarvasu ir horizontāli vērsta nakšatra. Tā nav ne pārāk ekspansīva, ne arī pārāk noslēgta. Ar vārdu sakot, tai piemīt līdzsvara un mērenības izjūta, ko apliecina visi iepriekš minētie raksturojumi. Arī strēlniekam, lai trāpītu mērķī, ir jābūt līdzsvarotam gan savā prātā, gan ķermeņa pozīcijā. Punarvasu ir kustīga nakšatra un saistīta ar visa veida kustību, jo īpaši ar to, kur aktivītātes nobeiguma posms ir turpat, kur sākuma punkts. Punarvasu ir pirmā no kustīgajām nakšatrām (lai gan arī Mrigashira savā ziņā ir kustīga nakšatra).

Lunārais mēnesis un diena:

Punarvasu ir saistīta ar lunārā mēneša Pausha pirmo pusi. Tas iekrīt solārā kalendāra decembra mēnesī, parasti vēlā decembrī. Punarvasu atbilst Ashtami tithi vai astotajai dienai Mēness augošajā un dilstošajā fāzē.

Labvēlīgās aktivitātes:

Ceļošana un izpēte; svētceļojumi; dziednieciskas un ārstnieciskas darbības; projektu uzsākšana no jauna; attiecību atjaunošana; visas lauksaimnieciskās un dārzkopības aktivitātes; viss, kas prasa izdomu un iztēli; māju un automašīnu iegāde; darbu uzsākšana kādā ēkā; mācību uzsākšana; laulības; attiecības ar bērniem; filantropiska rīcība; izglītošana; garīga rakstura darbības – gavēšana, meditācija, pašrefleksija, altāru ierīkošana; vienkāršu dzīves prieku baudīšana; Dievietes – mātes godināšana.

Nelabvēlīgās aktivitātes:

Nelabvēlīga naudas aizņemšanās vai aizdošana un tiesvedības, kas prasa konfliktus un uzbrukumus.

Planetārais pārvaldnieks:

Jupiters ir galvenais planetārais pārvaldnieks. Patiesībā šī nakšatra ir Jupitera enerģijas vēstnesis. Šī ir pirmā nakšatra, kur ir attīstīta ētikas izpratne un indivīda fokuss ir pārvietojies no tīras pašlabuma gūšanas uz sabiedrības labklājību. Jupitera enerģija manifestējas caur pielāgošanās/piemērošanās izjūtu – īpašību, kura padara Punarvasu par saprātīgāko no nakšatrām. Kā jau agrāk tika minēts, Punarvasu reprezentē dzīves situāciju, kad bērnam raksturīgais straujums un nerātnība pāraugusi un pārveidojusies par sapratni un rēķināšanos ar apkārtējiem. Tā kā nakšatra izvietota Merkurija un Mēness zodiaka zīmēs, abas šīs planētas ir ar Punarvasu tieši saistītas. Merkurijs veicina nakšatras kustīgo un komunikatīvo aspektu, bet Mēness attiecas uz tās mātišķajām, audzinošajām īpašībām. Tādi savienojumi kā Jupiters/Mēness; Jupiters/Merkurijs; Jupiters/Mēness/Merkurijs satur sevī enerģiju, kas ir līdzīga Punarvasu enerģijai. Visas planētas, kas atrodas Punarvasu nakšatrā, jūtas labi un ir labvēlīgas, it īpaši, ja tas ir dzimšanas horoskopā labi izvietots Jupiters.

Skaņas un burti:

Nakšatras pirmais ceturksnis ir saistīts ar skaņu „Kay“ līdzīgi kā vārdā Katie.
Nakšatras otrais ceturksnis ir saistīts ar skaņu „Ko“ līdzīgi kā vārdā Kodak.
Nakšatras trešais ceturksnis ir saistīts ar skaņu „Ha“ līdzīgi kā vārdā Hart.
Nakšatras ceturtais ceturksnis ir saistīts ar skaņu „Hee“ līdzīgi kā vārdā Hinano.

Sanskrita alfabētā Punarvasu atbilst skaņām „Om“ un „Aum“, atbilstošās mantras tātad ir „Om“ un „Aum“. Tas ir vērā ņemams fakts, ka Visuma sākotnējā skaņa, ko īpaši respektē visi senie vēdiskie teksti, ir tieši Punarvasu saknes mantra.Tas vēlreiz apliecina nakšatras saistību ar visa veida materiālās pasaules manifestācijas sākumu.

Tara Bala

Džanma Nakšatra             7-Punarvasu            

Nr. Pirmā grupa Nr. Otrā grupa Nr. Trešā grupa Tara Nozīme Labi/Slikti Graha Ziedojums
7 Punarvasu 16 Višaka 25 P.Bhadra Džanma Bīstami ķermenim Slikti Guru Rīsi, dārzeņi
8 Pušja 17 Anuradha 26 U.Bhadra Sampat Bagātība, veiksme Labi Šani  
9 Ašleša – visa Nakš. 18 Džještha – pirmās 8 st. 27 Revati – neitrāla Vipat Nelaimes gadījums Slikti Budha palmu cukurs
10 Magha 19 Mula 1 Ašvini Kšema Labklājība Labi Ketu  
11 P.Phalguni – visa Nakš. 20 P.Ašadha – pēdējās 8 st. 2 Bharani – neitrāla Pratjari Šķēršļi, kavēkļi Slikti Šukra sāls
12 U.Phalguni 21 U.Ašadha 3 Krittika Sadhak Sasniegumi Ļoti labi Sūrja  
13 Hasta – visa Nakš. 22 Šravana – vidējās 8 st. 4 Rohini – neitrāla Naidhana Briesmas, draudi Ļoti slikti Čandra Sezams, zelts
14 Čitra 23 Dhaništa 5 Mrigašira Mitra Draugs, labvēlis Labākā Mangal  
15 Svati 24 Šatabiša 6 Ardra Parama mitra Vislabākais draugs Labi Rahu  

Seksuālais tips un saderība:

Punarvasu atbilstošais dzīvnieks ir kaķis. Kaķi ir neatkarīgi radījumi, un šī attieksme caurauž arī Punarvasu seksuālo dabu. Tā var būt zināmā mērā agresīva, bet ne tik daudz kā Ashlesha (kas ir otra nakšatra ar kaķa simboliku). Abas nakšatras ir seksuāli saderīgas.

Ezotēriskais skaidrojums:

Punarvasu kārtas numurs ir 7 un tā saistās ar dabas līdzsvarojošo aspektu. Telpa/izplatījums ir kā tīrs, neapstrādāts audums, uz kura tiek izšūti Visuma raksti. Punarvasu pieļauj manifestāciju, darbojoties kā starpnieks, kā vide. Tie, kas ir draugos ar ķīmiju saprot, ka tieši šis starpnieks jeb vide katrā reakcijā ir līdzsvarojošais elements.

Citā izpausmes līmenī Punarvasu dod dvēselēm iespēju „izpirkt“ negatīvos pagātnes nodarījumus. Punarvasu ir visefektīvākā nakšatra karmas mehānismu darbības ziņā. Pateicoties nakšatras saistībai ar Aditi, visu dievu māti, Punarvasu ir audzinoša, gādīga nakšatra, kas vienmēr dod otro iespēju. Tā harmonizē pretēji vērstās tendences, kas Visuma izpausmei piemīt.

Abas zvaigznes – dvīņi Castor un Pollux reprezentē divas opozīcijā esošās cilvēka dabas puses un Punarvasu ir laimīgais vidusceļš. Var teikt, ka Vishnu Tattwa sākas Punarvasu. Tā ir pirmā nakšatra, kur starp elementālajiem spēkiem visos izpausmes līmeņos tiek nodibināta zināma harmonija un līdzsvars. Pirms Punarvasu neviena nakšatra ar šādu uzdevumu nenodarbojas. Rama, kas bija Vishnu 8.inkarnācija, piedzima ar Punarvasu ascendentā, un visa viņa dzīve bija piepildīta ar pūlēm radīt līdzsvaru uz Zemes viņa dzīves laikā.

Abi Ramas dēli – Luv un Kush ir arhetipiski dvīņubrāļi, kuri savā izpausmē simbolizē tās pašas zvaigznes Castor un Pollux cauri laikiem un kultūrām.Viņu valdīšanas laiks pēc tēva nāves tiek uzskatīts par vienu no mierīgākajiem visā trokšņainajā vēstures periodā.

Gotra (dievišķā izcelsme):

Nakšatra ir saistīta ar Sage Kratu, vienu no septiņiem Visuma viedajiem, kas seko līdzi notikumiem mūsu galaktikā. Sage Kratu vārdu tulko kā „iedvesmotājs“. Punarvasu, pateicoties saistībai ar Jupiteru, piemīt šāda iedvesmojoši-sludinoša daba. Punarvasu iedvesmo ar savas iekšēji maigās un lēnprātīgās esības piemēru.

Korekcija (dziedināšana):

Tiem, kuriem Punarvasu nakšatru ietekmē kādi nelabvēlīgi spēki, vislabākais ir godināt kādu no dievietēm – Durgu, Laxmi, Saraswati, Aditi vai citu.

Saknes mantru „Om“ un „Aum“ atkārtošana 108 reizes laikā, kad Mēness šķērso Punarvasu nakšatru un ir atbilstošais lunārais mēnesis, sniedz atvieglojumu ciešanās un ienes gaismu indivīda dzīvē.

Tādā pašā veidā var pavairot pozitīvo efektu spēku.

Ir labvēlīgi valkāt zaļas, dzeltenas un baltas krāsas apģērbu.Svarīgu darbību uzsākšanai ir derīgi ievērot atbilstošās debess puses, lunāro mēnesi un dienas, kad Mēness šķērso Punarvasu nakšatru. 

Piemērs:

Jau pieminētais Rama, kas bija Vishnu inkarnācija Sudraba laikmetā (Silver Age) un kuru vēdiskajā tradīcijā plaši slavina kā perfektu cilvēku, bija dzimis ar Punarvasu ascendentā. Viņa dzīve ir dokumentēta leģendārajā eposā „Ramayana“, un tas izgaismo Punarvasu dabu un darbību. Rama vienmēr sasniedza iecerēto ar otro piegājienu (viņš pazaudēja gan savu karalisti, gan sievu, bet atkal atguva tos) un to izpauž nakšatras tulkojums „atkal bagāts“. 

Papildinājumi:

Saskaņā ar Varahamihiru, Mēness novietojums Punarvasu nakšatrā veido indivīdu, kurš ir „apmierināts, tam piemīt paškontrole un mierīgs temperaments, viņš ir laimīgs un ar labu raksturu“. Iepriekšējā piemērā minētasi Rama tam ļoti labi atbilst – Punarvasu nakšatrā atradās ne tikai viņa ascendents, bet arī Mēness.

Translate »