Kalendārs Om-2

Kalendārs Om-2

Kopš 2012.gada Latvijā ir pieejami divu veidu Pančangas kalendāri: Om-1 un Om-2. Ja Om-1 kalendārs jau ir ieguvis visai plašu popularitāti, tad Om-2 ir jaunums. Om-2 kalendārs ir īsts atradums ne tikai astroloģijas profesionāļiem, bet arī iesācējiem. No vienas puses, tas sniedz ļoti detalizētu un dziļu informāciju, no otras puses, tas ļoti vienkāršā un ērtā veidā ļauj ātri atrast enerģētiski spēcīgākās dienas pat bez īpašām astroloģijas zināšanām.

Ja mērķis ir prognozēt labvēlīgākos laikus dažādām dzīves jomām, piemēram, auto iegādei, mājas celtniecībai utt, tad viennozīmīgi Om-2 kalendārs ir piemērotākais rīks. Tas sniedz izsmeļošu informāciju par katru dienu, turklāt, apskata tik plašu enerģētisko parametru klāstu kā reti kurš cits Pančangas kalendārs pasaulē.

Par kalendāra lietošanu izdota Pančanga Rokasgrāmata ar Edgara Līvmaņa skaidrojumiem un Ainara Gaida veidotām tabulām un zīmējumiem. Būtībā grāmata ir lielisks Vēdiskās astroloģijas pamatu apgūšanas mācību līdzeklis.

Zemāk aplūkojams Pančangas kalendāra Om-2 nedēļas dienas attēls ar paskaidrojumiem par sadaļu izvietojumu un nozīmi. Detalizētāki skaidrojumi par muhurtas pozīcijām, piemēram par Tithi (Mēness dienu) atrodami Pančangas Rokasgrāmatā, mājas lapā www.panchanga.lv , sadaļā Muhurta Muhurtas vārdnīca / T  un Lietošanas pamācībā.

Om-2-jaunais-izskats1 Vara. Pančangas elements, apzīmē – dienu (diennakti no saullēkta līdz saullēktam). Sniedz katras nedēļas dienas enerģētiskā fona raksturojumu.

2 Tithi. Pančangas elements, nozīmē – lunārā diena. Attēlo cilvēka emocionālo attieksmi pret pasākto darbību un iegūto rezultātu.

3 Karana. 1/2 no tithi. Raksturo ieguldāmo pūļu apjomu attiecīgajā darbībā.

4 Nitja Joga. Ļoti būtiska pančangas sastāvdaļa. Sniedz atbalstu veicamajām darbībām un palīdz saturēt notikumu.

5 Nakšatra. Parāda atbilstošās darbības vai notikuma jomu.

6 Čandra Raši. Zvaigznājs, kurā attiecīgajā laika posmā atrodas Čandra.

7 Svara. Nadi. Saules (pingala) un mēness (ida) enerģiju plūsma cilvēka enerģētiskajos kanālos.

8 Vara Hora. Sadala diennakti 24 vienāda garuma nogriežņos (60 minūtes katrs), attēlojot dienas atšķirīgās enerģētiskās vibrācijas.

9 Tithi Kšana. 1/15 no tithi. Katra kšana attēlo atšķirīgus enerģētiskos posmus viena tithi ietvaros.

10 Vara-Tithi-Nakšatra kombinācija. Pančangas elementu: vara-tithi-nakšatra īpašs salikums, kas summējot visu tās sastāvdaļu enerģiju, būtiski pastiprina to ietekmi.

11 Puškara Navamša. Jebkurā zvaigznājā divi labvēlīgi apgabali 3°20’ katrs. Grahas, nonākot šajā navamšā, dod labvēlīgu rezultātu.

12 Puškara Bhaga. Jebkurā zvaigznājā noteikts īpaši labvēlīgs grāds. Grahas šeit dod labvēlīgu rezultātu.

13 Mritju Bhaga. Viena no muhurtas došām (bojājumiem). Astroloģiski tie ir noteikti grādi horoskopā, kas nes “nāves” enerģiju un ir uzskatāmi par nelabvēlīgiem.

14 Raši Čakra. Attiecīgā brīža horoskops, kurā ir redzams grahu un lagnas stāvoklis uz noteiktu brīdi.

15 Raši čakras padziļināts atšifrējums. Padziļināta informācija par grahu izvietojumu un ātrumu attiecīgajā dienā.

16 Grahu gočara jeb tranzīts. Grahu virzība pa horoskopu, kas attēlota laika līnijas veidā.

17 Tara bala. Rāda izvēlētās nakšatras labvēlīguma spēku.

18 Muhurtas un Kalas. Īpaši laika posmi, kas dienas ietvaros norāda labvēlīgus vai nelabvēlīgus laika sprīžus.

19 Papildinformācijas zona. Satur ziņas, kas nav iekļautas citur Kalendārā, vai arī papildus uzsver kādas īpašas ietekmes vai izmaiņas.

Translate »